• Kontrast strony

Rozwój zawodowy w pigułce

Wsparcie na drodze kariery

Wspieramy młodego człowieka w wyborach edukacyjno-zawodowych, planowaniu kariery zawodowej, a także uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Dla kogo?

Adresatami programu jest młodzież w wieku 15 - 25 lat: uczestnicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP, absolwenci OHP i młodzież ze środowiska lokalnego.

Kompleksowa pomoc

Wspólnie z młodym człowiekiem diagnozujemy jej/jego indywidualne potrzeby i planujemy przebieg wsparcia.

Efektywność i profesjonalizm

Dzięki ustalonym standardom, jesteśmy w stanie zachować odpowiedni poziom i jakość wsparcia dla młodzieży.

Zgodnie z ustawą, adresatami oddziaływań OHP są młodzi ludzie w wieku 15 – 25 lat, którzy z przyczyn, społecznych i środowiskowych deficytów, potrzebują wyrównania szans na starcie do dorosłego zawodowego życia.

Ochotnicze Hufce Pracy realizują zadanie rozwoju zawodowego dla młodzieży w wieku 15 – 25 lat. Rozwój zawodowy to proces mający na celu wsparcie młodego człowieka w wyborach edukacyjno-zawodowych, zaplanowaniu kariery zawodowej oraz uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia. Polega on na realizacji zaplanowanych długookresowych oddziaływaniach, ukierunkowanych na stopniowe kształtowanie postawy młodego człowieka na pozytywną wobec pracy i zainteresowaną osobistym rozwojem.


mlodzi ludzie siedzacy na schodach

Program rozwoju zawodowego jest adresowany do trzech kategorii młodzieży:

 • uczestnicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP
 • absolwenci OHP
 • młodzież ze środowiska lokalnego, będąca w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (która się zgłosi do jednostki rozwoju zawodowego OHP).

Dla każdej z trzech grup realizowany jest inny zakres wsparcia w rozwoju zawodowym.

1. Uczestnicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP.

Dla tej grupy realizowany jest 3-letni program rozwoju zawodowego, zaplanowany na cały okres nauki młodego człowieka w jednostce OHP. Obejmuje on kompleksowo następujące działania i formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe:
  • diagnoza predyspozycji edukacyjno-zawodowych,
  • planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • nauka aktywnego poruszania się po rynku pracy,
  • zajęcia motywujące do przełamywania barier bierności i podejmowania odpowiedzialności za swój rozwój indywidualny.
 • pośrednictwo pracy:
  • zapewnienie miejsca pracy w celu przygotowania zawodowego,
  • zatrudnienie krótkoterminowe – zgodnie z potrzebami,
  • zatrudnienie po odbyciu cyklu przygotowania zawodowego z gwarancją zatrudnienia od pracodawców,
  • udzielanie informacji o rynku pracy.
 • szkolenia zawodowe:
  • szkolenia uzupełniające kwalifikacje zawodowe dla uczestników OHP, którzy są pełnoletni.

2. Absolwenci OHP.

Dla absolwentów OHP oferowana jest kontynuacja wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego, szczególnie w przypadku, gdy po skończeniu nauki w OHP młodemu człowiekowi nie udało się znaleźć zatrudnienia. Absolwenci zgłaszają się do najbliższej jednostki rozwoju zawodowego. Zakres wsparcie dla uczestników OHP obejmuje w poszczególnych usługach:

 • doradztwo zawodowe:
  • planowanie, bądź weryfikacja wcześniej zaplanowanej ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • nauka aktywnego poruszania się po rynku pracy,
  • zajęcia motywujące do przełamywania barier bierności (nakierowane na rozwiązanie indywidualnych problemów, które utrudniały znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu jednostki OHP),
  • autoprezentacja, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych dla pracodawcy.
 • pośrednictwo pracy:
  • oferty pracy stałej,
  • oferty pracy krótkoterminowej,
  • udzielanie informacji o rynku pracy.
 • szkolenia zawodowe:
  • szkolenia uzupełniające kwalifikacje zawodowe, niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

3. Młodzież ze środowiska lokalnego.

Wsparcie dla osób ze środowiska pobliskiego dla danej jednostki OHP, które nie radzą sobie z wejściem na rynek pracy i nigdy nie uczyły się w OHP. Aby uzyskać wsparcie osoby zgłaszają się na własną rękę do jednostki rozwoju zawodowego OHP.

 • doradztwo zawodowe:
  • diagnoza predyspozycji edukacyjno-zawodowych,
  • planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej,
  • nauka aktywnego poruszania się po rynku pracy,
  • zajęcia motywujące do przełamywania barier bierności (nakierowane na rozwiązanie indywidualnych problemów, które utrudniały dotychczas znalezienie zatrudnienia),
  • autoprezentacja, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych dla pracodawcy.
 • pośrednictwo pracy:
  • oferty pracy stałej,
  • oferty pracy krótkoterminowej,
  • udzielanie informacji o rynku pracy.

W każdej lokalizacji jednostki rozwoju zawodowego OHP (MCIZ, MBP, MCK) prowadzą zarówno pośrednictwo pracy, jak i doradztwo zawodowe. Młodzi ludzie otrzymują kompleksową pomoc, która rozpoczyna się od diagnozy indywidualnych potrzeb i zaplanowania przebiegu wsparcia – terminów spotkań, warsztatów, zakresów tematycznych, itp.

Standard usług rozwoju zawodowego dla młodzieży w OHP

Świadczenie usług rozwoju zawodowego przez OHP na terenie całego kraju odbywa się na podstawie opracowanego dokumentu „standard usług rozwoju zawodowego dla młodzieży w OHP”. Zapewnia to efektywność i profesjonalizm oraz zachowanie odpowiedniego poziomu i jakości wsparcia dla młodzieży na terenie kraju oraz służy wyeliminowaniu różnic w dostępie do wsparcia ze względu m.in. na miejsce zamieszkania czy środowisko.

Standard zawiera opis stanowisk kluczowych: doradcy zawodowego, pośrednika pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego; opis usług, założenia metodologiczne; rekomendowane metody, formy i narzędzia pracy uwzględniając specyfikę pracy w OHP (w odniesieniu do grupy docelowej).

Wskazuje także kierunki działań związane ze wsparciem uczestników i absolwentów jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP. W standardzie zawarto rozróżnienie zakresu wsparcia dla poszczególnych grup adresatów. Dla uczestników OHP opracowano Program wsparcia rozwoju zawodowego na 3 lata nauki w jednostce, opisany proces kompleksowego wsparcia, w którym wątek rozwoju zawodowego jest wpleciony w proces wychowawczy i ma na celu zaprezentowanie modelu wszechstronnego radzenia sobie w życiu społecznym i zawodowym. Istotnym wątkiem jest tutaj płynne przejście z etapu edukacji do etapu pracy zawodowej, co w przypadku uczestników OHP i absolwentów jest dużym wyzwaniem.

Standard obowiązuje we wszystkich jednostkach OHP oferujących młodzieży usługi rozwoju zawodowego, tj. doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szkolenia zawodowe w nierozerwalnej korelacji z oddziaływaniami opiekuńczo-wychowawczymi oraz kształceniem zawodowym.

Narzędziowym i metodologicznym wsparciem celów i założeń określonych w standardzie jest Platforma symulacyjno-edukacyjna OHP.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.