Międzynarodowa Spartakiada

Tarnowskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP było gospodarzem kolejnej edycji Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Niepełnosprawnej, której hasło przewodnie brzmiało „Europa bez barier 2017”. Młodych ludzi niepełnosprawnych ruchowo i o lekkim upośledzeniu umysłowym zaproszono do Tarnowa już po raz XIII.

W zajęciach sportowych, rekreacyjnych i artystycznych wypełniających program Spartakiady wzięło udział około 150 młodych ludzi z Polski, Słowacji, Węgier, Białorusi i Ukrainy. Towarzyszyło im liczne grono wolontariuszy i zaproszonych gości. Po uroczystym otwarciu przedsięwzięcia 22 maja w hali Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozpoczęto „Dzień Sportu” z licznymi konkurencjami, dostosowanymi do możliwości uczestników. W programie popołudniowym znalazł się m.in. plener malarski.

Kolejny dzień upłynął pod znakiem warsztatów edukacyjnych i muzycznych, zwiedzania Tarnowa z przewodnikiem, a także spotkań integracyjnych oraz prezentacji artystycznych.

Spartakiadę podsumowano 24 maja w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwycięzców, a stali się nimi wszyscy uczestnicy, uhonorowano nagrodami, dyplomami i pucharami zdobytymi w zmaganiach sportowych i artystycznych. Wśród gości spotkania byli m.in. Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie Ivan Škorupa, wicekonsul Ambasady Ukrainy w Polsce Maksym Muzyczko, etatowy członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Jacek Hudyma, wiceprezes Jednostki Ratownictwa Chemicznego Grupa Azoty S.A. Jacek Łabno. Oprawę spotkania stanowiły liczne pokazy zespołów tanecznych i grup muzycznych.

Organizatorami Spartakiady byli: Komenda Główna OHP w Warszawie, Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie, Urząd Miasta Tarnowa oraz tarnowskie szkoły: Zespół Szkół Niepublicznych, Zespół Szkół Sportowych nr 20, Szkoła Podstawowa nr 15, Państwowa Szkoła Muzyczna, jak również Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęli: Gazeta Krakowska, Telewizja IMAV.TV, Tygodnik Miasto i Ludzie.

Uczcili dowódcę 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Komendant Główny OHP Marek Surmacz wziął udział 23 maja w uroczystości upamiętnienia pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza, która odbyła się na terenie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

Płk. Mieczysław Mozdyniewicz był dowódcą 17 Dywizji Piechoty Armii Poznań podczas bitwy nad Bzurą, a w latach 1927-1935 dowodził 70 Pułkiem Piechoty stacjonującym w Pleszewie. Obecnie w budynku, w którym mieścił się sztab generalny, znajduje się siedziba CKiW OHP. Stąd też inicjatywę upamiętnienia tej wybitnej postaci podjęło Centrum, do którego przyłączyło się 14 organizacji i instytucji oraz przedstawiciele samorządów powiatu pleszewskiego.

Podczas tej uroczystości upamiętnimy bohaterskiego naszego rodaka, wybitnego dowódcę, patriotę, pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza – podkreślił na wstępie Krystian Piasecki, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie (na zdjęciu po lewej).

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w kościele Najświętszego Zbawiciela, po której złożono kwiaty pod tablicą Honorowego Obywatela Pleszewa św. Jana Pawła II. Następnie uczestnicy w asyście kompanii reprezentacyjnej i orkiestry wojskowej przemaszerowali Aleją Wojska Polskiego na teren placu apelowego CKiW, gdzie na froncie budynku dawnych pleszewskich koszar odsłonięto tablicę poświęconą płk. Mieczysławowi Mozdyniewiczowi.

Jej umiejscowienie ma przypominać mieszkańcom o zasługach płk. Mieczysława Mozdyniewicza nie tylko dla ziemi pleszewskiej, ale również dla całego kraju. Tablica poświęcona dowódcy 70 Pułku Piechoty zawisła tuż obok drugiej, na której wymieniono stacjonujące w pleszewskich koszarach pułki. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał poseł Tomasz Ławniczak – przewodniczący komitetu organizacyjnego wspólnie z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem. Wcześniej poseł Ławniczak wygłosił laudację, w której przybliżył zgromadzonym gościom życiorys pułkownika oraz podkreślił jego szczególne zasługi.

Na zakończenie odczytano apel pamięci, a także uchwałę rady miejskiej o nadaniu imienia płk. Mieczysława Mozdyniewicza jednemu z placów na terenie miasta. Uroczystość zakończyła się salwą honorową i koncertem orkiestry wojskowej.

W uroczystości uczestniczyli między innymi: zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej Agnieszka Michalak, Posłowie na Sejm RP Tomasz Ławniczak oraz Wojciech Ziemniak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego pułkownik pilot Jacek Pszczoła, Dowódca 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk ppłk Jarosław Grzesznik, jak również przedstawiciele samorządu lokalnego, instytucji wojskowych, stowarzyszeń placówek oświatowych i zakładów pracy.

   

Uroczystościom towarzyszyła wystawa: broni, emblematów oddziałów zbrojnych z okresu Powstania Wielkopolskiego, a także wystawa prac młodzieży OHP oraz oferty programowej Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

 


Na zdjęciu u góry: list Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza odczytała zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Agnieszka Michalak. Trzeci od lewej Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, czwarty od lewej Poseł na Sejm RP Wojciech Ziemniak. Czwarty od prawej Komendant Główny OHP Marek Surmacz, po jego lewej stronie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Renata Garsztka, obok Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski.


Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu www.pleszew.naszemiasto.pl

 

Wizyta w Świętokrzyskiem

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przebywał 19 maja w regionie świętokrzyskim, gdzie m.in. odwiedził Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (Świętokrzyska WK) oraz uczestniczył w spotkaniu, którego tematem było porozumienie pomiędzy Świętokrzyską Wojewódzką Komendą OHP a Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S. A.

Sekretarzowi Stanu towarzyszył poseł Krzysztof Lipiec oraz przedstawiciele władz województwa świętokrzyskiego, powiatu starachowickiego oraz organizacji i instytucji starachowickich, m.in.: Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Starosta Powiatu Starachowickiego Danuta Krępa, Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego Monika Nowak, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Małgorzata Urban.

Spotkanie w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach, na zdjęciu od prawej: Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat, poseł Krzysztof Lipiec, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Starosta Powiatu Starachowickiego Danuta Krępa, Wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, kierownik Ośrodka Agnieszka Kuś, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Małgorzata Urban, Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego Monika Nowak, Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski.

W starachowickim Ośrodku, w którym 227 dziewcząt i chłopców zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, minister Stanisław Szwed został powitany przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Jacka Sabata oraz kierownik jednostki Agnieszkę Kuś. Celem wizyty było poznanie warunków pobytu uczestników, jak również zapoznanie się ze stanem budowy nowego budynku dla Ośrodka, w którym znajdą się pokoje internatowe oraz warsztaty praktycznej nauki zawodu dla przyszłych mechaników samochodowych, monterów budowlanych i fryzjerów. Obecny internat, w którym zakwaterowanie i wyżywienie jest bezpłatne, ma 33 miejsca w pokojach 2, 3 i 4-osobowych. Jest w nim także świetlica i siłownia, a przy obiekcie – boisko sportowe. Młodzież może uczestniczyć w sekcjach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jowisz”: pływackiej, piłki nożnej czy tańca współczesnego. Obecny etap budowy to stan surowy zamknięty.

Tematu OHP dotyczyło także spotkanie z ministrem Stanisławem Szwedem w siedzibie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A., w którym uczestniczyli m.in. poseł Krzysztof Lipiec, prezes SSE „Starachowice” Marcin Perz oraz Komendant Jacek Sabat. Omówiono kluczowe kwestie porozumienia zawartego pomiędzy Świętokrzyską WK OHP a SSE zwracając uwagę na jego pozytywne skutki dla kształcenia zawodowego oraz organizacji zatrudnienia młodych ludzi. Poruszono również sprawę nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz reformy instytucji rynku pracy.

Minister Stanisław Szwed wziął też udział w konferencji prasowej dotyczącej wspomnianego porozumienia, na mocy którego obie instytucje będą wspólnie kształcić młodych ludzi na potrzeby firm funkcjonujących w starachowickiej strefie ekonomicznej. Jest to pierwsza taka inicjatywa w kraju. Dzięki porozumieniu młodzież będzie mogła korzystać ze staży i szkoleń organizowanych przez OHP, które pomogą w znalezieniu pracy, a przedsiębiorcy, min. z SSE „Starachowice” S.A. zyskają wykwalifikowanych pracowników, wykorzystując w tym procesie refundację zatrudnienia wypłacaną przez OHP.

 

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) trwały w tym roku od 18 do 21 maja. Po raz czwarty Ochotnicze Hufce Pracy, wśród innych 800 instytucji zgłoszonych do udziału w DOFE, mogły uczestniczyć w tym największym w kraju wydarzeniu prezentującym projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej.

Nowa Sól (Lubuska WK)

18 maja swoje podwoje otworzył dla wszystkich chętnych Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowej Soli (Lubuska WK), który realizował na przełomie roku unijny projekt pn. „Obudź swój potencjał – YEI”. Licznie odwiedzający, zarówno młodsi, jak i starsi, zapoznali się z metodami i formami kształcenia z wykorzystaniem pozyskanych funduszy europejskich. Zaprezentowano warsztaty: fryzjerski, krawiecki oraz gastronomiczny, pomagano znaleźć pracę lub staż, promowano projekty OHP finansowane z funduszy europejskich.

Przybyli goście mieli okazję zwiedzić budynek oraz bazę noclegową hufca oraz zapoznać się z historią obiektu przedstawioną na specjalnej wystawie, pokazującej także wykorzystanie dotacji na modernizację budynku i jego rozbudowę. Zorganizowano także Europejskie Targi Pracy, połączone z panelem dyskusyjnym, z udziałem uczestników i pracodawców nt. efektów realizacji projektu „Obudź swój potencjał – YEI”.

Dodatkową atrakcją dla odwiedzających był performance artystyczny i pokazy umiejętności plastycznych, „wesołe zdjęcia”, zajęcia sportowe i rekreacyjne, bańki mydlane na wolnym powietrzu, występ magika oraz smaczny poczęstunek.

Góra (Dolnośląska WK)

Młodzieżowe Centrum Kariery w Górze (Dolnośląska WK) postanowiło pokazać młodym ludziom stojącym przed wyborem zawodu oraz wchodzącym na rynek pracy zawód „nowoczesnego magazyniera”, którego można było się nauczyć na kursach zawodowych realizowanych w górowskim Centrum w ramach projektu „Obudź swój potencjał – YEI”.

Po Markecie Budowlanym PSB-EWAN, którego drzwi zostały szeroko i gościnnie otwarte dla odwiedzających, oprowadzała kierownik Elżbieta Remiszewska szczegółowo objaśniając strukturę i funkcjonowanie całego sklepu włącznie z jego zapleczem. Przy każdym stanowisku pracy, czy to kasjera, sprzedawcy działu, operatora wózka jezdniowego, magazyniera, czekał na młodzież doświadczony pracownik, który objaśniał na czym polega praca w tym miejscu. Młodzież miała okazję usiąść za kasą, spróbować sił jako sprzedawca działu, przyjąć i rozłożyć towar na półkach, a także wcielić się w rolę operatora wózka jezdniowego czy też magazyniera na zapleczu firmy. Na zakończenie można było porozmawiać z osobami, które wzięły udział w unijnym projekcie, a obecnie są zatrudnione na umowę o pracę, i poznać ich opinię.

