Festiwal zakończony

Uroczystym koncertem galowym w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zakończył się 13 czerwca Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP, odbywający się pod patronatem rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Na koncercie wystąpiło 26 wykonawców wyłonionych podczas dwóch etapów przesłuchań, w tym laureaci festiwalu w kategoriach soliści i zespoły. Całe przedsięwzięcie zgromadziło blisko 180 uzdolnionych artystycznie uczestników OHP i 40 opiekunów z całej Polski.

Koncert galowy w najnowocześniejszej instytucji kulturalnej na Lubelszczyźnie – na profesjonalnej scenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – był zwieńczeniem trzydniowego świętowania młodzieży OHP. Uczestnicy przyjechali do Lublina 11 czerwca. Po otwarciu imprezy na dziedzińcu Zamku Lubelskiego pierwszego dnia, we wtorek 12 czerwca odbywały się równolegle w trzech miejscach (Zajazd pod Gwiazdami w Lublinie, Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów w Lublinie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowicy) przesłuchania wykonawców ze wszystkich województw. Po południu, już na scenie Centrum Spotkania Kultur przeprowadzono II etap przesłuchań przed Komisją Festiwalową Główną, która zadecydowała o przyznaniu nagród i udziale wykonawców w koncercie galowym. Obradom komisji przewodniczyła wykładowca Instytutu Muzykologii KUL i dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie prof. Iwona Sawulska.

Dla młodzieży, która nie brała udziału w II etapie przesłuchań zorganizowano warsztaty z ceramiki, witrażu i płaskorzeźby w Fundacji Odkrywamy Talenty w Lublinie. Na zakończenie drugiego dnia odbyło się spotkanie integracyjne w Nasutowie, połączone z grillem, ogniskiem i dyskoteką.

Występom na scenie w CSK towarzyszyła wystawa prac plastycznych młodzieży OHP w foyer nowoczesnego gmachu, na której pokazano rysunki, obrazy, grafiki, fotografie, rzeźby, metaloplastykę, tkaniny i inne formy rękodzieła artystycznego. Dokonania uczestników OHP w tej dziedzinie oceniła komisja składająca się z nauczycieli plastyki oraz pracowników domu kultury i muzeum.

Ze względu na obchodzoną w 2018 roku 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w prezentacjach scenicznych i plastycznych dominowała tematyka patriotyczna i niepodległościowa, co zauważyli, podkreślili i docenili jurorzy z poszczególnych komisji. Repertuar festiwalowy w dużej mierze obejmował zagadnienia związane z odzyskaniem przez niepodległości oraz zaakcentowaniem wydarzeń, postaci, postaw i ideałów, które pomagają w budowaniu i rozwijaniu suwerennego państwa polskiego.

Sam koncert galowy podzielono na bloki tematyczne nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postawy człowieka wobec życia, ze zwróceniem uwagi na różnorodne formy artystycznego wyrazu. Galę wyreżyserowali i poprowadzili profesjonaliści z TVP 3 Lublin.

Na scenie wystąpili uczestnicy, których talent szczególnie zwrócił uwagę jurorów i publiczności, a w tym grupa laureatów festiwalu.

Zebranych na widowni Sali Operowej powitali Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak (na zdjęciu poniżej z prawej) i jego zastępca Marek Drączkowski (z lewej), którzy wręczyli również dyplom przyjaciela młodzieży OHP Prezesowi Fabryki Cukierków „Pszczółka” Aleksandrowi Batorskiemu, który w krótkich słowach nakreślił zasady współpracy OHP z fabryką jako dobry przykład współdziałania na linii instytucja organizująca kształcenie zawodowe i zatrudnienie młodzieży a przedsiębiorca.

  

Po występach uczestników nadszedł czas na najbardziej oczekiwany moment, czyli ogłoszenie wyników obrad Komisji Festiwalowej Głównej.

W kategorii zespoły (na zdjęciu powyżej, po prawej stronie) I miejsce zajął zespół wokalny w składzie Aleksandra Dudek i Aleksandra Kostkiewicz z 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu (Podkarpacka WK) za wykonanie piosenki „Niepokorna, niepodległa”. II miejsce – zespół w składzie: Magdalena Sadowska, Dawid Pustułka, Aleksandra Kamińska, Weronika Weber, Ewa Dyszyńska, Jakub Zwoliński i Magdalena Kępiak z 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu (Małopolska WK) za pantomimę. III miejsce przypadło zespołowi wokalnemu w składzie Szymon Bąkowski i Andrzej Jamroziewicz z 2-5 Hufca Pracy we Włocławku (Kujawsko-Pomorska WK) za ekspresyjne wykonanie utworu z autorskim tekstem „Godzina W”.

W kategorii soliści wygrała Aleksandra Staniszewska z 2-5 Hufca Pracy we Włocławku (Kujawsko-Pomorska WK) za prezentację tańca modern jazz z własną choreografią. Za nią uplasował się Szymon Sobel z 1-40 Hufca Pracy w Świdnicy (Dolnośląska WK), który zachwycił publiczność wykonaniem utworu „Nie zabieraj mi siebie”. III miejsce zajęła Agnieszka Czerwińska z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy za wykonanie piosenki „Radość najpiękniejszych lat”.

Laureaci festiwalu w kategorii soliści.
Laureaci konkursu „Aktywność – dobry wybór”.

