Ogólnopolskie szkolenie dla kadry koordynującej działalność w zakresie wychowania i kształcenia młodzieży OHP z Wojewódzkich Komend OHP oraz Centrów Kształcenia i Wychowania.


W dniach 6-9 listopada 2023r. na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy odbyło się ogólnopolskie szkolenie z zakresu realizacji działalności w obszarze wychowania i kształcenia młodzieży OHP. Temat szkolenia dotyczył: Nadzoru nad organizacją i realizacją procesu wychowania – aspekt proceduralny i praktyczny.

W szkoleniu wzięły udział osoby koordynujące działalność z zakresu wychowania i kształcenia w Wojewódzkich Komendach OHP oraz w Centrach Kształcenia i Wychowania.

Podczas szkolenia odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego OHP p. Piotra Modzelewskiego z kadrą kierującą wychowaniem i kształceniem. Podczas dyskusji Pan Komendant wymienił się z uczestnikami szkolenia wnioskami z pracy pedagogicznej kadry OHP oraz funkcjonowania jednostek opiekuńczo-wychowawczych, które posłużyły do wypracowania rekomendacji do dalszej aktywności merytorycznej OHP. Ponadto Pan Komendant P. Modzelewski odniósł się do kluczowych kierunków zmian w działalności wychowawczo-kształceniowej OHP, które zostały wdrożone w ostatnich latach oraz zaprezentował ich konstruktywny wpływ na budowanie aktywnych postaw młodzieży w życiu społecznym i na rynku pracy.

Program szkolenia obejmował omówienie przez Kierownika Zespołu Wychowania p. Dorotę Słomską oraz Głównego specjalistę z Zespołu Wychowania p. Renatę Janik zagadnień wychowawczych, w tym realizacji zadań bieżących, wdrażania obowiązujących procedur - głównie procedury bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem oraz procedury podawania leków młodzieży OHP, przedstawienie informacji o efektach procesu wychowania młodzieży OHP za rok szkol. 2022/2023 i wynikających z niej wniosków do dalszej działalności profilaktycznej, w tym ogólnopolskiego programu działań profilaktycznych „Życie jest przede mną”.

Kierownik Zespołu Kształcenia p. Grzegorz Zajączkowski zaprezentował efekty kształcenia i przygotowania zawodowego młodzieży w roku szkol. 2022/2023, wyniki rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkol. 2023/2024 oraz gospodarowanie i wydatkowanie środków finansowych na zadania realizowane przez kadrę pedagogiczną.

W kolejnej części zajęć programowych Dyrektor Biura Edukacji i Zatrudnienia p. Sławomir Męcina dokonał podsumowania, zwracając uwagę na istotną rolę zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa, wykorzystywania wszystkich form wsparcia oferowanych przez OHP, respektowania obowiązujących procedur oraz specyfikę funkcjonowania poszczególnych jednostek OHP. Uczestnicy szkolenia wykazali się dużą aktywnością i wymianą dobrych praktyk, zgłaszali swoje wątpliwości i wspólnie poszukiwali nowych rozwiązań w celu usprawnienia realizacji zadań.

Podczas szkolenia odbyły się również zajęcia z trenerami zewnętrznymi. Wykład na temat „Zdrowie psychiczne młodzieży w świetle zaburzeń cywilizacyjnych” wygłosiła dr hab. Barbara Remberk – doktor psychiatrii, pracownik naukowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, która oprócz działalności naukowej jest praktykiem i udziela konsultacji dzieciom i młodzieży. Po wykładzie odbył się warsztat na temat: „Promocja zdrowia psychicznego młodzieży i formy wsparcia w kryzysach psychicznych. Znaczenie procedury podawania leków uczestnikom OHP” poprowadzony przez dr hab. B. Remberk wspólnie z mgr A. Zadrożną – psycholog, posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży w kryzysach psychicznych. Zarówno wykład, jak i warsztaty uczestnicy szkolenia uznali jako  inspirujące do opracowania i wdrażania nowych praktycznych rozwiązań w pracy z młodzieżą. Tematyka zajęć była bardzo przydatna, zwłaszcza w kontekście kryzysów psychicznych i zdarzeń nadzwyczajnych wśród młodzieży.

Dyrektor ECKiW w Roskoszy które gościło uczestników szkolenia, p. Karol Sudewicz oraz pracownicy Centrum zadbali o to, aby pobyt kadry OHP z całej Polski miał właściwy przebieg. W przerwie między zajęciami zorganizowano dla kadry zwiedzanie warsztatów zawodowych oraz krótką wycieczkę po okolicy, w tym wizytę w Stadninie koni w Janowie Podlaskim.

Zarówno organizatorzy, jak i kadra uznali szkolenie za wartościowe i owocne merytorycznie.

roskosz 14

roskosz 21

roskosz 20

roskosz 16

Autor tekstu: Renata Janik - ZW BEZ KG OHP

Autor zdjęć: Karol Sudewicz- Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.