Uczestnicy otrzymali koszulki z logo DOFE, balony reklamowe, odblaski, długopisy, chorągiewki, smycze i inne materiały informacyjno-promocyjne, a także koszulki z logo OHP od sponsora, przedstawiciela Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wiceprezes pani Doroty Giżewskiej. Market Budowlany PSB-Mrówka, reprezentowany przez prezesa zarządu Krzysztofa Urbaniaka, również przygotował dla uczestników materiały promocyjne z logo Marketu, a także przygotował poczęstunek dla uczestników DOFE. Zdaniem młodzieży, która wzięła udział w tym przedsięwzięciu, był to czas spędzony wyjątkowo pożytecznie i również bardzo przyjemnie.

Lublin, Biała Podlaska (Lubelska WK)

18 maja w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej i Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie pod hasłem „Poznaj Europę z OHP” odbyły się spotkania w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Do jednostek przybywały grupy młodzieży, której przedstawiono działania OHP realizowane z dofinansowaniem środków unijnych.

W Lublinie Dni Otwarte Funduszy Europejskich zorganizowały wspólnie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Środowiskowy Hufiec Pracy. Na początku spotkania w siedzibie hufca zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski przedstawił projekty realizowane przez OHP ze środków UE i przybliżył ich założenia. Następnie pokazano prezentację o Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział kierownicy obu lubelskich jednostek: dyrektor CEiPM OHP Tomasz Kopyciński i komendant ŚHP Jacek Bury, a także pracownicy. Lubelski hufiec odwiedziło blisko 80 uczniów Szkoły Podstawowej przy ul. Lotniczej, Gimnazjum przy ul. Pogodnej i Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Słowiczej. Były prezentacje działań, quizy o tematyce edukacyjnej z nagrodami oraz gry edukacyjne.

W Białej Podlaskiej pogadanki edukacyjne na temat projektów europejskich realizowanych przez OHP przedstawił specjalista ds. programów Rafał Najdychor, który opowiedział z jakich funduszy europejskich korzystają OHP oraz jak te środki są wykorzystywane przez bielskie Centrum. Pośrednik pracy Katarzyna Goździołko informowała z kolei o międzynarodowym pośrednictwie pracy w ramach EURES. Dodatkowo młodzież brała udział w konkursie wiedzy o UE, w ramach którego przygotowała również prace plastyczne o tematyce „Polska w UE”. Były też gry i zabawy integracyjne oraz nagrody przyznawane w konkursach.

Suwałki (Podlaska WK)

Odwiedzającym Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach przedstawiono prezentację multimedialną na temat projektów OHP współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in.: projektów „Obudź swój potencjał – EFS” oraz „Akcja Aktywizacja – EFS”. Omówiono 13 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej i ogólnie przybliżono tematykę europejską. Wśród osób uczestniczących w spotkaniu przeprowadzono quiz z nagrodami z wiedzy o Unii Europejskiej. Pośrednik pracy udzielał indywidualnych konsultacji w zakresie samodzielnego poszukiwania zatrudnienia oraz informacji o wolnych stanowiskach w regionie. Pomagał pisać dokumenty aplikacyjne, informował o możliwości podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Asystent oraz doradca EURES zorganizowali i przeprowadzili spotkanie informacyjne dla 23-osobowej grupy, którego tematem były bezpieczne wyjazdy za granicę i pozyskiwanie funduszy unijnych.

Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy

18 maja po raz pierwszy zorganizowano DOFE w Centrum Kształcenia i Wychowania mieszczącym się w oleśnickim Zamku. Centrum we współpracy z Gimnazjum nr 1 przygotowało dla gości wiele atrakcji. Dni otworzyli uroczyście burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński, dyrektor CKiW Przemysław Wróbel oraz dyrektor Gimnazjum nr 1 Maria Kaczmarek, po czym wysłuchano koncertu muzycznego, podczas którego utalentowana młodzież poprowadziła słuchaczy w muzyczną podróż poprzez europejskie kultury.

Uczniowie szkół w zorganizowanych grupach zwiedzali wraz z pracownikami zamku cały obiekt. Na dziedzińcu najmłodsi mogli poszukiwać zamkowego skarbu, polować na tajemnicze zamkowe zwierzęta, poznać sztukę tworzenia sgraffito czy sprawdzić swoją wiedzę o Unii Europejskiej, zaś w kuźni kowal odkrywał tajniki swojego zawodu. Dni otwarte FE były też doskonałą okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej Centrum, którego wychowankowie w średniowiecznych strojach prowadzili zajęcia dla najmłodszych. Były także warsztaty edukacyjne: chemiczny z alchemikiem Pepełką, origami czy też rycerski turniej ortograficzny. Przypomnijmy, że oleśnickie Centrum jest jednym z realizatorów programu unijnego „Gwarancje dla Młodzieży”.

Pleszew

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie DOFE otworzyła zastępca dyrektora Wiesława Wawroska, która przedstawiła cel spotkania oraz zaprezentowała ofertę staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ realizowanych przez Centrum. Przybyli na spotkanie mieli możliwość zapoznania się z ofertą warsztatów szkoleniowych oraz zawodów, w których uczestnicy projektów współfinansowanych przez Unie Europejską podnosili swoje kwalifikacje, jak np. magazynier-sprzedawca czy kucharz. Zainteresowaniem gości cieszyły się warsztaty z obsługi kasy fiskalnej, quiz wiedzy o funduszach europejskich oraz degustacja potraw przygotowanych podczas warsztatów kulinarnych.

