• Kontrast strony

Pośrednictwo pracy w OHP polega na wspieraniu uczestników, absolwentów OHP i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w procesie poszukiwania pracy oraz monitorowaniu zawierania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, a także monitorowaniu przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP.

Jedną z cech odróżniających pośrednictwo pracy OHP od usługi realizowanej przez inne instytucje rynku pracy jest aktywność pracowników w poszukiwaniu pracodawców i wychodzeniu z inicjatywą nawiązania współpracy w zakresie zatrudnienia młodych ludzi lub znalezienia dla nich miejsc przygotowania zawodowego. Ponadto pośrednik pracy w indywidualny sposób dopasowuje kandydata do oferty pracy.  Po otrzymaniu od pracodawcy informacji o wolnych miejscach pracy pośrednik kojarzy kandydata z odpowiednim miejscem pracy – na podstawie zweryfikowanych wcześniej jego kompetencji, potrzeb i oczekiwań. Ponadto pośrednik pracy organizuje giełdy pracy, podczas których prezentowane są pozyskane oferty zatrudnienia. Ta forma pośrednictwa cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży.  

Wszystkie oferty pracy stałej i krótkoterminowej pozyskane w ramach pośrednictwa pracy można znaleźć na stronie internetowej www.mbp.ohp.pl 

aktualne oferty pracy

W zakresie potrzeb uczestników/absolwentów OHP, pośrednik pracy współpracuje bezpośrednio z doradcami zawodowymi, specjalistami ds. rozwoju zawodowego oraz wychowawcami w zakresie ustalenia ścieżki wsparcia dla konkretnych osób.

Pośrednictwo pracy prowadzą w OHP centra edukacji i pracy młodzieży (CEiPM) poprzez młodzieżowe biura pracy (MBP) oraz młodzieżowe centra kariery (MCK). 


Usługi pośrednictwa pracy świadczone są dla:

 • uczestników OHP,
 • absolwentów OHP, 
 • młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat. 

Pośrednictwo pracy dla uczestników OHP polega na: 

 • diagnozowaniu potrzeb uczestników i absolwentów OHP w zakresie pośrednictwa pracy; 
 • indywidualnych spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych w celu zebrania informacji o kompetencjach i kwalifikacjach uczestnika umożliwiających dopasowanie do niego odpowiedniej oferty pracy; 
 • grupowych spotkaniach poświęconych informacji o rynku pracy; 
 • znalezieniu/dopasowaniu oferty przygotowania zawodowego u wybranego pracodawcy dla nowo zrekrutowanych uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych lub zmiany pracodawcy w trakcie procesu kształcenia w OHP – jeśli zaistnieje taka potrzeba;
 • gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu młodzieży zasobów metodycznych, publikacji edukacyjnych, informacji o zawodach, szkołach i edukacji, rynku pracy; 
 • poszukiwaniu ofert pracy adekwatnych dla młodzieży kończącej pobyt w jednostce opiekuńczo-wychowawczej OHP, zgodnych z jej kwalifikacjami, z uzyskaniem gwarancji zatrudnienia od pracodawcy;
 • poszukiwaniu zatrudnienia krótkoterminowego dla uczestników OHP, którzy potrzebują sobie poprawić sytuację materialną (również dla młodzieży niepełnoletniej – za zgodą rodziców/opiekunów, np. roznoszenie ulotek w weekend).

Realizacja usług pośrednictwa pracy dla absolwentów OHP oraz młodzieży w wieku 15-25 lat zgłaszającej się bezpośrednio do MCK i MBP obejmuje: 

 • indywidualne spotkania konsultacyjno-informacyjne, podczas których ma miejsce zarejestrowanie w bazie, zebranie informacji o kompetencjach i kwalifikacjach klienta w celu umożliwienia dopasowania i przedstawienia ofert pracy;
 • dopasowanie pozyskanych przez pośrednika pracy ofert pracy do kompetencji i potrzeb zarejestrowanych w bazie klientów, kierowanie do pracodawcy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • grupowe i indywidualne spotkania poświęcone informacji o rynku pracy;
 • udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji o wolnych miejscach zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
 • udział w lokalnych i regionalnych targach pracy i edukacji (promocja działalności jednostek rozwoju zawodowego oraz działalności edukacyjnej OHP, profilaktyka niedostosowania młodzieży na rynku pracy);
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie młodzieży zasobów metodycznych, publikacji edukacyjnych, informacji o zawodach, szkołach i edukacji, rynku pracy, dystrybuowanie ofert pracy wśród młodych osób zainteresowanych podjęciem pracy, ogłaszanie wolnych miejsc pracy dostępnymi kanałami informacyjnymi.

W zakresie potrzeb uczestników/absolwentów OHP, pośrednik pracy współpracuje bezpośrednio z doradcami zawodowymi, specjalistami ds. rozwoju zawodowego oraz wychowawcami w celu ustalenia ścieżki wsparcia dla konkretnych osób.

employment agency domestic employer

Pośrednictwo pracy OHP dla pracodawców polega na:

 • inicjowaniu i utrzymywaniu współpracy z lokalnymi pracodawcami, przedsiębiorcami;
 • nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z pracodawcami zgłaszającymi wolne miejsca zatrudnienia, stażu bądź praktyki;
 • udzielaniu pomocy pracodawcom w wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do przygotowania oferty pracy; 
 • konsultowaniu i ustalaniu z pracodawcami zgłaszającymi wolne miejsca zatrudnienia, a także stażu bądź praktyk, odpowiednich warunków pracy dla młodych osób; 
 • udzielaniu pomocy pracodawcom w doborze kandydatów na wolne stanowiska. 

W ramach pośrednictwa pracy, OHP prowadzą są działania dotyczące zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, mianowicie:

 • koordynują właściwe pod względem prawnym i merytorycznym przygotowanie umowy o pracę, 
 • nadzorują prawidłowe podpisanie umowy przez strony, 
 • pilnują, aby strony umowy spełniały wymogi związane ze stanowiskiem pracy (np. badania lekarskie, szkolenie BHP itp.), 
 • pilnują terminów obowiązywania umów młodocianych, 
 • informują strony o ich uprawnieniach: młodociany, pracodawca, refundacja (w tym pomoc w uzyskaniu refundacji).

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.