Szansa na sukces zawodowy

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Częstochowie (Śląska WK) trwają zajęcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, które mają na celu przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Spotkania są ukierunkowane na rozwijanie kompetencji w zakresie redagowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej i zawodowego portfolio.

Do tej pory dużym zainteresowaniem cieszyły się tematy dotyczące kreatywności. Młodzież dowiedziała się, że warto wykazywać się pomysłowością, wychodzić z ciekawymi propozycjami, ideami, inicjatywami, a także, że coraz częściej kreatywność okazuje się być skutecznym sposobem budowania kariery zawodowej.

Podczas zajęć poruszono również tematy poświęcone kształtowaniu postawy odpowiedzialności za swoją przyszłość zawodową, by myślenie o niej wiązało się nie tylko z zagrożeniami, ale przede wszystkim dawało poczucie, że praca zawodowa jest szansą na profesjonalizm, fachowość i rozwój osobisty.