Podczas gali uhonorowano także laureatów ogólnopolskiego konkursu OHP na najlepszą inicjatywę samorządową „Aktywność – dobry wybór” promującego wśród młodzieży OHP prospołeczne godne naśladowania postawy.

W kategorii inicjatywa jednorazowa I miejsce zajęła grupa samorządowa z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach (Małopolska WK) za realizację inicjatywy „Na spacer z historią” (nagrodę odebrała lider grupy Katarzyna Cymerkiewicz). II miejsce zajęła grupa z 2-3 Hufca Pracy w Inowrocławiu (Kujawsko-Pomorska WK) za realizację inicjatywy „Szanujmy wspomnienia” (nagrodę odebrał lider grupy Jakub Soboniak). III miejsce zajęła grupa z 12-17 Hufca Pracy w Jaworznie (Śląska WK) za realizację inicjatywy „Smerfne bajanie” (nagrodę odebrała lider grupy Irena Klaja).

W kategorii inicjatywa cykliczna I miejsce zajęła grupa z 5-2 Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK) za realizację inicjatywy „Bez barier” (nagrodę odebrała lider grupy Milena Wiśniewska). II miejsce zajęła grupa z 1-2 Hufca Pracy w Górze (Dolnośląska WK) za realizację inicjatywy „Śladami Żołnierzy Wyklętych – Wracamy po naszych Bohaterów” (nagrodę odebrała lider grupy Ewa Ciastko). III miejsce zajęła grupa z 7-36 Hufca Pracy w Wołominie (Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP) za realizację inicjatywy „Paczka z Ojczyzny” (nagrodę odebrał lider grupy Mateusz Krawczyk).

W kategorii zaangażowanie indywidualne I miejsce zajął Piotr Chwiałkowski z 1-38 Hufca Pracy w Bystrzycy Kłodzkiej (Dolnośląska WK) za realizację inicjatywy „Praca na rzecz lokalnej społeczności”. II miejsce zajął Kewin Wiktorowski z 15-18 Środowiskowego Hufca Pracy w Turku (Wielkopolska WK) za realizację inicjatywy „Między Pokoleniami”. III miejsce zajął Eryk Mazek z 7-4 Hufca Pracy w Warszawie (Mazowiecka WK) za realizację inicjatywy „GameFest”.

Dyplomy i nagrody dla laureatów festiwalu i konkursu „Aktywność – dobry wybór” wręczyli Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak i Prezes Fabryki Cukierków „Pszczółka” Aleksander Batorski.

Nagrody specjalne dla uczestników festiwalu przygotowali: Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz (nagrodę dla zespołu wokalnego z Hufca Pracy w Przemyślu wręczył przedstawiciel posła Michał Sieczka, który odczytał także okolicznościowy list gratulacyjny), oraz Kurator Oświaty w Lublinie Teresa Misiuk (nagrodę dla Michała Szczepaniaka ze Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu wręczył Wicekurator Oświaty w Lublinie Eugeniusz Pelak.

Dla wszystkich osób występujących podczas koncertu galowego upominki ufundowały: Fabryka Cukierków Pszczółka, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Urząd Miasta w Lublinie.

Komisja oceniająca prace plastyczne, fotograficzne i graficzne przyznała nagrody w trzech kategoriach.

W kategorii plastyka I miejsce zajął Jędrzej Stal z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy za metaloplastykę „Ułan”. II miejsce ex aequo zajęły dwie uczestniczki: Paulina Kasprzyk z 3-20 Hufca Pracy w Biłgoraju (Lubelska WK) za poczet królów polskich oraz Oktawia Pełka z 1-7 Hufca Pracy w Dzierżoniowie (Dolnośląska WK) za formę płaską „Orzeł”. III miejsce ex aequo zajęły dwie uczestniczki: Violetta Malik z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP) za obraz tkany „Polska” oraz Małgorzata Owczarczyk z 7-5 Środowiskowego Hufca Pracy w Ciechanowie (Mazowiecka WK) za stroje Błękitnej Armii Hallera.

W kategorii fotografia I miejsce zajęła Angelika Krupa z 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku (Pomorska WK) za cykl zdjęć „To jest Polska właśnie”. II miejsce zajęła Angelika Nurzyńska z 7-7 Hufca Pracy w Siedlcach (Mazowiecka WK) za pracę „Mój dom Polska”. III miejsce zajął Kamil Jańczuk z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy za fotografię „Niepodległość”.

W kategorii grafika komisja zadecydowała o przyznaniu tylko I miejsca. Nagroda trafiła do Klaudii Zdziarskiej z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK) za grafikę pt. „Lajkonik”.

Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP jest doroczną imprezą artystyczną organizowaną przez Ochotnicze Hufce Pracy. Do 2010 r. festiwal odbywał się w Lesznie (województwo wielkopolskie), w latach 2011 i 2012 organizowany był w Puławach, w 2013 r. w Radzyniu Podlaskim. Następnie od 2014 r. do 2016 r. impreza odbywała się w Brodnicy (województwo kujawsko-pomorskie). W 2017 r. festiwal powrócił do województwa lubelskiego i odbył się w Puławach. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest prezentacja umiejętności artystycznych wychowanków OHP z całej Polski. Festiwal ma na celu rozwijanie i upowszechnianie umiejętności artystycznych młodzieży OHP, pogłębianie jej wrażliwości na odbiór wartości kulturalnych, tworzenie możliwości prezentacji swojego dorobku artystycznego w profesjonalnych warunkach oraz wymiany doświadczeń artystycznych, wspieranie młodzieży w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań. Cechą wyróżniającą tegoroczny festiwal był fakt, iż na scenie prezentowane były utwory tylko w języku polskim.