Zwiedzający poznali także ofertę projektów systemowych realizowanych ostatnio przez Ochotnicze Hufce Pracy – „Akcja Aktywizacja – EFS” oraz „Obudź swój potencjał – EFS”.

 

Tarnobrzeg (Podkarpacka WK)

19 maja w Ośrodku Szkolenia Zawodowego odbyło się spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich przygotowane przez tarnobrzeskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Młodzieżowe Biuro Pracy i Ośrodek Szkolenia Zawodowego. W jego trakcie przedstawiono m.in. działalność jednostek powstałych w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz projekty „Obudź swój potencjał” i „Akcja Aktywizacja”, które mają na celu pomóc młodym ludziom wejść na rynek pracy i uzyskać zatrudnienie poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń i staży. Zapoznano także młodzież z aktualną ofertą szkoleń zawodowych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a przygotowaną przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Tarnobrzegu.

Pokazano także krótki film o sieci EURES, wspierającej mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym w krajach Unii Europejskiej, zachęcając do odwiedzenia portalu oferującego m.in. dostęp do ofert pracy w państwach członkowskich UE. Były również konkursy z nagrodami na temat Unii Europejskiej.

Rzeszów (Podkarpacka WK)

I w tym mieście, w Ośrodku Szkolenia Zawodowego, OHP włączyły się do Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Dla 16-osobowej grupy uczniów Zespołu Szkół Spożywczych zorganizowano spotkanie pod hasłem „Ja w Unii Europejskiej“. Ewelina Jurasz, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, będąca konsultantem regionalnym Programu ERASMUS+ przedstawiła fundusze europejskie w aspekcie szans i możliwości dla młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Zaznaczyła, że program ERASMUS+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

Z uczniami spotkali się też wolontariusze: Lily Saint-Prix z Francji oraz Samuel Tokiem ze Słowacji, którzy do Polski przyjechali na zaproszenie rzeszowskich stowarzyszeń INPRO i EKOSKOP. Wolontariusze, korzystając z prezentacji multimedialnych, opowiedzieli o swoich zadaniach, obowiązkach i działaniach w ramach realizowanych projektów, a także o zdobytych doświadczeniach w Polsce w ramach europejskiego wolontariatu.

Kierownik zespołu ds. projektów europejskich i współpracy międzynarodowej w Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP Aneta Dąbrowa zapoznała uczestników spotkania z projektami unijnymi realizowanymi przez OHP, a współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Z kolei doradca EURES w Podkarpackiej Komendzie Hubert Podgórny przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą korzystania z europejskich ofert pracy realizowanych przez Europejskie Służby Zatrudnienia szczegółowo omawiając procedury postępowania w tym zakresie.

Nie zabrakło również informacji przedstawionej przez dyrektor rzeszowskiego CEiPM Bogusławę Gubernat na temat współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany młodzieży w ramach projektów opracowanych przez specjalistę ds. programów Walentynę Turowską i zrealizowanych w ramach współdziałania ze stroną ukraińską.

Na zakończenie Dnia Otwartego Funduszy Europejskich w sympatycznej atmosferze wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pakiety informacyjno-szkoleniowe na temat Funduszy Europejskich.

Iwonicz (Podkarpacka WK)

Po hasłem „Europejski Rynek Pracy” prezentował się na DOFE Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu. Zorganizowano tutaj szereg atrakcji i wydarzeń dla młodzieży związanych tematycznie z Funduszami Europejskimi.

Pierwszą częścią Dnia Otwartego były zajęcia tematyczne pn. „Umiejętności pożądane na europejskim rynku pracy”, które poprowadzili doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Krosna. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się na czym polega doradztwo zawodowe, jak określać swoje predyspozycje i zainteresowania, a także jakie są wymagania europejskiego rynku pracy. Uzyskali także szczegółowe informacje o projektach realizowanych przez OHP, w szczególności o programie „Gwarancje dla młodzieży”.

Konsultanci z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krośnie poinformowali młodzież o możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz skorzystania ze szkolenia lub stażu w ramach Funduszy. Prowadzący przedstawili projekty, w ramach których uczniowie i studenci mogą zdobyć wiedzę i umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Przeprowadzono także quiz wiedzy na temat Funduszy Europejskich. Najbardziej aktywni uczestnicy, którzy poprawnie odpowiadali na zadawane pytania zostali nagrodzeni upominkami.

Dla najmłodszych uczestników Dnia Otwartego zorganizowano w Świetlicy Środowiskowej przy iwonickim Ośrodku quiz o państwach Unii Europejskiej z nagrodami. Dzieci samodzielnie wykonały także postacie symbolizujące kraje Unii Europejskiej. Uczestniczki OSiW pełniły funkcję przewodników i informatorów podczas tych wydarzeń.

Nowa Dęba, Gorzyce (Podkarpacka WK)

Dwa Młodzieżowe Centra Kariery w Nowej Dębie i Gorzycach zorganizowały 18 maja pod hasłem „Fundusze Europejskie dla młodych” Dzień Otwarty Funduszy Europejskich.

W ramach przedsięwzięcia przygotowano dla uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie wykład przybliżający tematykę pozyskiwania funduszy europejskich i programów przewidzianych do realizacji. Zajęcia poprowadził Tomasz Miśko, pracownik Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu, który omówił zagadnienia dotyczące m.in. zasad sporządzania wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, informacji związanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich oraz zasady działania programu PO WER.

