• Kontrast strony

0000030958

Pod takim tytułem od 1 czerwca do 15 grudnia 2010 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL Priorytet I Działanie 1.3.

Wsparciem w ramach projektu została objęta kadra kierownicza i kadra merytoryczna Komendy Głównej OHP, 9 centrów kształcenia i wychowania OHP oraz 16 wojewódzkich komend OHP. W kompleksowych szkoleniach wzięli udział przede wszystkim pracownicy pracujący bezpośrednio z młodzieżą – pedagodzy, psychologowie, wychowawcy, kierownicy internatów, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, liderzy klubów pracy. Wśród grup zawodowych szkoleniami objęto również pracowników zajmujących się wdrażaniem i rozliczaniem projektów europejskich, realizujących programy z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży, kadrę przygotowującą budżet zadaniowy jednostek, pracowników zespołów kadr, specjalistów ds. szkoleń, kontroli wewnętrznej oraz osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na remonty, inwestycje i zakup wyposażenia. Beneficjentami projektu zostało 810 osób, w tym 567 kobiet i 243 mężczyzn. Łącznie zorganizowano 860 osoboszkoleń.

Głównym celem projektu było nabycie przez kadrę nowych kompetencji i umiejętności poprzez kompleksowe doskonalenie kwalifikacji sprzyjające w efekcie wzmocnieniu efektywności funkcjonowania OHP jako instytucji rynku pracy oraz podwyższenia poziomu jakości usług oferowanych młodzieży.

Cele szczegółowe projektu to:

  • poszerzenie posiadanej przez kadrę wiedzy oraz nabycie nowych kompetencji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych, zgodnie z podziałem na poszczególne moduły szkoleń: „Edukacja i Wychowanie” – 225 beneficjentów; „Rynek pracy” – 115 beneficjentów; „Projekty europejskie i współpraca międzynarodowa” – 28 beneficjentów; „Ogólny”- 162 beneficjentów;
  • podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych poprzez udział w szkoleniach doskonalących 280 osób;
  • nabycie przez kadrę wiedzy z zakresu nowatorskich rozwiązań stosowanych w innych krajach UE poprzez udział w wizytach studyjnych, w instytucjach zajmujących się aktywizacją młodzieży zagrożonej marginalizacją, w trzech państwach członkowskich UE. W trzech wizytach studyjnych w Helsinkach, Amsterdamie i Glasgow uczestniczyło 50 osób.

Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju i modernizacji OHP jako instytucji rynku pracy świadczącej usługi na rzecz młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Dzięki udziałowi w projekcie beneficjenci poprawili poziom samooceny, motywacji do samorozwoju i samokształcenia, a także nabyli i rozwinęli umiejętności pracy w zespole.

Budżet projektu „Nowoczesne kompetencje kadry Ochotniczych Hufców Pracy” wynosił – 90 966, 00 zł

 

www.efs.gov.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.