Organizatorami festiwalu byli: Komenda Główna OHP i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, Senator RP Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz i Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek. Patronat medialny objęli: TVP 3 Lublin oraz Polskie Radio Lublin. Partnerzy przedsięwzięcia to: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.

 

Galeria z otwarcia Festiwalu

Koncert galowy i przesłuchania

 

 

 

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Podlaska Rada Programowa

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie obradowała 11 czerwca Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK OHP połączona z obchodami 60-lecia powstania Ochotniczych Hufców Pracy i 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. (Na zdjęciu u góry od lewej: Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski, Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski, zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Podlaskiej WK OHP Emilia Karwowska)

Gości powitała kierownik Ośrodka w Wasilkowie Małgorzata Jarczewska, która podziękowała także twórcy muralu Rafałowi Roskowińskiemu. Kolejno czwarty i piąty od lewej poseł Dariusz Piontkowski i poseł Lech Antoni Kołakowski.

Wśród obecnych byli: posłowie Lech Antoni Kołakowski i Dariusz Piontkowski, zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, członkowie Rady, Wojewódzki Komendant Adam Krzysztof Romatowski, jego zastępczyni Emilia Karwowska, przedstawiciele lokalnych instytucji współpracujących z OHP na Podlasiu, kadra OHP, uczestnicy Ośrodka i lokalne media.
Najpierw odbyła się w msza święta w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, którą celebrowali Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Jan Nikodem Hołodok i ks. mgr Piotr Kobeszko. Następnie zebrani – przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z popisami mażoretek – przemaszerowali do wasilkowskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania, gdzie Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski i zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski odsłonili pamiątkowy mural. Głos zabrał jego wykonawca doktor sztuk pięknych z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie malarz-muralista Rafał Roskowiński.

Posiedzenie Rady Programowej OHP rozpoczął Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski, zaś otworzył ją Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski. Spotkanie było okazją do wręczenia pracownikom OHP przez zastępcę Komendanta Głównego OHP Piotra Modzelewskiego i Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Krzysztofa Romatowskiego Honorowych Odznak OHP i listów gratulacyjnych za wieloletnią pracę.

Prezentację multimedialną dotyczącą jubileuszu 60-lecia OHP na Podlasiu przedstawiła kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie Małgorzata Jarczewska. Zaś pod koniec posiedzenia członkowie Rady zabrali głos w dyskusji i przekazali gratulacje na ręce kierownictwa Podlaskiej Komendy wraz z pamiątkowymi grawertonami.

Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski podziękował za wspieranie działań OHP i odnosząc się do wielu wysuniętych w trakcie Rady postulatów m.in. stwierdził, że mimo, iż sytuacja na rynku zmienia się, to OHP jako nowoczesna instytucja wychodzi naprzeciw nowym potrzebom młodzieży, jak również pracodawców. Aktualnie na szczeblu państwowym trwają prace, które zmierzają do dalszej modernizacji i rozwoju OHP, włącznie ze zmianą nazwy. Życzył także kadrze OHP na Podlasiu dalszych sukcesów i dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym, która pozytywnie przyczynia się do osiągania zawodowych celów.

Gratulacje złożył również Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski oraz odczytał dwie podjęte w trakcie posiedzenia uchwały.

Napełnieni Duchem Świętym

Po raz dwudziesty szósty, 8 czerwca – w tym roku pod hasłem słów roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze uczestnicy wraz z kadrą Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem na czele (w pierwszym rzędzie trzeci od lewej).

Inauguracja pielgrzymki miała miejsce w Archikatedrze Częstochowskiej, gdzie odbyło się nabożeństwo pokutne i spowiedź. Stamtąd pielgrzymi, prowadzeni przez Duszpasterza Krajowego OHP ks. prałata Jarosława Srokę wyruszyli Alejami Najświętszej Marii Panny do Bazyliki Jasnogórskiej. Po drodze zapalili znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II na placu Ignacego Daszyńskiego.

Po powitaniu przez Duszpasterza Krajowego niemal ośmiuset przybyłych pielgrzymów, mszę św. – podczas której modlono się w intencji Ochotniczych Hufców Pracy i w intencjach własnych – odprawił w Sanktuarium ks. dr Jana Koclęga. Na jej zakończenie Akt Zawierzenia odczytał Komendant Podkarpackiej WK OHP Jerzy Cypryś.

   

„Modliliśmy się o to, by Duch Święty trafił do każdego z nas, zstąpił na każdego z nas, odnowił nasze życie, dlatego nie mogło zabraknąć tego elementu w naszym pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Całe nasze duszpasterstwo opieramy na programie duszpasterskim, jaki jest w naszym kraju – mówił ks. Jarosław Sroka. – Cały tegoroczny rok duszpasterski był nacechowany problematyką Ducha Świętego i z tymi wszystkimi sprawami, jako podsumowanie całego roku formacyjnego, szkolnego, przychodzimy dzisiaj do Matki Bożej, aby dziękować za ten miniony rok szkolny”.

