• Kontrast strony

0000030958

Pod takim tytułem od 1 maja do 31 sierpnia 2010 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały na terenie całej Polski, w wybranych jednostkach OHP, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży oraz ułatwienie jej dostępu do usług rynku pracy, która m.in. z racji statusu materialnego, wzrastania w rodzinie problemowej bądź w patologicznym środowisku jest zagrożona marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

W wyniku działań projektu młodzi ludzie nabyli wiedzę nt. potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych, zwiększyli motywację do nauki, bądź uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nabyli lub podnieśli umiejętności posługiwania się językiem obcym, poznali umiejętność planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, poprawiła się ich indywidualna ocena, wzrosła umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz w trudnych sytuacjach życiowych.

Wsparciem było objętych 450 osób (180 dziewcząt, 270 chłopców) w wieku 16-20 lat. Byli to uczestnicy OHP uczęszczający do przedostatniej klasy zasadniczych szkół zawodowych lub odbywający rzemieślniczą naukę zawodu lub do gimnazjum, realizujący przygotowanie zawodowe. Pomoc skierowana była przede wszystkim do młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich, niepełnych, problemowych, czy środowisk niewydolnych wychowawczo, zagrożonych różnego rodzaju patologiami, której sytuacja ekonomiczno-społeczna uniemożliwia podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Osoby należące do grupy docelowej są wysoce zagrożone marginalizacją społeczną bądź wykluczeniem społecznym. Dlatego też potrzebują dodatkowych, intensywnych działań, które zapobiegną potencjalnym dysfunkcjom i pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Poprawienie społecznego funkcjonowania młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami i z problemami przystosowawczymi zostało osiągnięte poprzez szereg działań, jak: warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, warsztaty preorientacji oraz aktywizacji zawodowej; szkolenia zawodowe (np. kurs wizażu i stylizacji, kurs glazurnika, kurs barmański itp.); kursy językowe oraz dwutygodniowe staże zawodowe. Dodatkowo do projektu wprowadzono element współzawodnictwa, uczestnicy z poszczególnych jednostek rywalizowali między sobą w sprawdzianach umiejętności zawodowych. Konkursy stworzyły uczestnikom szanse prezentacji swoich umiejętności oraz ich konfrontacji z umiejętnościami rówieśników. Poprzez popularyzacje idei współzawodnictwa, nieobecnej dotąd w projektach realizowanych przez OHP, zwiększyła się motywacja młodych osób do ciągłego podnoszenia przygotowania zawodowego, kwalifikacji zawodowych i samodoskonalenia. W sprawdzianach wzięli udział wszyscy beneficjenci projektu. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach związanych z zawodem, którego się uczą. Sprawdzian obejmował zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne.

15-osobową grupą beneficjentów opiekował się wychowawca-opiekun grupy. Jego obowiązkiem było motywowanie uczestników do aktywnego udziału w projekcie, pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów uczestników, monitoring frekwencji na zajęciach oraz realizacji zajęć szkoleniowych.

Działanie przewidywało ponadto objęcie uczestników ubezpieczeniem w okresie V-VIII 2010 r. W celu maksymalnego dopasowania pomocy do rzeczywistych potrzeb beneficjentów i przełamania ewentualnych barier udziału w projekcie, szczegółowy zakres wsparcia i forma prowadzonych zajęć były konsultowane i uzgadniane z uczestnikami projektu podczas procesu rekrutacji. Wszystkim uczestnikom podczas zajęć zapewniono wyżywienie (w zależności od ilości godzin szkoleniowych) oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Budżet projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” wynosił ok. 2 mln zł.

Udział w projekcie był dla młodzieży całkowicie bezpłatny.

Projekt ze względu na swoje cele wpisuje się w cel główny PO KL 2007-2013 – wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej oraz jego cele strategiczne: cel nr 2 – Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego i cel nr 4 – Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia. Projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, z Narodową Strategią Integracji Społecznej 2007-2013, a założone rezultaty przyczynią się do realizacji strategicznych priorytetów SRK 2007-2015 – budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa. Projekt jest zgodny z Planem Działań dla Priorytetu I PO KL na 2010 r., a ponadto realizuje zasady polityki równych szans, polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zrównoważonego rozwoju.

 

www.efs.gov.pl

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.