• Kontrast strony

Hufiec Pracy 15-3 w Koninie

Uczestnicy Hufca Pracy w Koninie i świetlicy środowiskowej realizowali działania w oparciu o inicjatywę Rady Młodzieży pod nazwą „Czysty świat tego nam brak”. W jej ramach postanowiono przeprowadzić działania zwiększające wśród młodzieży wrażliwość na dbałość o  środowisko, kreatywność w zakresie wykorzystania przedmiotów z recyklingu do tworzenia ozdób, zachęcanie do pielęgnacji i zachowania w czystości otoczenia. Założono również przeprowadzenie zajęć obejmujących zagrożenia płynące z wiadomości internetowych i umiejętności rozróżniania fake newsów.

Pierwsze działania miały miejsce już na początku marca. W świetlicy lokalnej Hufca Pracy w Koninie młodzież z wychowawcą sporządziła gazetkę ścienną mówiącą o ochronie środowiska naturalnego. Wykorzystano w niej informacje z Internetu. Podczas pracy nad materiałami omówiono zagrożenia dla środowiska naturalnego i sposoby zmniejszania ich. Młodzież sama tworzyła pomysły związane z eliminowanie zagrożeń i bardzo zaangażowała się w szukanie pomysłów na wsparcie środowiska naturalnego we własnym otoczeniu.

Dbałość o środowisko to również umiejętność wykorzystania opakowań, tzw. dawanie drugiego życia rzeczom. Idąc za tą myślą uczestnicy z wychowawcą wykonali prace plastyczne o tematyce wielkanocnej, w których wykorzystano materiały recyklingowe: jaja ze starych gazet ozdobione nićmi, guzikami, kawałkami materiałów, doniczki i koszyczki z plastikowych butelek, słoików, serwetek świątecznych, starych wstążek, malowanego papieru -do których wysiano rzeżuchę -palemki wielkanocne z gałęzi i kulek białego papieru. Wszystko to będzie stanowiło ozdobę świąteczną w rodzinnych domach uczniów.

Kolejnym działaniem było zabrania się za porządki na terenie Hufca Pracy, a że jest go sporo, młodzież miała pełne ręce roboty. Wiosenne sprzątanie przyniosło efekty, bo po uprzątnięciu gałęzi i przyniesionych przez wiatr śmieci wokół zrobiło się czysto i zdecydowanie ładniej.

Ostatnie działania inicjatywy „Czysty świat tego nam brak” dotyczyły dość nietypowych śmieci, ale, niestety, stanowiących ogromne niebezpieczeństwo dla naszego otoczenia i nas samych. „Śmieci w sieci” -tak była zatytułowana prezentacja, którą przedstawiono uczestnikom konińskiego hufca. Omówiono zagadnienia takie jak fake news, cyberprzemoc i hejt. Uczestnicy przyznali, że codziennie są zalewani ogromną ilością cyberśmieci. Prezentacja i zajęcia, jakie miały miejsce po niej, jak przyznała młodzież, uświadomiły jej, jak odróżniać fake newsy od prawdziwych wiadomości, co to cyberprzemoc i hejt i jak sobie z nimi radzić. Uczniowie przyznali też, że warto zastanowić się dwa razy zanim coś się umieści w sieci. Zwieńczeniem tych zajęć jak i całej akcji było sporządzenie gazetki pod tytułem „Śmieci w sieci”.

W konińskim hufcu w ramach inicjatywy Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności „Czysty świat tego nam brak” zadania zaplanowano na cały marzec. Zainteresowanie młodzieży i rozmowy ze szkołami, z którymi współpracujemy na co dzień, sprawiły jednak, że zajęcia wraz z prezentacją „Śmieci w sieci” będą kontynuowane w kwietniu.

Akcja na pewno zwiększyła wiedzę i świadomość uczniów o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem nie tylko środowiska naturalnego ale też i cyberprzestrzeni. Warto pamiętać o wypracowaniu dobrych nawyków, a inicjatywa może pomóc je wyrobić. Całość akcji można podsumować jednym z ekologicznych aforyzmów: „Chronić środowisko to obowiązek dzieci, by nasza Ziemia nie stała się planetą śmieci.”