Spotkanie pielgrzymkowe było także okazją do wręczenia przez Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta Medali Komisji Edukacji Narodowej trzydziestu ośmiu pracownikom OHP, którzy wykazali się szczególnymi zasługami na rzecz oświaty i wychowania. Uroczystość wręczenia odznaczeń uświetnił koncert Zespołu Estradowego Marynarki Wojennej „Flotylla”.

W tym samym dniu wręczono nagrody młodym laureatom konkursów organizowanych przez Duszpasterstwo Krajowe OHP. Potem, mimo zmęczenia i wielu wrażeń, młodzi ludzie doskonale się bawili chwaląc Pana z zespołem MISJO, który towarzyszy pielgrzymom z OHP od wielu lat. Późnym wieczorem, o godzinie 21.00 pielgrzymi uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim.

W drugim dniu młodzież wraz z wychowawcami zwiedziła liczne muzea znajdujące się na terenie Klasztoru Ojców Paulinów, a Wojewódzcy Komendanci mieli możliwość zwiedzenia Biblioteki Jasnogórskiej.

W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyli również Zastępcy Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Piotr Modzelewski, Dyrektor Wykonawczy – Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP ds. finansowych Wojciech Szewczyk, Dyrektor Biura Edukacji KG Sławomir Męcina, Wojewódzcy Komendanci OHP oraz duszpasterze wojewódzcy. Organizatorami pielgrzymki była Komenda Główna OHP, Śląska Wojewódzka Komenda OHP oraz Duszpasterstwo Krajowe OHP.

Dla młodych pielgrzymów spotkanie na Jasnej Górze było nie tylko szczególną wyprawą, ale także spojrzeniem w głąb siebie, refleksją nad własnym życiem i podziękowaniem za miniony rok szkoleniowy.

 

« 1 z 2 »
AKT ZAWIERZENIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Sub Tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix…
Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…

Młodzież, wychowawcy i kierownictwo Ochotniczych Hufców Pracy, zgromadzeni na swojej Pielgrzymce do Ciebie, Matko Chrystusai Matko nasza przychodzimy tutaj, gdzie od wieków ludzie przybywali po wolność i przy Tobie – nawet w niewoli – czuli się wolnymi. Dziś ten Twój dom stał się domem nas wszystkich. Stajemy przed Tobą, Bogarodzico dziewico, Bogiem sławiena Maryjo, aby Ci zawierzyć nasze trudne sprawy osobiste, rodzinne, zawodowe i społeczne, nasze szkoły i ośrodki wychowawcze. Przez Twoje pośrednictwo prosimy Chrystusa o prawdziwą wolność, o żywą wiarę,o motywy życia i nadziei. Ty, Wielka Boga – Człowieka Matko, znasz nasze ograniczenia, ale również wszystkie nasze marzenia, plany na przyszłości możliwości. Zwracamy się do Ciebie, najpewniejsza Pośredniczko na ludzkich drogach… Pomóż nam pokonać wszelką beznadzieję. Pozwól nam być silniejszymi niż wszystko, co zdaje się nas osaczać i zniewalać. Z ufnością wołamy do Ciebie, o Pani nasza, o ratunek w tym szczególnym roku, gdy przeżywamy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz naród:
• obroń nas  przed utratą wolności, zdobytej za cenę krwi ojców naszych;
• daj nam ducha jedności, miłości, prawdy i wzajemnego zrozumienia, abyśmy pomimo różnic poglądów zdołali ocalić dobro Ojczyzny;
• udziel nam głębokiej i prawdziwej odnowy ducha Narodu,aby każdy z nas napełniony Duchem Świętym, podjął trud osobistej przemiany życia , włączając się w wielkie dzieło odrodzenia Ojczyzny.

Naucz nas Matko Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości. Pragniemy wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość,za przyszłość Kościoła i naszej Ojczyzny. Matko Mądrości, uproś nam u Syna swego łaskę tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która opierając się na prawie Bożym, służyłaby człowiekowi Niech poprzez to pielgrzymowanie do Twego tronu, młodzież Ochotniczych Hufców Pracy staje się w dzisiejszym świecie „solą ziemi światłem świata”.

Do Syna swego prowadź nas.
Z Nim nas pojednaj.
Jemu nas polecaj.
Jemu nas oddawaj…

Amen.

Jasna Góra, 8 czerwca 2018 roku

Uroczystości w Pleszewie

5 czerwca w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie rozpoczęły się obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, nad którymi Patronat Narodowy objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Ochotnicze Hufce Pracy zorganizowały obchody w Pleszewie wspólnie z: władzami samorządowymi i państwowymi województwa wielkopolskiego, Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Towarzystwem Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego, Związkiem Drużyn Związku Harcerstwa Polskiego im. hm. Antoniego Rymarczyka, Wielkopolską i Rejonową Organizacją Ligii Obrony Kraju, Stowarzyszeniem Żołnierzy i Pracowników Cywilnych 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej, 16. Jarocińskim Batalionem Budowy Lotnisk, Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych, Drużyną Tradycji im. 70 Pułku Piechoty i innymi organizacjami.

