Świąteczne posiedzenie Rady Programowej

Podsumowanie dotychczasowych działań zespołów roboczych oraz plany na przyszły rok – to główne tematy obrad Wojewódzkiej Rady Programowej Śląskiej WK OHP, która zebrała się 14 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej.

W spotkaniu, które przebiegało w świątecznej atmosferze i z licznym udziałem młodzieży, uczestniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka.

Już wcześniej członkowie Rady wyrażali chęć odwiedzenia terenowych jednostek OHP, stąd na miejsce obrad wybrano największy w województwie śląskim Ośrodek. – Będziemy starali się spotykać w różnych miejscach, rozrzuconych po województwie, aby zobaczyć, jaką bazą dysponuje OHP. Dlatego cieszę się, że spotykamy się tutaj – powiedział Jan Chrząszcz, I wicewojewoda śląski i zarazem przewodniczący Wojewódzkiej Rady Programowej ŚWK OHP, który odebrał akt powołania na przewodniczącego z rąk Marka Surmacza.

Następnie członkowie Rady zapoznali się z dotychczasowymi wynikami prac zespołów roboczych, powołanych w Śląskiej Komendzie przez Wojewódzkiego Komendanta Bogumiła Kanika. Pracownicy OHP w poszczególnych zespołach zaangażowali się w planowanie działań rozwojowych, edukacyjnych, projektowych oraz tworzenie warunków do powstawania spółdzielni socjalnych.

OHP ma najlepszych w kraju doradców zawodowych dla młodzieży, dlatego nastawiamy się na intensyfikację naszej współpracy, zwłaszcza w obszarze kształcenia zawodowego – mówiła Anna Zasada-Chorab, wiceprezydent Siemianowic Śląskich. – Coraz liczniej zgłaszają się do nas pracodawcy i proszą, abyśmy im dostarczyli wykwalifikowaną kadrę. Nie mam nic przeciwko temu, aby OHP były obecne w każdej szkole. Pani wiceprezydent odebrała medal od Komendanta Głównego za dotychczasową, owocną współpracę z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Podsumowując obrady Komendant Marek Surmacz przedstawił zebranym przyszłoroczne plany legislacyjne, płacowe oraz inwestycyjne związane z OHP. Zwrócił uwagę na zmieniający się wizerunek hufców pracy. – Coraz powszechniejszy jest pozytywny przekaz o OHP w kraju – stwierdził Komendant Główny.

Po części oficjalnej atmosfera zbliżających się świąt zdominowała kolejne godziny spotkania. Młodzież przywitała gości programem artystycznym i kolędami, po których przyszedł czas na łamanie się opłatkiem oraz prawdziwie domową i pyszną wigilię przygotowaną przez kadrę i wychowanków Ośrodka.


Na zdjęciu u góry, od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik, jego zastępca Bogusława Fedorowska, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka oraz wiceprezydent Siemianowic Śląskich Anna Zasada-Chorab.


rada6 rada5