Pracownicy MCK zaprezentowali projekty unijne realizowane przez OHP w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” szczegółowo prezentując formy wsparcia przewidziane dla uczestników danego projektu. Zakres aktywizacji młodzieży w projektach zakłada wyposażenie w dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie płatnych staży oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Na zakończenie spotkania młodzież wzięła udział w przygotowanym przez pracowników MCK konkursie „Moja wiedza o Unii Europejskiej”, w którym wykazała się szeroką wiedzą z tej tematyki i otrzymała atrakcyjne nagrody.

Bartoszyce, Elbląg, Szczytno, Giżycko (Warmińsko-Mazurska WK)

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bartoszycach zorganizowało spotkanie informacyjno-edukacyjne „Świadomy obywatel Unii Europejskiej” dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Maltańskich. Omówiono najważniejsze pojęcia i zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii i zastanawiano się nad korzyściami płynącymi z przystąpienia Polski do niej. Na zakończenie zajęć odbył się quiz z nagrodami sprawdzający wiedzę uczniów o Unii Europejskiej oraz odśpiewano „Odę do radości”.

Tematem z kolei spotkania zorganizowanego dla młodzieży ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Mechanicznych przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Elblągu był „Europass – przepustka na europejskim rynku pracy”. Zapoznano młodzież z dokumentami Portfolio Europass oraz z działalnością elbląskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, w tym realizowanymi przez niego projektami europejskimi. Uczniowie zaznajomili się również ze stroną internetową, na której można sporządzić własne CV Europass on-line, a później dyskutowali o możliwości zatrudnienia w Polsce i za granicą.

W Szczytnie sporą grupę młodzieży przyciągnęły warsztaty zorganizowane przez tamtejsze Młodzieżowe Centrum Kariery, podczas których przedstawiono fundusze europejskie jako szansę na rozwój zawodowy. Zaproszona na spotkanie beneficjentka realizowanego przez OHP projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” przybliżyła zebranym przebieg uczestnictwa oraz płynące z niego korzyści, a specjaliści z MCK scharakteryzowali Fundusze Europejskie oraz poruszyli zagadnienie pożądanych zawodów i specjalizacji na europejskim rynku pracy.

Także w Młodzieżowym Centrum Kariery, tym razem w Giżycku, odbyło się seminarium „Jak fundusze europejskie mogą pomóc młodym ludziom?”, w którym wziął udział specjalista z Lokalnego Punktu Informacji Europejskiej w Ełku. Poruszono temat wykorzystania Funduszy Europejskich w kontekście ich wpływu na życie młodych ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem sfery edukacyjno-zawodowej. Przedmiotem seminarium była również analiza możliwości rozwoju, zdobycia nowych kompetencji oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych dzięki środkom unijnym. Omówiono również projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane przez MCK, a na koniec spotkania odbył się konkurs dla uczestników hufca w Giżycku ze wspaniałymi nagrodami dla zwycięzców.

Tarnów (Małopolska WK)

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to okazja do zaprezentowania nie tylko dotychczas zrealizowanych działań ale również tych planowanych w najbliższym czasie. W dniu 19 maja w tarnowskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży specjalista ds. rozwoju zawodowego, Agnieszka Bryndal poprowadziła zajęcia warsztatowe dla młodzieży, podczas których argumentowała dlaczego warto zostać beneficjentem projektów europejskich.

Młodzież poznała warunki uczestnictwa w projektach UE realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy oraz proponowane formy wsparcia. Analizując rynek pracy i porównując wymagania i oczekiwania pracodawców, łatwo było się zorientować, że na współczesnym rynku pracy liczą się zarówno kwalifikacje zawodowe i fachowa wiedza z danej dziedziny czy branży, ale również kompetencje. W zaleceniach Parlamentu Europejskiego wyszczególniono osiem kompetencji kluczowych, tj.: porozumiewanie się w języku ojczystym oraz w językach obcych, umiejętności naukowo-techniczne i informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Większość z nich można nabyć będąc uczestnikiem projektu. Kursy zawodowe i staże pozwalają na spełnienie oczekiwań formalnych w zakresie zdobycia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem doskonalą świadomość siebie, swoich możliwości i predyspozycji. W trakcie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy można nauczyć się mechanizmów rynkowych, aplikowania czy autoprezentacji, jak komunikacji interpersonalnej, współpracy i asertywności, czyli kompetencje społeczne. Kursy językowe, komputerowe, prawa jazdy czy zajęcia z przedsiębiorczości są dodatkową formą wsparcia w każdym realizowanym projekcie. Trudno nie wspomnieć o takich atutach jak bezpłatne posiłki, refundacja kosztów dojazdu na zajęcia, czy ubezpieczenie. Ostatnio pojawiły się również zajęcia z kreowania wizerunku z usługą stylisty, które pozwalają na dokonanie metamorfozy i przeistoczenie się w pewnego siebie, świadomego swoich możliwości profesjonalistę.

  

Uczestnicy zajęć zrozumieli, że warto korzystać z możliwości uczestnictwa w takich inicjatywach, bo to się po prostu opłaca. Na podsumowanie zajęć przeprowadzono quiz wiedzy o Unii Europejskich. Nagrodami w konkursie były drobne upominki z logo UE – koszulki, kubki, pendrive’y, odblaski, itp.