W pierwszym dniu uroczystości, które rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym pw. Św. Zbawiciela, wzięli udział m.in. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, przedstawiciele władz samorządowych województwa i miasta oraz powiatu pleszewskiego, duchowieństwo, jak również liczna grupa mieszkańców Pleszewa, w tym młodzież z pleszewskich szkół. Do Pleszewa przyjechali także reprezentanci uczestników oraz kadry OHP z piętnastu Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju oraz sześciu Centrów Kształcenia i Wychowania.

Po zakończeniu mszy św., której przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej ks. Łukasz Buzun, złożono wiązanki kwiatów pod tablicą św. Jana Pawła II i udano się w asyście orkiestry wojskowej, wojskowej kompanii honorowej i pocztów sztandarowych na plac apelowy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Tutaj odbyła się część oficjalna wraz z apelem pamięci, oddaniem salwy honorowej i przemarszem kompanii honorowej. Odczytano także postanowienie o pośmiertnym awansowaniu na stopień generała brygady płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza, który był m.in. dowódcą 70 pułku piechoty i dowódcą 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty biorącej udział w walkach nad Bzurą, i wyjątkowo zasłużonym dla Pleszewa obywatelem.

Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta.
Druga od prawej Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg.

W południe rozpoczęła się w Centrum – mieszczącym się od lat w obiektach, w których przed II wojną światową stacjonował 70 pułk piechoty – sesja naukowa pn. „Młodzież w walce o odzyskanie niepodległości i jej udział w Powstaniu Wielkopolskim”. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego pleszewskich obchodów poseł na Sejm Tomasz Ławniczak, wygłosił wykład na temat wpływu Powstania Wielkopolskiego na odzyskanie niepodległości Polski i udziału w nim młodego pokolenia. Postaci działacza niepodległościowego w okresie międzywojennym, uczestnika Powstania Wielkopolskiego i III Powstania Śląskiego, kapitana piechoty Wojska Polskiego Pawła Cymsa, jak również kapitana piechoty Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych, powstańca wielkopolskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, Kawalera Orderu Virtuti Militari Franciszka Perla przedstawił Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. O patriotycznym wychowaniu młodzieży w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy mówił prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński z Uniwersytetu Opolskiego.

Po południu młodzież udała się na zawody sportowo-obronne na strzelnicę Bractwa Kurkowego w Pleszewie. Przeprowadzono także konkurs wiedzy historycznej pn. „O Niepodległość Rzeczypospolitej”. Nad uczestnikami, oprócz wychowawców, pieczę sprawowali bracia z pleszewskiego Bractwa Kurkowego oraz przedstawiciele Ligi Obrony Kraju.

W szranki zawodów strzeleckich na krytej elektronicznej strzelnicy Bractwa Kurkowego oraz strzelnicy na poligonie „Karczemka” stanęły 4-osobowe zespoły składające się z dwóch dziewcząt i dwóch chłopców, nad którymi opiekę sprawowali wychowawcy. Uczestnicy zostali zapoznani ze ścisłymi zasadami bezpieczeństwa, działaniem karabinu kbks i karabinu wiatrówkowego, bo tego typu broń przygotowano na zawody.

Na elektronicznej strzelnicy zawodnicy musieli m.in. z karabinu kbks oddać na stojąco z podpórką strzał z odległości 50 m, a także strzelić z karabinu wiatrówkowego z odległości 10 m. Zdaniem koordynatora zawodów z ramienia Ligi Obrony Kraju Jacka Przepierskiego, poziom przygotowania zawodników był wysoki, przy czym należy pamiętać, że to młodzież, która na co dzień nie ma do czynienia ze strzelectwem. Najlepsi w strzelaniu z kbks okazali się uczestnicy z Centrum w Pleszewie, drugie miejsce należało do Małopolskiej Komendy, a trzecie – Mazowieckiej. W strzelaniu z wiatrówki na strzelnicy laur zwycięzcy zdobyła Wielkopolska Komenda, za zespołem z Wielkopolski znalazła się drużyna z Lubelskiej Komendy, a na trzecim miejscu – z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

Z kolei na poligonie czekał na młodzież sztafetowy marszobieg bojowy. Każdy uczestnik rozpoczynał bieg z linii startowej, a pokonując całą trasę wracał na linię mety przekazując broń pozostałym członkom zespołu. Do przebiegnięcia z kbks Brno 1 z pasem nośnym był odcinek o długości 500 m, a potem należało pokonać trzy płotki na odcinku 10 m, pokonać pod siatką zawieszoną na wysokości pół metra 5-metrowy odcinek i przenieść ważącą 3 kg drewnianą skrzynkę. Był też rzut granatem do celu na odległość 15 m.

W generalnej klasyfikacji drużynowej całości zawodów, czyli w sześciu konkurencjach, na poligonie triumfowała drużyna z Małopolskiej WK OHP, za nią uplasował się zespół z ECKiW w Roskoszy, a na trzecim stopniu podium stanęli uczestnicy z CKiW w Tarnowie. Czwarte miejsce zajęło CKiW w Szczawnicy/Jabłonce, piąte – CKiW w Pleszewie, szóste – Świętokrzyska WK.

