• Kontrast strony

0000030958

Ochotnicze Hufce Pracy od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku realizowały w całej Polsce projekt pn. „Szkolenie kadry Ochotniczych Hufców Pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego adresatem była grupa 750 pracowników OHP.

Głównym celem projektu było wzmocnienie efektywności funkcjonowania OHP jako instytucji rynku pracy poprzez kompleksowe podniesienie kwalifikacji pracowników. Kadra OHP uczestniczyła w specjalistycznych szkoleniach; kursach doskonalących znajomość języków obcych; wizytach studyjnych w instytucjach zajmujących się aktywizacją młodzieży zagrożonej marginalizacją w państwach członkowskich UE – Francji, Belgii i Włoszech.

Podczas szkoleń specjalistycznych pracownicy OHP podwyższali kwalifikacje:

 • w ramach cyklu dydaktycznego ,,Rynek pracy”;
 • w ramach cyklu ,,Tworzenie programów edukacyjnych i resocjalizacyjnych”;
 • w ramach cyklu szkoleniowego ,,Doskonalenie znajomości języków obcych” (do wyboru angielski, niemiecki).

Rezultaty projektu:

 • wzrost motywacji uczestników Projektu do samorozwoju i samokształcenia,
 • rozwój umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności rozwiązywania problemów,
 • podwyższenie poziomu samooceny uczestników szkoleń.

Szkolenia przeprowadzone w ramach projektu dostarczyły pracownikom OHP specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku pracy oraz tworzenia nowoczesnych programów edukacyjnych i resocjalizacyjnych ukierunkowanych na pracę z młodzieżą zagrożoną marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Nauczyli się jak skutecznie pozyskiwać i efektywnie wykorzystywać środki unijne, w tym – w jaki sposób zarządzać i rozliczać projekty europejskie. Ważnym aspektem doskonalenia zawodowego umożliwiającym kadrze OHP poszerzenie kontaktów zawodowych była nauka języków obcych oraz udział w wizytach studyjnych.

Głównym celem wizyt studyjnych było zapoznanie uczestników wyjazdów z zasadami funkcjonowania instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania marginalizacji społecznej młodzieży oraz integracji społecznej zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Dodatkowo, uczestnicy poznali system wdrażania projektów EFS z zakresu wykluczenia społecznego młodzieży i konkretne przykłady „dobrych praktyk” zrealizowanych przez stosowne instytucje w zakresie wyżej wymienionej tematyki. Wizyty odbyły się w trzech państwach UE, w których wypracowano i rozwinięto szczególnie interesujące formy wsparcia w zakresie przedmiotowej problematyki (Francja, Belgia, Włochy). Uczestnicy wizyt poznali specyfikę rozwiązań instytucjonalnych i prawnych właściwych dla funkcjonowania EFS i rynku pracy w tych krajach. Odwiedzili instytucje wdrażające programy resocjalizacyjne i edukacyjne dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną. Główny obszar tematyczny wyjazdów był związany ze spotkaniami pracowników OHP z pracownikami instytucji wdrażającymi przedmiotowe przedsięwzięcia. Beneficjentami wizyt studyjnych byli pracownicy Komendy Głównej OHP oraz jednostek terenowych OHP, zajmujących się podobną problematyką w Polsce. W wizytach studyjnych wzięło udział 50 osób.

Rezultaty wizyt studyjnych:

 • poprawa jakości realizowanych i nowo tworzonych projektów oraz programów przygotowywanych przez pracowników OHP pod względem merytorycznym (właściwa analiza, diagnoza,
 • skuteczność stosownych rozwiązań – wykorzystanie doświadczeń instytucji zagranicznych);
 • podwyższenie poziomu wiedzy pracowników OHP odpowiedzialnych za tworzenie i realizację przedmiotowych projektów;
 • możliwość skorzystania z „dobrych praktyk” w zakresie tworzenia nowych projektów;
 • weryfikacja nieefektywnych działań w ramach realizowanych polityk oraz zwiększenie skuteczności interwencji;
 • przeniesienie dobrych pomysłów w zakresie wykorzystania środków EFS;
 • nawiązanie bezpośrednich kontaktów i potencjalnie trwałej współpracy z instytucjami bliźniaczymi w kraju wizyty.

Realizacja projektu „Szkolenie kadry Ochotniczych Hufców Pracy” przyczyniła się do rozwoju i unowocześnienia OHP jako instytucji rynku pracy. Projekt był zgodny z Planem Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 1.3.3.

www.efs.gov.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.