06.04.23 Konin HPTekst i Zdjęcia: Anna Nowakowska-Pytlak

Hufiec Pracy 15-25 w Gostyniu

Młodzież z gostyńskiego Hufca Pracy włączyła się w Ogólnopolską inicjatywę „Czysty świat tego nam brak”. Inicjatywa promuje działania ekologiczne i zachęca do działań na rzecz ochrony i zapobiegania dewastacji środowiska. W ramach realizacji inicjatywy młodzież wzięła udział w zajęciach hufcowych pt. „Myśl eko-pozytywnie, twórz kreatywnie”„Segregacja odpadów”.

Po zajęciach uczestnicy wykonali plakaty o segregacji, a podczas zajęć plastycznych wykonali doniczki z plastikowych pojemników i posadzili wiosenne kwiaty. W Międzynarodowy Dzień Lasów przypadający 21 marca młodzież wybrała się na spotkanie z leśnikami, którzy rozdawali mieszkańcom Gostynia darmowe sadzonki drzew oraz uświadamiali jak ważne są drzewa dla przyrody.

Od kilku lat w Gostyniu trwa także akcja obchodzona w Międzynarodowy Dzień Wody „Gostyń EKOlogiczny”, która promuje picie gostyńskiej kranówki. Akcja ta ma na celu ograniczenie liczby produkowanych przez nas plastikowych odpadów. Uczestnicy wykonali plakaty zachęcające do picia kranówki i rozwiesili je w hufcu, aby zachęcić pozostałych uczestników do picia wody.

Działania podjęte w ramach inicjatywy „Czysty świat tego nam brak” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży, która poznała idee czystego świata oraz rozbudziła poczucie odpowiedzialności za otaczającą nas przyrodę.

05.04.23 Gostyń HP Tekst i Zdjęcia: Małgorzata Harendarz

Hufiec Pracy 15-18 w Turku

Kampania społeczna „Czysty Świat tego nam brak”, która została zainicjowana przez Kapitułę Samorządności Młodzieży ma na celu włączenie jak najwięcej uczestników OHP i nie tylko.

Cyberprzemoc w szkole i na praktycznej nauce zawodu to problem, z którym styka się coraz więcej młodzieży. Zapewne, każdy zna osobę, która doświadczyła hejtu, ośmieszania, nękania, kpin, złośliwości, szantażowania z użyciem social mediów. Dlatego, tak istotne są spotkania i rozmowy
z młodzieżą o cyberprzemocy. W Branżowej Szkole w Turku został zainicjowany cykl spotkań STOP CYBERPRZEMOCY, prowadzony przez kadrę pedagogiczną Hufca Pracy w Turku.

Celem zajęć profilaktycznych jest zwrócenie uwagi młodzieży na zjawisko cyberprzemocy, uświadomienie i uwrażliwienie problemu. W trakcie zajęć młodzież mogła dowiedzieć się: jakie formy przyjmuje cyberprzemoc, jakie emocje występują u ofiary cyberprzemocy, konsekwencje dla sprawców, zagrożenia związane z Internetem, gdzie szukać pomocy i jak powinna zachować się ofiara dotknięta cyberprzemocą.

Na zajęciach profilaktycznych został, także udostępniony uczniom film „STOP CYBERPRZEMOCY”, który przedstawia przypadki przemocy rówieśniczej. Po emisji filmu jest burza mózgów i dyskusja z młodzieżą, jak poprawić komunikację w relacjach z rodzicami, rówieśnikami i nauczycielami.

Cyberprzemoc jest największym niebezpieczeństwem dla młodych ludzi i należy o tym głośno mówić.