Nowy Sącz (Małopolska WK)

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu oraz jednostki rynku pracy wchodzące w jego skład były organizatorami licznych przedsięwzięć związanych z obchodami Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Krynicy-Zdroju odbyło się spotkanie pod nazwą ,,Europa bliżej nas”, w ramach którego prezentowano realizowane przez MCK projekty unijne. Młodzież zapoznała się z oferowanymi kierunkami oraz specjalnościami szkoleń, dowiedziała się także w jakiej branży można rozpocząć swoją karierę zawodową po ich ukończeniu. Odbyło się również seminarium „W europejskiej rodzinie”. Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.

Również w tym dniu Młodzieżowe Centrum Kariery w Skomielnej Białej zorganizowało Dni Otwarte Funduszy Europejskich pod hasłem „Okno na nowe horyzonty”. Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną o realizowanych projektach unijnych oraz kształceniu zawodowym, a także wzięli udział w warsztatach pod nazwą „Wybierz swoją karierę” z doradcą zawodowym. Zostały im przedstawione m.in. techniki umożliwiające poruszanie się po obecnym rynku pracy i formy rozmowy z pracodawcami. Na koniec spotkania zaproszeni pracodawcy przedstawili uczniom ostatnich klas gimnazjum oferty praktyk zawodowych, a starszej młodzieży oferty pracy.

W kolejnym dniu Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy współudziale 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu zorganizowało Dzień Otwarty Funduszy Europejskich połączony z Dniem Otwartym Jednostek OHP pod nazwą „Młodzi w Unii Europejskiej”. Zaprezentowano efekty realizacji projektu „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI” oraz założenia planowanego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”. Zaroszono na spotkanie uczestniczki projektu „Obudź swój potencjał – YEI”, które opowiedziały o korzyściach płynących z uczestnictwa w nim.

  

Młodzi ludzie odwiedzający w tym dniu nowosądeckie jednostki mogli także szczegółowo zapoznać się z ofertą OHP, skorzystać z porad doradców oraz pośredników pracy. W ramach Dnia Otwartego Funduszy Europejskich Młodzieżowe Centrum Kariery w Gorlicach dokonało prezentacji głównych założeń realizowanych projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Podobnie w MCK w Jabłonce – tutaj też promowano projekty UE.

Konkurs dla stolarzy i murarzy-tynkarzy

Od 15 do 18 maja w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Pasłęku odbywał się ogólnopolski konkurs „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w zawodach stolarza i murarza-tynkarza, który już po raz czwarty zorganizowały wspólnie Komenda Główna OHP i Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP.

Czternaście dwuosobowych zespołów stolarzy oraz dwanaście zespołów murarzy-tynkarzy ze wszystkich Wojewódzkich Komend OHP przystąpiło 16 maja do testu z wiedzy teoretycznej, po którym rozpoczął się egzamin praktyczny, oceniany przez mistrzów zawodów: Władysława Kozija – mistrza w zawodzie murarza-tynkarza oraz Stanisława Pomarańskiego – mistrza w zawodzie stolarza. Obaj członkowie komisji, po zakończeniu zadań praktycznych, wysoko ocenili poziom wiedzy i umiejętności prezentowany przez rywalizujące ze sobą drużyny.

Organizatorzy zadbali o to, aby stworzyć uczestnikom konkursu jak najlepsze warunki do zaprezentowania swoich umiejętności praktycznych dlatego zespoły zostały podzielone na grupy. W czasie, gdy część zawodników wykonywała swoje zadanie egzaminacyjne, pozostali korzystali z zaplanowanej przez gospodarzy rekreacji (zwiedzanie Elbląga, wejście na wieżę kościoła św. Mikołaja, rejs statkiem, Park Rozrywki „Nowa Holandia”). Ponadto każdy uczestnik mógł wziąć udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy zakończonym otrzymaniem zaświadczenia.

18 maja odbyło się zakończenie konkursu, na które przybyło wielu gości, m.in. zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik wraz ze swoim zastępca Pawłem Kowszyńskim, dyrektor Biura WK Marlena Stankiewicz – przewodnicząca komisji w zawodzie stolarza, radca prawny WK Janusz Nikołajuk – przewodniczący komisji w zawodzie murarza, jak również wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Marek Nowacki, Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Andrzej Słowik, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Teresa Brewka, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Maria Kizyk i dyrektor Zespołu Szkół Katarzyna Panimasz.

Zastępca Komendanta Głównego Renata Wicha (na zdjęciu u góry, pośrodku) pogratulowała uczestnikom posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie stolarstwa i murarstwa, a kadrze instruktorskiej podziękowała za kompetentne przygotowanie młodzieży do zmagań konkursowych. Laureatów konkursu przedstawił Komendant Paweł Kowszyński. W zawodzie stolarza pierwsze miejsce przyznano reprezentantom Wielkopolskiej WK, drugie – uczestnikom Świętokrzyskiej WK, a trzecie – zespołowi Warmińsko-Mazurskiej WK. Wśród murarzy-tynkarzy pierwsze miejsce zdobyli zawodnicy ze Śląskiej WK, drugie – reprezentacja Kujawsko-Pomorskiej WK, a trzecie – Opolskiej. Zwycięzcy otrzymali z rąk zastępcy Komendanta Głównego OHP i wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego puchary, dyplomy i nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu – pamiątkowe dyplomy i upominki.

Patronat nad przedsięwzięciem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Patronat medialny zaś Oddział Telewizji Polskiej S.A. w Olsztynie oraz Gazeta Olsztyńska.

Konkurs jest jednym z działań OHP mających na celu upowszechnianie nauki zawodu i kształcenia dobrych fachowców. Jego głównym celem jest również stworzenie uczestnikom OHP kończącym w roku 2017 cykl kształcenia w zawodach stolarza i murarza-tynkarza, możliwości sprawdzenia poziomu przygotowania do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych.


