• Kontrast strony

Co daje nauka w OHP?

Świadectwo ukończenia szkoły

(szkoły podstawowej lub szkoły branżowej) umożliwiające podjęcie dalszej edukacji.

Kwalifikacje zawodowe

Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych – po ukończeniu nauki zawodu i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Możliwość dalszego rozwoju

Zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, podwyższenie kwalifikacji, przekwalifikowanie, korzystanie z oferty kulturalno-rekreacyjnej, etc.

Odpowiednie przygotowanie

Uczestnik Ochotniczych Hufców Pracy może skorzystać z objęcia poradnictwem edukacyjno-zawodowym i przygotowaniem do aktywnego poruszania się na rynku pracy.

zdjecie uczacej sie mlodziezy

Głównym celem działalności edukacyjnej OHP jest budowanie systemu pomocy dla młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji, doświadczonej niepowodzeniami szkolnymi lub innymi trudnymi sytuacjami życiowymi.

  • Rekrutacja młodzieży do hufców pracy
  • Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej
  • Skierowanie uczestników do szkół i placówek funkcjonujących w systemie oświaty
  • Rekrutacja młodzieży do hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania


Z nami
zostaniesz
dobrze
opłacanym
specjalistą

Ochotnicze Hufce Pracy, zgodnie z zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, art. 6 ust. 3 wraz z późn. zm.), są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

OHP stwarzają jej warunki do uzupełnienia wykształcenia, zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz rozwiązania problemów psychospołecznych, wychowawczych, socjalnych, tak aby mogła ona uzyskać zatrudnienie oraz samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym i na rynku pracy.

Co na początek?
01

Uczestnik, który rozpoczyna naukę w OHP jest kierowany do szkoły, w której będzie uzupełniać lub kontynuować kształcenie ogólne.

02

Spotkanie z doradcą zawodowym – po zbadaniu jego predyspozycji zawodowych – pomaga mu wybrać odpowiedni zawód.

03

Uczestnik dostaje umowę o pracę i zatrudnienie na zasadach pracownika młodocianego w celu odbycia przygotowania zawodowego.

zdjecie rozmowy 2 osob

Uczestnik OHP odbywa kształcenie ogólne realizując obowiązek szkolny lub nauki oraz jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe, aby zdobyć umiejętności lub konkretny zawód.

Ucząc się pracuje, a za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie.

Młodzież uczy się w szkołach publicznych podległych władzom samorządowym. Ochotnicze Hufce Pracy nie są organem prowadzącym szkoły. W wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brak odpowiedniej placówki oświatowej prowadzonej przez samorząd, kształcenie w ramach OHP jest organizowane w placówkach innych niż samorządowe.

Proces wychowania jest realizowany poprzez objęcie młodzieży programami wychowawczymi, profilaktycznymi i resocjalizacyjnymi oraz innymi przedsięwzięciami o charakterze kompensacyjnym i socjalizacyjnym, ukierunkowanymi na kreowanie akceptowanej społecznie tożsamości oraz na wygaszanie destruktywnych postaw, zachowań, nawyków i przyzwyczajeń.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.