                Tekst: Anita Małuszyńska
Zdjęcia: Nauczyciel/Anita Małuszyńska

Hufiec Pracy 15-12 w Kole

Przyroda może funkcjonować bez człowieka natomiast człowiek bez przyrody sobie nie poradzi. Kadra Hufca Pracy w Kole w ramach inicjatywy "Czysty świat tego nam brak" mając na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, rozbudzenie zainteresowania młodzieży otaczającą przyrodą oraz kształtowanie szacunku wobec niej, przeprowadziła zajęcia wychowawcze oraz warsztaty podczas kółka ekologicznego, na których uczestnicy przekonali się, że plastikowa butelka może zamienić się w uroczą doniczkę, koszyczek, wazonik lub podręczny przybornik na biurku.

Celem tych działań było ukazanie młodzieży ekologicznego stylu życia, który ma związek z poziomem świadomości ekologicznej. Od świadomości tej zależą przyszłe decyzje młodych pokoleń. W obecnej chwili kryzys ekologiczny jest tak głęboki, że w przyszłości może przyczynić się do całkowitej zagłady środowiska naturalnego. Obowiązkiem każdego z nas jest ponoszenie odpowiedzialności za stan przyrody, racjonalnie korzystając z jej dóbr poprzez proste czynności w życiu  codziennym, na przykład poprzez: oszczędzanie energii, wody oraz prawidłową segregację śmieci, a także umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowanie innych ludzi.

29.03.23 KołoTekst: Ewa Iwańska
Zdjęcia: Janina Karasiak , Ewa Iwańska 

Hufiec Pracy 15-5 w Ostrzeszowie

Wszyscy wiemy, jak ważne jest dbanie o środowisko, to które jest wokół nas oraz ogólnie o czysty świat. Aby jeszcze bardziej uświadomić sobie, że należy dbać o to, co nas otacza, uczestnicy Hufca Pracy w Ostrzeszowie wraz z kadrą wychowawczą wzięli udział w inicjatywie "Czysty świat, tego nam brak".

Inicjatywa ta miała na celu między innymi: promowanie działań ekologicznych i odpowiedzialności społeczeństwa za środowisko, rozbudzanie wśród młodzieży potrzeby kontaktu z przyrodą, czy uczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania jego dewastacji. W związku z udziałem w tym przedsięwzięciu młodzież pomagała między innymi w sprzątaniu pobliskiego parku, czy terenu wokół jednostki.

Kadra wychowawcza Hufca Pracy w Ostrzeszowie przeprowadziła także pogadanki w szkołach na temat ochrony i dbania o środowisko. Młodzież miała również okazję posadzić nowe drzewa – sosny, by pokazać, że czysty świat to nie tylko sprzątanie czy segregacja śmieci, ale również sadzenie nowych drzew, po to by przyczynić się do wzrostu zieleni wokół nas.

29.03.23 OstrzeszówTekst: Daria Blewąska
Zdjęcia: Katarzyna Wróbel

Hufiec Pracy 15-4 w Ostrowie Wielkopolskim

W ramach pracy Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP uczestnicy i wychowawcy Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim włączyli się w Ogólnopolską inicjatywę "Czysty świat tego nam brak".

Celem przedsięwzięcia było promowanie działań ekologicznych i odpowiedzialności społeczeństwa za środowisko, w którym żyjemy i skupienie uwagi na zjawisko Cyber Śmieci.

W ramach inicjatywy odbyły zajęcia grupowe promujące działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania i jej dewastacji. Celem warsztatów było rozwijanie wśród uczestników Hufca Pracy i uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych i Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych, świadomości ekologicznej i wrażliwości związanej z poczuciem odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, wyzwalanie i wzmacnianie szacunku do środowiska i jego ochrony, kształtowanie przekonania, że działalność człowieka wpływa na środowisko naturalne, zwiększenie świadomości i wiedzy uczniów na temat konieczności ochrony środowiska naturalnego.

Kolejnym przedsięwzięciem zorganizowanym w ramach inicjatywy było przygotowanie materiałów promocyjnych i tablicy dotyczącej działań ekologicznych i odpowiedzialności społeczeństwa za środowisko. Materiały przygotowane przez uczestników zawierały informacje dotyczące pozytywnych aspektów dbania o środowisko naturalne takich jak: segregowanie odpadów, używanie żarówek energooszczędnych, używanie opakowań wielokrotnych, używania akumulatorków zamiast baterii itp.