Na zdjęciu u góry od lewej: kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania WK Karolina Mrówczyńska, dyrektor Biura WK Marlena Stankiewicz – przewodnicząca komisji w zawodzie stolarza, wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik, radca prawny WK Janusz Nikołajuk -przewodniczący komisji w zawodzie murarza-tynkarza, Marta Sielezińska z Biura Edukacji Komendy Głównej OHP.


Posiedzenie Rady Programowej

17 maja Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy zorganizowały posiedzenie Rady Programowej, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich.

Posiedzenie rozpoczęła Wojewódzka Komendant OHP Bernadetta Brożyna, po czym Komendant Główny OHP Marek Surmacz omówił bieżącą działalność Ochotniczych Hufców Pracy, a także przedstawił nowe wyzwania stojące przed OHP. Podkreślił duże znaczenie współpracy OHP z instytucjami zewnętrznymi. Kadrze zaś podziękował za zaangażowanie w pracę z młodzieżą, wymagającą szczególnego wsparcia i opieki. Poinformował również uczestników Rady o działalności Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy, która osiąga bardzo dobre wyniki i znajduje się w czołówce najlepszych Komend w kraju.

Dalszą część obrad wypełniły prezentacje przedstawicieli różnych instytucji uczestniczących w spotkaniu. Wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Strzelinie Anna Barabach zaprezentowała projekt w ramach innowacji pedagogicznej „Socjoterapia przez pracę”, jako formę zapobiegania wykluczeniu społecznemu zaznaczając rolę współpracy ze strzelińskim Hufcem Pracy. Rożne formy wsparcia proponowanego przez PFRON osobom niepełnosprawnym omówiła specjalista ds. wsparcia i współpracy z NGO z dolnośląskiego oddziału PFRON we Wrocławiu Edyta Karszewska. O działaniach policji w zakresie zapobiegania oraz minimalizowania zjawiska marginalizacji społecznej wśród młodzieży OHP na Dolnym Śląsku, będących wynikiem porozumienia o współpracy, opowiedział Naczelnik Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu mł. insp. Adam Skrzypek. Przedstawił także nowe ramy współpracy w różnych programach profilaktycznych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji. Zastępca dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy Eliza Kołcz podjęła temat zapobiegania marginalizacji wychowanków oleśnickiego Centrum. Nie zabrakło również informacji o działalności Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich oraz udziale wychowanków w różnorodnych wydarzeniach, którą przedstawiła Krystyna Zerbok.

Po zakończeniu prezentacji był czas na dyskusję, w wyniku której podjęto uchwałę w sprawie ustalenia metod współpracy uczestników Wojewódzkiej Rady Programowej w celu zapobiegania i minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego wśród młodzieży OHP.

Na zakończenie spotkania wychowankowie z Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Ząbkowic Śląskich przedstawili program artystyczny.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Starosta Oleśnicki Wojciech Kociński, Witold Gałuszka z Wydziału Włączenia Społecznego DWUP, Marian Fornalski z Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Gabriela Szafarowska, dyrektor CKiW OHP w Oleśnicy Przemysław Adam Wróbel, starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Oleśnicy Henryk Kruszelnicki, dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Bogusława Zientek, adiunkt Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej dr Anna Borkowska.

XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski rozstrzygnięty

Aż 501 prac fotograficznych i plastycznych wpłynęło na XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. „Być jak Brat naszego Boga” zorganizowany przez 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach oraz Małopolską Wojewódzką Komendę OHP w Krakowie przy wsparciu Komendy Głównej OHP.

Komisja konkursowa w składzie: prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczący), dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej OHP Sławomir Męcina, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, artysta grafik Marek Brzeźniak, artysta plastyk Maria Filek, komendant wadowickiego Hufca Pracy Jolanta Zacny, Duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek, która zebrała się 16 maja w Krakowie brała pod uwagę przy ocenie prac ich zgodność z tematem i oryginalność podejścia do niego, wartości artystyczne oraz samodzielność wykonania.

Nazwiska autorów najlepszych prac zostaną zamieszczone w kolejności alfabetycznej na stronie www.konkurs-papieski.com oraz www.ohp.pl. Wyłonieni laureaci zostaną pisemnie zaproszeni przez organizatorów do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 6 czerwca br. w Wadowickim Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowali dla młodych twórców cenne nagrody. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym.

Głównym celem tegorocznego konkursu było przybliżenie postaci św. Brata Alberta, apostoła ludzi ubogich i potrzebujących, którego wielkim orędownikiem był św. Jan Paweł II. Patronat Honorowy nad konkursem objęli Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Duszpasterz Krajowy OHP Ks. Prałat Jarosław Sroka, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Starosta Powiatu Wadowickiego Bartosz Kaliński, Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Patronat medialny sprawuje TVP 3 Kraków, Radio Plus Kraków, Portal „Magiczny Kraków”.

Niesłabnące zainteresowanie konkursem wśród młodych ludzi pokazuje, że nauczanie Ojca Świętego wciąż jest im bliskie i potrafią czerpać z niego cenne wskazówki do swojego życia.

 

Ogólnopolskie konkursy rozstrzygnięte

W dniach 9-12 maja w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie (Podlaska WK) gościły reprezentacje uczestników wszystkich województw, biorące udział w XIV ogólnopolskim konkursie „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”- w kategoriach kucharza oraz BHP z elementami prawa pracy. Nad przedsięwzięciem objął patronat Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, który wraz Wojewódzkim Komendantem OHP Adamem Krzysztofem Romatowskim uroczyście otworzyli konkurs.

Zmagania konkursowe rozpoczęły się od testu teoretycznego uczestników biorących udział w konkursie „BHP z elementami prawa pracy”, po czym odbył się pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonej przez Grupę Ratowniczo-Poszukiwawczą MEDIVAL.

