• Kontrast strony

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1 1 768x150

Do 31 grudnia 2015 roku w całym kraju Ochotnicze Hufce Pracy realizowały projekt „Pomysł na siebie”. Brało w nim udział 1320 osób w wieku 15-17 lat. W sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W pozostałych dziesięciu: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim stanowił operację wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

pomysl 768x514

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative, YEI) została ustanowiona przez Radę Europejską, a jej realizacja odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki YEI są zintegrowane ze środkami EFS skierowanymi do osób młodych spełniających kryteria kwalifikowalności Inicjatywy, czyli ludzi młodych poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET – Not in employment, education or training), w regionach, w których stopa bezrobocia wśród młodych ludzi przekroczyła 25 proc. w 2012 r. Środki finansowe w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mają do odegrania istotną rolę, ponieważ służą do udzielenia bezpośredniego wsparcia ludziom młodym.

Celem projektu „Pomysł na siebie” była poprawa sytuacji osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia bądź też uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Beneficjenci, podzieleni na dwie grupy wiekowe – 15-16 lat oraz 16-17 lat, otrzymali wszechstronne wsparcie ze strony OHP. Zgodnie z założeniami „Gwarancji dla młodzieży” pozwoliło im ono znaleźć ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Każda z grup rozpoczynała projekt od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i opracowania Indywidualnego Planu działania (IPD). Wszyscy też, przez cały okres projektu, byli pod opieką psychologów.

W programie młodsza grupa odbyła przede wszystkim zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, dzięki którym beneficjenci uzupełnili wiedzę i umiejętności, następnie przeszli kurs języka obcego, podstawowy kurs komputerowy i zajęcia z zakresu przedsiębiorczości. Każdy z uczestników otrzymał też nieodpłatnie wyprawkę edukacyjną.

Starsza grupa przede wszystkim zdobyła lub podniosła kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych (KKZ), zakończonych egzaminem na tytuł kwalifikacyjny w zawodzie, oraz kursach komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia pozwoliły młodzieży na szybsze dotarcie do pracodawców i ofert pracy.

Spośród szkoleń z zapobiegania agresji i przemocy, wychowania do życia w rodzinie oraz konsultacji ze specjalistą od uzależnień wszyscy beneficjenci z obu grup mogli wybrać dwa, najbardziej im odpowiadające. Dodatkowo, dla młodzieży zainteresowanej założeniem własnej działalności gospodarczej po zakończeniu projektu, zorganizowano kurs przedsiębiorczości.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Ponadto uczestnicy byli objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymywali zwrot kosztów za dojazd na zajęcia oraz posiłki w trakcie zajęć przewidzianych w projekcie.

Projekt był realizowany przez 100 jednostek organizacyjnych OHP w całym kraju, m.in.: centra edukacji i pracy młodzieży, centra kształcenia i wychowania, ośrodki szkolenia i wychowania, hufce pracy, środowiskowe hufce pracy, młodzieżowe centra kariery, punkty pośrednictwa pracy.

Ogólna wartość projektu to 19 147 500 zł.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.