W ramach inicjatywy "Czysty świat tego nam brak" uczestnicy i wychowawcy wzięli udział w jednej z najpopularniejszych akcji społecznych – zbieraniu nakrętek plastikowych, która przez cały czas prowadzona jest w Hufcu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim na rzecz akcji charytatywno-ekologicznych. Zebrane nakrętki zostały posegregowane przez młodzież, a następnie dostarczone do recyklingu a uzyskane środki finansowe zostaną przekazane na akcje charytatywne, które wspierane są przez Radę Młodzieży i Klub Aktywnych.

Kolejnym przedsięwzięciem, w którym aktywnie uczestniczyła młodzież z Hufca Pracy był: multimedialny konkurs w ramach inicjatywy "Czysty świat  tego nam brak". Uczestnicy za zadanie mieli wykonać prace konkursowe w formie elektronicznych plakatów, które miały zachęcać do ochrony przyrody i środowiska.

21 marca 2023 roku uczestnicy oraz wychowawcy Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim z okazji dnia kalendarzowej wiosny zwycięski plakat udostępnili w relacji na profilu społecznościowym Facebook. Celem konkursu było przybliżenie uczestnikom Ochotniczych Hufców Pracy idei czystego świata zarówno nas otaczającego jak i zawartego w cyber przestrzeni.

Na zakończenie inicjatywy "Czysty świat  tego nam brak" odbyły się zajęcia grupowe pod tytułem: "Cyber śmieci różnicowanie informacji wartościowych od fake newsów". Celem zajęć grupowych było zapoznanie uczestników Hufca Pracy i uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych ze zjawiskiem dezinformacji, niewiarygodną (fałszywą) informacją i jej konsekwencjami w codziennym życiu. Uczestnicy po zajęciach grupowych rozróżniają argumenty pozornie przemawiające za prawdziwością "fałszywych wiadomości", świadomie ustosunkowują się do problemu prawdziwości otrzymanych informacji ze źródła internetowego, podejmują próbę stworzenia zestawu wskazówek chroniących przed przyjmowaniem "fałszywych wiadomości" ze źródła internetowego, analizują wiarygodność rozmaitych źródeł i tworzą hierarchę wiarygodności, rozróżniają cechy niewiarygodnego źródła internetowego.

Podjęte działania w ramach planu pracy Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Młodzieży została przybliżona idea czystego świata zarówno otaczającego nas jak i zawartego w cyberprzestrzeni.

28.03 Ostrów WlkpTekst i Zdjęcia: Monika Krzywda-Błaszczyk

Hufiec Pracy 15-1 w Kaliszu

Uczestnicy kaliskiego Hufca Pracy w ramach inicjatywy Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP "Czysty świat tego nam brak" wzięli udział w wydarzeniu edukacyjnym w związku z pierwszym dniem wiosny.

Młodzież obejrzała filmy edukacyjne o tematyce ochrony środowiska, zanieczyszczeń w Polsce, a także i na świecie, o ociepleniu klimatu i jego konsekwencjach oraz o recyklingu. Następnie, została przeprowadzona prelekcja przez wychowawcę, połączona z dyskusją, podczas której uczestnicy przedstawiali swoje pomysły, w jaki sposób można dbać o przyrodę na co dzień i tym samym zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

Zajęcia miały na celu uświadomić młodym ludziom skalę problemu, jakim jest zanieczyszczenie Ziemi oraz zachęcić do sumiennego dbania o naturę. Młodzież zadeklarowała się, że kiedy skończą się prace rewitalizacyjne w Parku Przyjaźni w Kaliszu, to chętnie tam posprzątają.

