• Kontrast strony

Ośrodki Szkolenia i Wychowania

Ośrodki Szkolenia i Wychowania OHP (OSiW) posiadają bazę lokalową, zapewniając uczestnikom całodobową opiekę wychowawczą i socjalną. Jako jednostki ponad regionalne służą młodzieży z terenu całego kraju.

Dokumentacja wymagana przy przyjęciu kandydata do Ośrodka Szkolenia i Wychowania:

 • Podanie o przyjęcie (zawiera dane oraz zgody i oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych),
 • Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym,
 • Świadectwo szkolne (kopia) z ostatniej ukończonej klasy,
 • Fotografia legitymacyjna (aktualna) – 1 sztuka,
 • Dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym – dopuszcza się np. zaświadczenie ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego,
 • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży, dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne, szkole podstawowej dla dorosłych),
 • Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe) -kopia,
 • Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów do jednostek na miejsca z zakwaterowaniem),
 • Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu,
 • Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych,
 • Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą - kopia kart przekazania ucznia do szkoły w innym obwodzie.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Mysłakowicach

Kierownik - Anetta Kurczyńska
ul. Jeleniogórska 20, 58-533 Mysłakowice
Tel. 075 71 315 33, 71 317 13, e-mail: osiw.myslakowice@dolnoslaska.ohp.pl
wewnętrzne:
22 - kierownik OSIW
21 - kierownik internatu/zastępca kierownika OSIW
26 – kierownik warsztatów
27 - wychowawcy fax
28 - fax główny

O przyjęcie do naszej placówki może ubiegać się:

 • Młodzież (dziewczęta i chłopcy), która najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia,
 • ma opóźnienia w cyklu kształcenia,
 • ma trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole.

Oferta edukacyjna:

 • zawód: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec,
 • Szkoła Branżowa I stopnia przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu w zawodzie kucharz,
 • Szkoła Branżowa I stopnia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec.

Zapewniamy:

 • bezpłatne zakwaterowanie w internacie,
 • bezpłatne całodzienne wyżywienie,
 • przygotowanie zawodowe w warsztatach na terenie Ośrodka,
 • opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej.

Przygotowanie zawodowe realizowane jest na bazie warsztatów szkoleniowych na terenie naszego Ośrodka. W trakcie trwania nauki uczestnicy podpisują umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i są zatrudnieni jako pracownicy młodociani otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie. Uczniowie objęci są także ubezpieczeniem zdrowotnym oraz pomocą socjalną ZFŚS.

O nas

Nasz Ośrodek posiada bogatą bazę lokalową: boisko do gry w piłkę siatkową, nożną oraz koszykówkę. Ponadto posiadamy siłownię, dwie sale telewizyjne, świetlice, salę komputerową. Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności w ramach kół zainteresowań oraz aktywnie młodzież spędzać swój czas wolny na zajęciach sportowych i kulturalno – oświatowych oraz wyjazdach turystyczno – krajoznawczych.

Wykaz wymaganych dokumentów kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Ośrodka w celu kontynuacji nauki na poziomie Szkoły Branżowej I Stopnia:

 • Podanie o przyjęcie (zawiera dane oraz zgody i oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych),
 • Odpis skróconego aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania,
 • 4 fotografie legitymacyjne,
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • Wynik egzaminu ósmoklasisty,
 • Książeczka zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych (wymagana w przypadku rekrutacji w zawodzie kucharz),
 • Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o dochodach w rodzinie,
 • Dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym – dopuszcza się np. zaświadczenie ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego.
 • Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym.
 • Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 75 71 315 33, 71 317 13.

Do pobrania:

Ulotka

Serdecznie zapraszamy!

Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Ząbkowicach Śląskich
OSiW OHP Ząbkowice Śląskie - jednostka z zakwaterowaniem
p.o. Kierownika OSiW - Dorota Sowa
e-mail: osiw.zabkowice@dolnoslaska.ohp.pl
ul. Cukrownicza 8
57-200 Ząbkowice Śl.
tel./fax. 74 641 01 39, 74 641 01 38
wewnętrzne:
21 - kierownik OSIW
29 - kierownik internatu/zastępca kierownika OSIW
22 - kierownik warsztatów szkoleniowych
30 - internat/pokój wychowawców
23 - pracownia fryzjerska
24 - pracownia krawiecka
25 - księgowość
33 - fax

O przyjęcie do naszej placówki może ubiegać się:

 • Młodzież (dziewczęta i chłopcy), która najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyła 15 lat i nie ukończyła 18 roku życia,
 • ma opóźnienia w cyklu kształcenia,
 • ma trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole.
 1. Zapewniamy naszym wychowankom:
  • bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w prowadzonym przez nas internacie,
  • bardzo dobre warunki do nauki, wypoczynku i rozwijania indywidualnych uzdolnień,
  • kształcenie na poziomie Szkoły Podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy klasa VII i VIII oraz Szkoły Branżowej I stopnia,
  • opiekę psychologiczno-pedagogiczną i medyczną,
  • wynagrodzenie za realizowane przez młodzież przygotowanie zawodowe,
  • pomoc socjalną.
 2. Posiadamy własną w pełni wyposażoną bazę warsztatowo-szkoleniową.
 3. Przebywający w ośrodku uczestnicy mają zapewnione miejsce realizacji przygotowania zawodowego na kierunkach:
  • kucharz, krawiec, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - w szkole podstawowej na poziomie klasy VII i VIII.
  • kucharz, fryzjer, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, cukiernik w Branżowej Szkole I Stopnia.
 4. Realizujemy wiele projektów finansowanych przez UE w ramach których nasza młodzież zdobywa dodatkowe umiejętności i przygotowanie zawodowe.

W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantująca wysoki stopień realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.

Działalność ośrodka ukierunkowana jest m.in. na:

 • korygowanie postaw społecznych młodzieży,
 • zajęcia terapeutyczne przy udziale psychologów i innych specjalistów,
 • pracę w kołach zainteresowań,
 • przygotowanie do życia w rodzinie,
 • przygotowanie do wejścia na rynek pracy,
 • orientację i poradnictwo zawodowe.

O nas

Nasz Ośrodek posiada nowoczesne warsztaty szkoleniowe, pracownię komputerową, świetlicę do zajęć wychowawczych, salę telewizyjną, teren rekreacyjny przyległy do budynku oraz boisko sportowe. Przebywająca w ośrodku młodzież zakwaterowana jest w internacie (pokoje: 2 ,3 i 4 – osobowe). Do ośrodka może być przyjęta młodzież zgłaszająca się z własnej inicjatywy oraz skierowana przez rodziców lub opiekunów prawnych, pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne instytucje lub osoby.

Pobyt uczestnika w ośrodkach trwa do czasu ukończenia nauki w szkole i uzyskania kwalifikacji zawodowych umożliwiających podjęcie samodzielnej pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: tel./fax: 74 641 01 39 ; 74 641 01 38

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.