Test wiedzy historycznej na temat 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy odzyskania niepodległości podopieczni wszystkich jednostek OHP rozwiązywali już pierwszego dnia obchodów, czyli 5 czerwca. Wzięło w nim udział ponad stu uczestników z piętnastu Wojewódzkich Komend i sześciu Centrów Kształcenia i Wychowania OHP z całego kraju. Młodzież bardzo dobrze poradziła sobie z udzieleniem odpowiedzi na 20 pytań, z których część dotyczyła Powstania Wielkopolskiego, a część odzyskania niepodległości. Zwyciężyła uczestniczka z Małopolskiej WK.

Ceremonia zakończenia obchodów miała charakter uroczystego apelu, podczas którego dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie oraz zaproszeni goście przybliżyli zebranym tematykę 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy odzyskania niepodległości, przybliżając przede wszystkim postacie lokalnych bohaterów i postaci historycznych. Potem był czas na złożenie podziękowań wszystkim uczestnikom i opiekunom oraz podsumowanie spartakiady sportowej i testu wiedzy. Najlepszym uczestnikom zawodów wręczono puchary, medale i dyplomy. Były też cenne nagrody, m.in. rowery i tablety.

Całej imprezie towarzyszyła wystawa sprzętu i uzbrojenia Wojska Polskiego prezentowana na placu apelowym Centrum Kształcenia i Wychowania, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników święta.

 

 

Zdjęcia:
Piotr Fehler
Marcin Koclejda CKiW w Oleśnicy
Maciej Bechta ECKiW w Roskoszy

 

List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej do uczestników uroczystości w Pleszewie.

Szanowny Panie Komendancie ,

na ręce Pana Komendanta składam podziękowanie Komitetowi Organizacyjnemu obchodów za zaproszenie na uroczystość z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z przykrością informuję, że zaplanowane już na ten dzień obowiązki nie pozwolą mi niestety na wzięcie w nich udziału.

Powstanie wielkopolskie zalicza się do chlubnych tradycji walk o narodowe wyzwolenie. Jest jednym z niewielu zwycięskich polskich zrywów powstańczych. Ten zbrojny, zakończony sukcesem wielkopolskich Powstańców czyn, przyczynił się do zmiany przebiegu zachodniej granicy i wcielenia Wielkopolski do odradzającego się Państwa Polskiego.

Pamięć o wydarzeniach tamtego okresu to obowiązek kolejnych pokoleń, które w ten sposób składają hołd bohaterom i upamiętniają ważne, doniosłe epizody naszych niepodległościowych dążeń, zapisane na kartach historii.

Jestem przekonana, że odbywające się w tym roku w różnych miastach w całej Polsce obchody 1OO-lecia Odzyskania Niepodległości są okazją nie tylko do patriotycznej majówki, ale także do refleksji nad naszą przeszłością oraz obowiązkami, jakie mamy tu i teraz wobec naszej wspólnej Ojczyzny.

Z poważaniem
Elżbieta Rafalska

 

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Dzień Dziecka w ogrodach Kancelarii Premiera

3 czerwca delegacje jednostek OHP pomagały przy organizacji stoiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na pikniku z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w Warszawie w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wszystkie działania jednostek koordynowała Komenda Główna OHP. Tym razem piknikowi przyświecało hasło „Kto Ty jesteś? Polak mały!”.

Już po raz szósty ogrody Kancelarii Premiera zostały otwarte dla dzieci i ich opiekunów. To właśnie dla nich kadra Lubelskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Mazowieckiej i Wielkopolskiej, a także Centra Kształcenia i Wychowania w Pleszewie (na zdjęciu u dołu razem z Podsekretarzem Stanu w MRPiPS Bartoszem Marczukiem, z lewej) i Dobieszkowie przygotowała mnóstwo atrakcji – od licznych dekoracji po stoiska, przy których dzieci mogły się pobawić. Dodatkowo ciasteczka dla gości pikniku upieczono w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

Przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej Komendy przygotowali biało-czerwone łańcuchy, pompony, kule, kwiaty z krepiny. Największą popularnością cieszyło się malowanie toreb i koszulek według szablonów, wyrób przypinek promujących wartości rodzinne oraz strefa malucha. Wielkopolską Komendę reprezentowali: Wojewódzki Komendant OHP Adam Pękarski i pracownicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie. Przygotowane przez nich stoisko z wyrobami wyplatanymi z wikliny mieniło się barwami biało-czerwonymi, nawiązując do polskich barw narodowych, promując ginący zawód plecionkarza. Dzieci odwiedzające Wielkopolan mogły przy wsparciu instruktor Katarzyny Wachowiak wypleść koszyczek, osłonkę na doniczkę bądź kwiatek. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – dzieci wyplatając samodzielnie swoje prace wykorzystywały kreatywność ćwicząc sprawność rąk i wyobraźnię. Pozostałe atrakcje to warsztaty plastyczne, malowanie buziek, strefa malucha, usługi fryzjerskie, malowanie ciastek, lepienie i zdobienie gliny.

Stoisko OHP odwiedzili Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk, który przekazał jednostkom OHP podziękowania za pomoc we współorganizowaniu tego przedsięwzięcia od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

 

Obrady Wojewódzkiej Rady Programowej

29 maja w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP z udziałem doradcy Komendanta Głównego OHP dr. Krzysztofa Sikory.