28.03 KaliszTekst i Zdjęcia: Daria Wikarejczyk

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-5 w Chraplewie

Uczestnicy wraz z wychowawcami Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie w ramach Ogólnopolskiej Inicjatywy – "Czysty świat tego nam brak" zaangażowali się w porządkowanie terenów zielonych znajdujących się w najbliższej okolicy jednostki.

Młodzież skupiła się na porządkowaniu terenów w wokół ośrodka, a także obszarów całego parku. Do podstawowych działań należało: zbieranie i segregacja śmieci, opróżnianie śmietników, grabienie liści i trawy, porządkowanie parku z zalegających w niewłaściwych miejscach gałęzi i składowanie ich w bezpiecznym miejscu.

Podjęta inicjatywa miała na celu rozbudzenie w uczestnikach poczucia odpowiedzialności za otaczające ich środowisko oraz przyrodę.

27.03.23 ChraplewoTekst i Zdjęcia: Marta Kawa

Hufiec Pracy 15-23 w Lesznie

W ramach inicjatywy Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP uczestnicy leszczyńskiego Hufca Pracy wraz z kadrą wychowawczą zrealizowali przedsięwzięcia promujące działania ekologiczne.

Jednym z działań podjętym przez jednostkę w ramach tej inicjatywy było przeprowadzenie pogadanki na temat ochrony środowiska oraz zapobiegania jego dewastacji. Młodzież wykonała plakaty o tematyce dotyczącej segregacji odpadów.

W dniu 22 marca 2023 roku kadra jednostki przeprowadziła wśród uczestników quiz związany z ekologią. Podczas rozwiązywania testu młodzież miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat ochrony środowiska. Uczestnicy prowadzą także zbiórkę baterii, które są bardzo szkodliwe dla środowiska.

Podjęte inicjatywy miały na celu rozbudzenie w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za otaczające ich środowisko oraz rozbudzenie wrażliwości na otaczającą przyrodę.

HPWL Czysty świat 24.03.23 1
HPWL Czysty świat 24.03.23 2Tekst i zdjęcia: Anna Giera

Hufiec Pracy 15-44 w Śremie

W ramach Ogólnopolskiej Inicjatywy "Czysty świat tego nam" uczestnicy śremskiego Hufca Pracy wraz z kadrą wychowawczą zorganizowali szereg przedsięwzięć, mających na celu propagowanie działań ekologicznych i ochrony środowiska.

W ramach akcji odbyły się zajęcia z uczestnikami, na których powstał "Lapbook", prelekcje dotyczące tematyki ochrony środowiska oraz promowania siania łączek roślin miododajnych. Zorganizowano również spacer po parku, który połączony był z zajęciami uświadamiającymi potrzeby segregacji śmieci. Wychowawcy jednostki promowali wśród uczestników działania ekologiczne. W kwietniu zaplanowane są następujące działania: sadzenie łączki roślin miododajnych oraz sprzątanie okolicznych terenów.

Zajęcia uświadomiły młodzieży, jak ogromny wpływ na życie człowieka mają z pozoru nieistotne owady i jak bardzo ludzkie zasoby żywienia są od nich uzależnione. Sianie łączek roślin miododajnych stanowi ratunek dla ekosystemu, którego człowiek jest częścią.

rbt
HPŚ czysty świat 24.03.23 2Tekst: Natalia Bisior
Zdjęcia: Paulina Łapińska, Łukasz Snela

Hufiec Pracy 15-33 w Czarnkowie

W Hufcu Pracy w Czarnkowie w dniach od 6 do 23 marca 2023 roku młodzież realizowała inicjatywę Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP "Czysty świat tego nam brak".

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono, przygotowane przez Radę Młodzieży i Klub Aktywnych, zajęcia propagujące ekologię i przybliżające uczestnikom ideę czystego świata oraz otaczającego nas środowiska.

Ważnym tematem poruszanym w ramach realizowanych zajęć był problem zagrożeń płynących z sieci internetowej. Na spotkaniach członkinie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych, oprócz omówienia potrzeb i metod segregacji śmieci, przedstawiły między innymi definicje "cyberprzemocy" i "fake newsów". Omówiono także rozróżnianie informacji wartościowych od dezinformujących. Po zajęciach uczestnicy wzięli udział w wiosennych akcjach sprzątania okolicznego parku, punktu widokowego na dawnej skoczni narciarskiej oraz pobliskiego osiedla.

