• Kontrast strony

OSDZ kolaz3 1024x394

31 grudnia 2019 r. Ochotnicze Hufce Pracy zakończyły realizację dwóch projektów
w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” –
„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

stawiam logo

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” był realizowany w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” był realizowany w pozostałych dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim. Był współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

Celem projektów była aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lata z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training”).

Projekty zakładały umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagały profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostało zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.

Projekty przewidywały również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Młodzież biorąca udział w projektach uzyskała, podwyższyła lub zmieniła kwalifikacje zawodowe. Nastąpił u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Uczestnicy projektów mieli możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

W ramach projektów w 2019 r. młodzież mogła uczestniczyć w:

  • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
  • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
  • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy),
  • warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
  • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
  • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

Udział w projektach był całkowicie bezpłatny.

W 2019 r. projekty realizowano w ponad 140 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju, w tym m.in. w centrach edukacji i pracy młodzieży, centrach kształcenia i wychowania, młodzieżowych centrach kariery, punktach pośrednictwa pracy, ośrodkach szkolenia zawodowego, hufcach pracy, ośrodkach szkolenia i wychowania.

Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”: 42 734 756,35 zł

Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”: 18 150 165,38 zł

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.