Na spotkanie Rady zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji oświatowych z Grudziądza i okolic. Szczególnie ważne jest to w kontekście prowadzonej akcji rekrutacyjnej. Ośrodek dysponuje 65 miejscami stacjonarnymi, gdzie młodzież bezpłatnie uzupełnia swoje wykształcenie i zdobywa kwalifikacje zawodowe.

Od lewej: doradca Komendanta Głównego OHP dr Krzysztof Sikora, Wojewódzka Komendant OHP Małgorzata Taranowicz oraz jej zastępca Michał Krzemkowski.

Zebranych powitała Wojewódzka Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, która przedstawiła działalność Kujawsko-Pomorskiej WK OHP w roku szkoleniowym 2017/2018, ze szczególnym uwzględnieniem działalności opiekuńczo-wychowawczej.

Zasady współpracy pomiędzy jednostkami OHP a szkołami oraz korzyści z tego płynące przedstawili dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy Jacek Gniadkowski (galeria, zdjęcie trzecie) oraz dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku Jan Stasiowski (galeria, zdjęcie czwarte). Doceniając wsparcie kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP udzielane uczestnikom podkreślili, że wspólnie podejmowane działania dają znacznie większy efekt oraz więcej możliwości rozwoju młodzieży.

Współpracę od strony OHP przedstawiła p.o. komendant Hufca Pracy we Włocławku Ewa Wiśniewska (galeria, zdjęcie pierwsze) zaznaczając, że OHP nie jest konkurencją wobec szkół. Jedynie wzajemne działanie dla dobra młodego człowieka daje odpowiednie rezultaty. Obecnie włocławski hufiec współpracuje z trzema szkołami, ale nie wyklucza zwiększenia ich liczby. Hufiec doskonale działa w środowisku uczestnicząc lub współorganizując miejskie przedsięwzięcia. Współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki czemu jest jednostką rozpoznawalną w środowisku lokalnym.

Na zakończenie członkowie Rady podjęli uchwały w sprawie współpracy w zakresie wsparcia działań Kujawsko-Pomorskiej WK OHP prowadzonych w ramach akcji rekrutacyjnej do jednostek OHP na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok szkolny 2018/2019 oraz zakresie realizacji wspólnych działań na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Obrady podsumował doradca Komendanta Głównego OHP dr Krzysztof Sikora, który pogratulował kadrze Kujawsko-Pomorskiej WK dobrej współpracy z instytucjami.

Rada Programowa Łódzkiej WK

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta i Wicewojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka obradowała 28 maja w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie Rada Programowa Łódzkiej WK OHP.

Posiedzenie Rady rozpoczęła Wojewódzka Komendant OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günther. Dalszą część spotkania poprowadził Przewodniczący Rady Programowej Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk.

Działania ECAM i EURES przedstawiła zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi Magdalena Legun-Wołosz przybliżając obecnym działania Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży w zakresie edukacji i wejścia na rynek pracy oraz kwestie udziału OHP w pośrednictwie międzynarodowym Publicznych Służb Zatrudnienia EURES.
Główny specjalista ds. kształcenia i wychowania Mirosław Wojciechowski opowiedział o początkach działalności OHP na terenie Łodzi oraz o procesie naboru do łódzkich Hufców w latach 70 i 80 ubiegłego wieku. Omówił także obecną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, a także osiągnięcia młodzieży z łódzkich hufców pracy w imprezach ogólnopolskich.

Prelekcja płk. Związku Piłsudczyków RP Michała Juśkiewicza na temat stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W dalszej części spotkania Rada Programowa jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wsparcia akcji rekrutacyjnej do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP województwa łódzkiego na rok szkolny 2018/2019.

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut poinformował członków Rady Programowej o planowanej reorganizacji OHP. Przedstawił kierunki działania jednostki w świetle planowanych zmian.

Po zakończeniu części merytorycznej Prezes Zarządu Okręgu Ziemi Łódzkiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Pułkownik Związku Ryszard Michał Juśkiewicz wygłosił prelekcję na temat drogi Polski do odzyskania niepodległości, a uczestnicy Hufca Pracy z Rawy Mazowieckiej zaśpiewali dwie pieśni patriotyczne.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli ponadto dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie Leona Winczewska-Wróbel, Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski, insp. Dariusz Walichnowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Piotr Patora z Kuratorium Oświaty, kurator Sądu Okręgowego Mirosława Gumowska-Bubas, p.o. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Olczak, prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Witold Kurczewski, prezes Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego Wiesław Krystyańczuk, Marta Boguszewska z Okręgowego Inspektoratu Pracy, dyrektor Gimnazjum Niepublicznego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej Wyspa Zuzanna Jeziorska, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi – Magdalena Legun-Wołosz, Dyrektor Biura ŁWK OHP sekretarz Rady – Anna Laskowska, Zastępca Dyrektora CKiW OHP w Dobieszkowie Elżbieta Sobczyk oraz zaproszeni goście komendanci Hufców Pracy 5-15 – Romuald Krystyniak i 5-24 Bożena Krawczyk wraz z młodzieżą.


Na zdjęciu u samej góry od lewej: Wojewódzka Komendant OHP w Łodzi Barbara Stanisława Günther, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut oraz dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie Leona Winczewska-Wróbel.