Inicjatywa miała na celu promowanie działań ekologicznych, naukę odpowiedzialności za środowisko naturalne człowieka oraz zwrócenie uwagi na to, jak ważny jest bezpośredni kontakt z otaczająca nas przyrodą.

HPCZ Czysty świat 24.03.23 1
HPCZ Czysty świat 24.03.23 2
HPCZ Czysty świat 24.03.23 3Tekst: Marek Słupczyński
Zdjęcia: młodzież

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-3 w Szamocinie

W dniu 23 marca 2023 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie zostały zakończone działania w ramach inicjatywy "Czysty świat tego nam brak". Młodzież wraz z opiekunami podsumowała dotychczasowe akcje i zdobytą wiedzę na temat ochrony środowiska.

W ramach przedsięwzięcia młodzież wykonał "Lapbooki", plakaty zachęcające do segregacji śmieci i dbania o matkę naturę. Członkowie z Klubu Aktywnych promowali używanie płóciennych oraz papierowych toreb.

Uczestnicy wzięli również udział w zajęciach na temat cyberprzemocy i dowiedzieli się, jak odróżniać wartościowe informacje od "fake newsów", czyli cyberśmieci. Nie zabrakło także sprzątania okolicznych terenów.

Inicjatywa "Czysty świat tego nam brak" miała na cel pogłębić wrażliwość ekologiczną i zachęcać do obcowania z naturą. W szamocińskim ośrodku nadal będą realizowane przedsięwzięcia, uświadamiające młodzież jak ważna jest ekologia.

OSIWSZ Czysty swiat 24.03.23 1
OSIWSZ Czysty swiat 24.03.23 2Tekst i zdjęcia Natalia Ptakowska

Hufiec Pracy 15-24 w Wolsztynie

W ramach realizacji przedsięwzięcia "Czysty świat tego nam brak" młodzież z wolsztyńskiego Hufca Pracy podjęła działania zmierzające do promowania działań ekologicznych.

W związku z tym uczestnicy przystąpili do porządkowania okolicznego terenu: zgrabili liście i szyszki, pozbierali śmieci i wyrównali ziemię. Kolejną inicjatywą był wyjazd do Stowarzyszenia "Dom pomocna dłoń" w Błońsku, gdzie młodzi ludzie włączyli się w pomoc przy wiosennych porządkach na placu wokół ośrodka. Podopieczni stowarzyszenia docenili bezinteresowną pracę młodzieży. Jeden z nich stwierdził, że w obecnych czasach mało kto z młodych ludzi decyduje się na taki gest, nie chcąc nic w zamian.

Korzystając z okazji, jeden z wychowanków podjął się wykonania gazetki ściennej na temat ochrony środowiska. Dodatkowo, w ramach tej akcji, planuje się spotkanie z przedstawicielami policji na temat "Cyberśmieci".

HP Wolsztyn Czysty Świat 24.03.23 1
HP Wolsztyn Czysty Świat 24.03.23 2Tekst: Anna Kozłowska
Zdjęcia: Dominika Maszner

Hufiec Pracy 15-21 w Kościanie

W ramach inicjatywy Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP "Czysty świat tego nam brak" młodzież z kościańskiego Hufca Pracy wraz z kadrą wychowawczą udała się na spacer po okolicznych terenach w celu uprzątnięcia rozrzuconych śmieci.

Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci. Przedsięwzięcie poprzedziły spotkania, które miały na celu budowanie świadomości ekologicznej oraz działania na rzecz ochrony środowiska, a także promowanie segregacji odpadów. Wszyscy chcą, aby otaczał ich czysty świat, więc w pierwszej kolejności trzeba zacząć od siebie i zweryfikowania swoich złych nawyków.

