• Kontrast strony

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

Do ich zadań należy:

 • realizacja projektów rozwoju zawodowego (szkolenia);
 • kierowanie młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania;
 • badanie i diagnozowanie lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych;
 • opracowywanie programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu, szczególnie wśród młodzieży;
 • prowadzenie pośrednictwa pracy krajowego i zagranicznego dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących pracy;
 • prowadzenie usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
 • organizowanie krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów;
 • przyjmowanie wniosków pracodawców o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzeń, wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnianym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne refundowanych wynagrodzeń, a także dokonywania wstępnej oceny i weryfikacji wniosków;
 • merytoryczne wsparcie jednostek OHP zlokalizowanych na terenie swojego działania w zakresie organizowania przez te jednostki kształcenia i zatrudnienia uczestników OHP.

Jednostkami organizacyjnymi działającymi w strukturach Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP są:
Młodzieżowe Biura Pracy
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Centra Kariery

Specjaliści ds. rozwoju zawodowego, usytuowani w siedzibie CEIPM, realizują usługę szkolenia zawodowego. Ściśle współpracują w tym zakresie z pracownikami MCK: pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi. W zakresie realizacji szkoleń zawodowych wykonują następujące działania:

 • diagnozowanie potrzeb lokalnego rynku pracy w tym zakresie (identyfikacja potrzeb pracodawców oraz pełnoletniej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, nieposiadającej odpowiedniego wykształcenia, o utrudnionym starcie w dorosłe życie, mającej trudności na rynku pracy i zarazem potrzebującej wsparcia w zakresie szkolenia zawodowego, w szczególności podopiecznych OHP na II i III roku kształcenia oraz absolwentów),
 • doskonalenie kompetencji zawodowych, opanowanie umiejętności zwiększających szanse i atrakcyjność na rynku pracy oraz kształtowanie zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy,
 • planowanie i organizacja szkoleń umożliwiających zdobycie, zmianę lub podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnych rynkach pracy,
 • rekrutacja uczestników szkoleń,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkoleń.

Specjaliści ds. programów usytuowani w siedzibie CEIPM, odpowiedzialni są za:

 • inicjowanie, udział w opracowaniu i realizacji programów o charakterze międzynarodowym, systemowym oraz regionalnym,
 • współpracę z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego, koordynację działań w zakresie wdrażania przedsięwzięć programowych,  
 • podejmowanie wszelkich inicjatyw programowych służących aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej młodzieży,  
 • systematyczne monitorowanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczących programów ukazujących się na stronach internetowych oraz materiałów informacyjnych programów, edukacji i informacji europejskiej (literatury, wydawnictw periodycznych, artykułów prasowych, biuletynów itp.),  
 • zaplanowanie i przygotowanie koncepcji samodzielnych autorskich projektów oraz włączanie się w inicjatywy partnerstwa lokalnego. 

W województwie wielkopolskim działa pięć Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kaliszu
ul. Skalmierzycka 10
62-800 Kalisz
Tel. 62-502-38-33
e-mail: ceipm-kalisz@ohp.pl
Dyrektor: Paweł Furman

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie
ul. 3 Maja 62a
62-500 Konin
Tel. 63-242-85-82 e-mail: ceipm-konin@ohp.pl
Dyrektor: Krzysztof Mijalski

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie
ul. Słowiańska 63/11
64-100 Leszno
Tel. Refundacja 797-089-899 / Młodzieżowe Biuro Pracy 797-069-517 / Mobilne Centrum Informacji Zawodowej 797-090-548
e-mail: ceipm-leszno@ohp.pl
Dyrektor: Krzysztof Mielnik, tel. 696-402-705 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile
ul. Kujawska 10
64-920 Piła
Tel. 67-211-07-13
e-mail: ceipm-pila@ohp.pl
Dyrektor: Kinga Bieńkowska

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 nr 211
61-485 Poznań
Tel: 61-831-24-35
e-mail: ceipm-poznan@ohp.pl
p.o. Dyrektora: Monika Wojtasik-Fabiszak

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.