Stan prawny

Ochotnicze Hufce Pracy działają na mocy następujących aktów prawnych: