• Kontrast strony

Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój, III edycja0000030958

 

Trzecią już edycję projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w całej Polsce od maja do grudnia 2010 roku.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa oraz kompensacja deficytów społeczno-wychowawczych 2500 młodych osób w wieku 15-24 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez dostarczenie im odpowiednich kwalifikacji zawodowych, wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej, umożliwienia podwyższenia umiejętności językowych i w zakresie obsługi komputera, jak również udzielenie kompleksowego wsparcia wychowawczo-dydaktycznego.

Wsparciem w ramach projektu objęto nieaktywną zawodowo oraz bezrobotną młodzież, zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-24 lat (2500 osób, w tym 1500 kobiet i 1000 mężczyzn), której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Przyjmując za punkt wyjścia statystyki wskazujące nierówności ze względu na płeć, występujące na rynku pracy, założono, iż 60 proc. beneficjentów projektu będą stanowić kobiety, a 40 proc. mężczyźni.


Beneficjenci projektu byli podzieleni na dwie główne kategorie wiekowe:

Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki – 1250 uczestników (125 grup).

Kategoria B – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lat, nieucząca sie i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej – 1250 uczestników (125 grup).

W projekcie wzięła udział młodzież, która ze względu na sytuację materialną i społeczną szczególnie potrzebowała specjalistycznego wsparcia. Młodzi ludzie, pozbawieni prawidłowych wzorców środowiskowych i rodzinnych, napotykając codziennie takie przeszkody, jak narastające bezrobocie, ubóstwo, a także różnego rodzaju patologie społeczne nie radzą sobie z nimi, co powoduje konieczność intensyfikacji w ich środowisku działań, które skutecznie będą przeciwdziałać skutkom tych zagrożeń.

Dzięki udziałowi w tym projekcie beneficjenci poprawili poziom samooceny, poczucie własnej wartości i zwiększyli motywację do nauki. Nabyli też podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, m.in. poruszania sie po rynku pracy, czy poszukiwania zatrudnienia. Rozwinęli zainteresowania i zdolności, a także uzyskali nowe kwalifikacje zawodowe, bądź dostosowali je do potrzeb współczesnego rynku pracy, co w wielu przypadkach dało im szansę na znalezienie stałej pracy.
Budżet projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III edycja” wynosił 17 mln zł.

Udział w projekcie był dla młodzieży całkowicie bezpłatny.


Projekt był zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, a cele projektu – w pełni zgodne z Planem Działania dla Priorytetu I PO KL na rok 2010. Projekt miał charakter ogólnopolski i systemowy – świadczone usługi były realizowane w jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju. Projekt był również zgodny z zasadami polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju, a także z celami Narodowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013 oraz Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013.

www.efs.gov.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.