Z kolei reprezentanci poszczególnych wojewódzkich komend, starający się o miano najlepszego kucharza, rozpoczęli wykonywanie zadanych potraw: zupy kremu z białych warzyw z prażonymi pestkami słonecznika i kindziukiem oraz eskalopków z indyka z sosem kurkowym, plackami ziemniaczanymi i surówką coleslaw. Dwuosobowe zespoły musiały przygotować potrawy w ciągu 90 minut, a nad poprawnością ich działań czuwali szefowie kuchni w: Restauracji „Zamek w Tykocinie” – Dawid Siniło oraz Restauracji „Prowincja” w Supraślu – Michał Arciszewski. Komisja kompleksowo oceniała podejmowane przez każdą parę działania począwszy od przestrzegania zasad BHP i higieny pracy, poprawności kolejno wykonywanych czynności, po walory smakowe i estetyczne, a także sposób podania przygotowanego dania.

W godzinach popołudniowych młodzież z obu konkursów uczestniczyła w pokazie dotyczącym zachowania się podczas ataku psa. Szkolenia i pokaz poprowadzili funkcjonariusze wydziału patrolowo-interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku: starszy aspirant – przewodnik psa służbowego Marek Mancewicz oraz starszy aspirant przewodnik psa służbowego Krystian Chim.

11 maja młodzi kucharze wzięli udział w części teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań dotyczących programu nauczania zawodowego. Tego dnia odbyła się też wycieczka szlakiem tatarskim, który prowadzi do Kruszynian przez dawne folwarki tatarskie (Nietupę i Talkowszczyznę), nadane w XVII w. Tatarom przez Jana III Sobieskiego. Była to okazja do zwiedzenia uzdrowiskowego Supraśla i Parku Megalitów, wizyty w Silvarium w Poczopku oraz spróbowania tradycyjnych podlaskich kartaczy i pierogów w „Gospodzie pod Modrzewiem” w Krynkach

W uroczystym podsumowaniu konkursu wzięli również udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha, Wojewódzcy Komendanci Podlaskiej i Mazowieckiej WK Adam Krzysztof Romatowski i Piotr Modzelewski oraz Grzegorz Zajączkowski z Biura Edukacji Komendy Głównej OHP.

Pierwsze miejsce w kategorii kucharza zdobył zespół z Dolnośląskiej WK w składzie: Marlena Mlazga i Adrian Smoleń. Drudzy byli reprezentanci Podkarpackiej WK – Michał Widz i Arkadiusz Żarnowski, a trzecie miejsce zajęły Julia Szmidt i Jessica Skrobek z Opolskiej WK. Najlepszą wiedzą o BHP i prawie pracy wykazała się Martyna Burzyńska z Podlaskiej WK, druga była – Angelika Grabińska z Opolskiej WK, a trzecia – Marlena Przybył z Wielkopolskiej WK.

Jednym z głównych celów konkursu było stworzenie młodzieży możliwości sprawdzenia poziomu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w zawodzie kucharza w związku ze zbliżającymi się egzaminami zewnętrznymi na tytuły kwalifikacyjne.


Na zdjęciu u samej góry laureaci konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategorii kucharza z Dolnośląskiej WK OHP – Marlena Mlazga, Adrian Smoleń wraz z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem (pierwszy z prawej), jego zastępcą Renatą Wicha (pośrodku), Wojewódzkim Komendantem Mazowieckiej WK Piotrem Modzelewskim (trzeci od lewej), Wojewódzkim Komendantem Podlaskiej WK Adamem Krzysztofem Romatowskim (drugi od lewej) oraz Grzegorzem Zajączkowskim z Biura Edukacji Komendy Głównej OHP (pierwszy z lewej).


Konferencja w Łomży

Na zaproszenie Prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępca Renata Wicha, Wojewódzki Komendant Podlaskiej WK Adam Krzysztof Romatowski oraz Wojewódzki Komendant Mazowieckiej WK Piotr Modzelewski wzięli udział 11 maja w konferencji „Łomża i Województwo Podlaskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Miasta Łomży we współpracy z ministerstwami Rozwoju i Finansów oraz Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Program konferencji obejmował m.in. prezentację strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pakiet dla miast średnich, debatę pt. „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i jego wpływ na rozwój Łomży i regionu”.

Ważnym punktem wydarzenia było wystąpienie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego. Wicepremier mówił m.in. o potrzebie budowy infrastruktury przyciągającej inwestorów pod warunkiem, że region jest dobrze skomunikowany z resztą kraju. Pozytywnie ocenił działania Ministra Infrastruktury za kierowanie na Podlasie środków na inwestycje drogowe, a także poruszył kwestię działań proekonomicznych i prospołecznych na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.
W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele administracji rządowej, samorządowcy, duchowieństwo, przedsiębiorcy, młodzież oraz osoby zainteresowane tematyką spotkania. Po zakończonej konferencji Komendant Główny OHP Marek Surmacz z osobami towarzyszącymi odwiedził łomżyńskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Hufiec Pracy, gdzie spotkał się z kadrą OHP.


Na zdjęciu u góry drugi od lewej Komendant Główny OHP Marek Surmacz, trzecia – jego zastępca Renata Wicha, piąty – Wojewódzki Komendant Podlaskiej WK Adam Krzysztof Romatowski.

Zmiany kadrowe

Komendant Główny OHP powołał w dniu 10 maja 2017 r. pana Piotra Barczaka na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP Lubuskiej WK OHP w Zielonej Górze. Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP w Zielonej Górze został pan Mariusz Kruk, pełniący dotąd obowiązki Wojewódzkiego Komendanta.