 

Wsparcie dla OHP

Z mieszkańcami Lublina spotkał się 26 maja Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu nawiązał m.in. do wsparcia OHP w województwie lubelskim. Zapraszamy do obejrzenia fragmentu przemówienia.

Premier zapowiedział, że 10 mln złotych zostanie przeznaczonych na modernizację infrastruktury OHP w województwie lubelskim. Za około 6 mln zł zostanie wykonana modernizacja internatów oraz rozbudowa warsztatów.

Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak podkreśla, że środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: Wyłoniliśmy już wykonawców. Roboty rozpoczynamy tuż przed wakacjami, tak żeby młodzież rozpoczęła nowy rok szklany z zdecydowanie lepszych warunkach. Pozostałe środki pochodzą z Krajowego Programu Operacyjnego. Przeznaczone zostaną na modernizację stołówek i budynków administracyjnych w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania w Zamościu i Radzyniu Podlaskim. Inwestycją zarządza Komenda Główna OHP.

Uczestnicy lubią Europę

69 uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić”, który już po raz trzeci odbył się w województwie świętokrzyskim.

Organizatorami Konkursu byli Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach oraz Komenda Główna OHP, natomiast współorganizatorem – kielecki Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

Konkurs zaszczycili swoją obecnością senator Krzysztof Słoń i z-ca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha.

   

W pierwszej części konkursu ocenione zostały dwa zadania konkursowe: przygotowanie wystawy wylosowanego kraju członkowskiego Wspólnoty Europejskiej oraz prezentacja multimedialna na jego temat. W drugiej części, którą przeprowadzono w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach, młodzież przygotowywała potrawy charakterystyczne dla kuchni krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej. I tak na przykład uczestnicy z Mazowieckiej WK OHP podali codzienną szwedzką potrawę pyttipannę, młodzież z Podkarpacia – austriacki sznycel wiedeński, zespół ze Śląska estońskie polędwiczki zapiekane w kapuście, a uczestnicy z CKiW w Pleszewie – spaghetti carbonara. Gospodarze, którym po kwietniowym losowaniu przypadła Litwa i Polska, zaserwowali placki po żmudzku z sosem.

Równolegle odbywał się test wiedzy na temat Wspólnoty Europejskiej oraz krajów członkowskich.

Po zakończeniu konkursów zorganizowano zajęcia warsztatowe przedstawiające w formie spektakularnego pokazu kreatywne wykorzystanie ciekłego azotu w kuchni, który stosuje się najczęściej przy przyrządzaniu deserów i różnych ciepło-zimnych potraw.

Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Łódzkiej WK OHP i to w jej ręce trafiła nagroda główna – wyjazd do Brukseli. Drugie miejsce przyznano drużynie ze Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie (Świętokrzyska WK). Trzecie miejsce zajęła reprezentacja z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

Nagroda za najlepsze stoisko wystawiennicze powędrowała do Świętokrzyskiej WK OHP oraz Podkarpackiej WK OHP; za potrawę – do Łódzkiej WK oraz ECKiW w Roskoszy. Największą wiedzą o Unii Europejskiej wykazali się uczestnicy Łódzkiej, Małopolskiej oraz Opolskiej WK. Najbardziej spodobały się prezentacje: Łódzkiej, Świętokrzyskiej WK oraz CKiW w Oleśnicy.

Uczestnicy spotkali się także z uczestnikiem Rajdu Dakar motocyklistą Maciejem Giemzą oraz obejrzeli występy artystyczne uczestników świętokrzyskich jednostek OHP, a przed rozpoczęciem zmagań konkursowych zwiedzili pałac w Kurozwękach i obejrzeli atrakcyjne Safari Bizon.

Kielce: Wojewódzka Rada

25 maja w sali konferencyjnej „Dworku Binkowski” odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach, w którym uczestniczyła zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha.

Głównym tematem spotkania były wspólne działania ŚWK OHP oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz usługi Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

Po powitaniu zebranych przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Jacka Sabata, obrady poprowadził przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Mariusz Pasek. Podczas dyskusji głos zabrał senator RP Krzysztof Słoń, który przedstawił spojrzenie parlamentarzysty na OHP. Z kolei pełniący obowiązki dyrektora PEFRON Andrzej Michalski przybliżył działalność i priorytety swojej jednostki, a także plan współpracy pomiędzy WK OHP a PFRON ukierunkowany na szkolenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby niepełnosprawne. Ofertę oraz osiągnięcia Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży zaprezentował jego kierownik Janusz Marszycki. W swoim wystąpieniu szczególny nacisk położył na pokazanie szerokiej współpracy pomiędzy pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy zajmującymi się aktywizacją zawodową i podnoszeniem kwalifikacji przez młodzież.

Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha nawiązała do odbywającego się w tym samym czasie III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się Lubić” pokazującego wiele talentów i umiejętności młodzieży kształcącej się w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Końcowym punktem obrad było jednogłośne przyjęcie dwóch uchwał, które odczytała zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska – sekretarz Wojewódzkiej Rady Programowej OHP w sprawie promocji wspólnych działań ROSZM w Kielcach oraz PFRON mających na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz wsparcia akcji rekrutacyjnej do jednostek opiekuńczo-wychowawczych ŚWK OHP.

Spotkanie podsumował Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat, a także zaprosił zebranych na finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, który nastąpił po zakończeniu obrad.