Świętowanie stulecia

W roku stulecia Niepodległości Ochotnicze Hufce Pracy zorganizowały wiele wydarzeń, którym przyświecała idea szerzenia i wzmocnienia postaw patriotycznych oraz upamiętnienia bohaterów i oddanie hołdu pokoleniom, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość. Począwszy od mniejszych inicjatyw, organizowanych w poszczególnych jednostkach OHP, a skończywszy na projektach ogólnopolskich.

100-lecie Odzyskania Niepodległości
100-lecie Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-1928

W dniach 5-7 czerwca w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie w województwie wielkopolskim odbyła się uroczystość obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz 100 rocznicy Powstania wielkopolskiego, nad którą Prezydent RP pan Andrzej Duda objął Patronat Narodowy. To inicjatywa, która przyczyniła się do promowania tradycji niepodległościowych i upowszechnienia postaw obywatelskich, a także godnego upamiętnienia obu rocznic. W programie uroczystości, w której wzięło udział około tysiąca osób, znalazły się m.in. sesja naukowa, zawody sportowo-obronne, wystawa sprzętu wojskowego. Odczytano też postanowienie o pośmiertnym awansowaniu na stopień generała brygady płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza, który był m.in. dowódcą 70 pułku piechoty stacjonującego przed II wojną światową w Pleszewie w obiektach, które obecnie zajmuje CKiW OHP.

 

VII Festiwal Kultury Młodzieży OHP

W tym samym miesiącu między 11 a 13 – odbył się w Lublinie VII Festiwal Kultury Młodzieży OHP, w którym wzięli udział najbardziej utalentowani artystycznie uczestnicy OHP z całego kraju. Zakres tematyczny prezentacji plastycznych, fotograficznych i graficznych nawiązywał do wydarzeń historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości oraz do kultury narodowej stanowiącej element świadomości narodowej. Patriotyczne formy teatralne, muzyczne, taneczne stanowiły wyraz dumy z łączącej nas tradycji i wspólnej tożsamości.

 

Spotkanie w Jeleniewie

W Jeleniewie, w województwie podlaskim, 21 września odbyło się spotkanie Komendanta Głównego OHP z nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki”, władzami lokalnymi oraz mieszkańcami Jeleniewa. Do wybuchu II wojny światowej szkoła w Jeleniewie nosiła imię Junackich Hufców Pracy, do których tradycji nawiązują Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna OHP przygotowała materiały informacyjne i wystawę o historii JHP, ich wkładzie w różnego rodzaju przedwojenne budowy, jak np. Centralny Okręg Przemysłowy, lotniska oraz fortyfikacje, m.in. w Węgierskiej Górce, Jastarni, Goniądzu, Helu, Jastarni. Przypomniano tą wystawą także postacie wybitnych Polaków, którzy odbyli służbę w Junackich Hufcach Pracy, jak np. św. Jan Paweł II – patron Ochotniczych Hufców Pracy – czy harcmistrz Szarych Szeregów por. Armii Krajowej Jan Bytnar ps. „Rudy”. Pokazano losy instruktorów i junaków walczących w kampanii wrześniowej 1939 r. oraz tych, którzy zostali zamordowani w Katyniu.

 

Konkurs Historyczny „100 bohaterów na 100-lecie niepodległości”

Uroczystą galą finałową w Lublinie zakończył się 15 listopada Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP pt. „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości”.  Został on zorganizowany przez Komendę Główną i Wojewódzką OHP w Lublinie. Zadaniem konkursowym było stworzenie projektów przedstawiających postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości: bohaterów związanych z działaniami militarnymi; polityków; przedstawicieli duchowieństwa; reprezentantów różnych grup społecznych, zawodowych i ekonomicznych; ludzi nauki, sztuki i kultury; a także bohaterów „małych ojczyzn”.

 

Konkurs Historyczny „Pod wspólnym niebem”

„Pod wspólnym niebem” to nazwa Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego przez podkarpackie OHP i Komendę Główną OHP, który rozstrzygnięto 6 listopada, a finał odbył się 23 listopada 2018 roku. Jego ideą było rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań wielokulturowością własnego regionu i kraju oraz wykształcenie postaw tolerancji i szacunku dla innych narodów. Organizatorzy konkursu chcieli przybliżyć młodzieży OHP historię mniejszości narodowych dawnej Polski, które przyczyniły się do wzbogacenia naszego dziedzictwa narodowego.

 

Do udziału we wszystkich opisanych przedsięwzięciach skierowano zaproszenia do przedstawicieli organizacji samorządowych, instytucji państwowych oraz partnerów medialnych, jak również mieszkańców miejscowości, w których odbywały się przedsięwzięcia.

 

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości