• Kontrast strony

Rekrutacja Hufca Pracy w Białymstoku do klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku w wybranych zawodach:

 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • kucharz,
 • blacharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • stolarz,
 • i inne.

Dokumenty można składać w wersji papierowej lub elektronicznej:

w Hufcu Pracy w Białymstoku w godz. 7.45-15.45
ul. Trawiasta 20 B, 15-161 Białystok
tel. 85 6533505
e-mail: hp.bialystok@ohp.pl

lub

w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku w godz. 8.00-15.30
ul. Antoniuk Fabryczny 40, 15- 741 Białystok
tel. 85 653 24 55
e-mail: zsznr5@zsznr5.bialystok.pl

Ważne terminy:

 • Złożenie wniosku do szkoły wraz z dokumentami – od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00.
 • Złożenie uzupełniających dokumentów – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty – od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15:00.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego – od 21 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. do godz. 15:00.

https://kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2022/01/zalacznik-nr-1_2022-23_4lo-5t-bs1.pdf

Hufiec zapewnia również:

 • możliwość ukończenie kursów doskonalących umiejętności zawodowe,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • zajęcia w świetlicy środowiskowej,
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE,
 • możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych oraz w wymianach międzynarodowych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej oraz doradców zawodowych.

Dokumenty kandydata na uczestnika OHP

 • Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (plik do pobrania, doc, 61kB)
 • Ostatnie świadectwo szkolne (kopia)
 • 1 fotografia legitymacyjna
 • Zgoda na uczestnictwo w OHP oraz na udział w imprezach organizowanych przez OHP (plik do pobrania, docx, 13kB)
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku (plik do pobrania, docx, 19kB)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób nieletnich (plik do pobrania, docx, 26kB)
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób dorosłych: (plik do pobrania, docx, 26kB)

Ponadto wymagane dokumenty do szkoły:

 • Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania ze strony szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 2 podpisane zdjęcia
 • Umowa z pracodawcą – podpisana w cechu rzemiosł
 • Dodatkowe dokumenty w przypadku okoliczności:
 • wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności)
 • samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia aktu zgonu)
 • niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności)

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.