Kolejnym działaniem w ramach inicjatywy "Czysty świat tego nam brak" był konkurs "Internetowa @ktywność uczestnika OHP – Nie wierz wszystkiemu, co czytasz". To przedsięwzięcie miało na względzie uzmysłowienie młodym ludziom, którzy są pokoleniem "internetowym", że niektóre przez nich przyswajane treści tworzą górę bezwartościowych informacji, zaśmiecających Internet. Jednocześnie miały pokazać, jak można mądrze korzystać z pomocy "wujka Google" i czerpać czystą wiedzę.

W dniu 23 marca 2023 roku odbył się konkurs multimedialny pod tytułem "Ziemia to nasz Dom. Dbajmy o nią". Młodzież przygotowała prezentacje związane z ekologią, które zawierały odpowiedzi na często zadawane pytania takie jak: co to jest recykling, jaki wpływ na środowisko ma segregacja śmieci, czy w jaki sposób segreguje się śmieci.

HPWKCS 24.03.23 1
HPWKCS 24.03.23 2Tekst: Beata Płonka
Zdjęcia : Lucyna Skorczyk

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie

W miesiącu marcu w Hufcu Pracy 15-2 w Krotoszynie zrealizowano kolejną inicjatywę w ramach planu pracy Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP na rok szkoleniowy 2022/23. Inicjatywa zatytułowana: "Czysty świat tego nam brak" miała na celu promować działania ekologiczne i odpowiedzialność społeczeństwa za środowisko, a także rozbudzać potrzebę kontaktu z przyrodą oraz przybliżyć temat tak zwanych CYBER ŚMIECI – rozróżnienia informacji wartościowych od fake newsów.                       

W ramach realizacji przedsięwzięcia odbyły się spotkania edukacyjne z uczestnikami, na których wychowawca Pan Daniel Kulawski przybliżył młodzieży rozmaite zagadnienia z zakresu ekologii, a także zagrożenia, jakie swoje źródło mogą mieć w Internecie. Można tam natrafić na szereg niesprawdzonych informacji, które mają na celu wprowadzać w błąd odbiorców, często także wywołując przy tym skrajne emocje. Ważne jest zatem, żeby takie zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu poddawać krytycznej analizie, gdyż właśnie "zabrudzone" informacje mogą stać się niezwykle groźnym nośnikiem złych zjawisk i odpowiadać za konkretną ludzką krzywdę.                                                             

W dniu 21 marca 2023 roku młodzież wraz z wychowawcami Panią Sylwią Witkowską i Panem Danielem Kulawskim odwiedziła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krotoszynie. Uczestnicy zapoznali się tam ze sposobem funkcjonowania takiej instalacji w praktyce. Dowiedzieli się z ust pracownika o zasadach zbiórki różnego rodzaju odpadów, takich jak opony, meble, odpady budowlane, zużyte baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny. Na koniec młodzież wzięła udział w oczyszczaniu terenu miejskiego z odpadów się tam znajdujących, stosując selekcję do odpowiednio przyporządkowanych worków. Zaangażowanie w sprawne utylizowanie odpadów i umożliwianie ich recyklingu jest wkładem w poprawę stanu naturalnego środowiska, dlatego niezwykle ważne jest wyposażanie młodzieży w odpowiednią wiedzę, która pozwoli im dokonywać korzystniejszych dla środowiska wyborów.                                                                                        

– W trakcie zajęć dotyczących zagadnień ekologicznych dowiedziałem się wiele interesujących faktów, mogłem także zobaczyć, jak w praktyce wygląda selektywna zbiórka odpadów. – przyznał z zadowoleniem uczestnik Krystian Maciejczak.  

23.03.23 HP Krotoszyn 223.03.23 HP Krotoszyn 1Tekst i Zdjęcia: Sylwia Witkowska, Daniel Kulawski                                   

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-3 w Szamocinie

22 marca 2023 roku członkowie Klubu Aktywnych z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP 15-3 w Szamocinie wyruszyli na wiosenne porządki. Uczestnicy pod opieką wychowawców oraz opiekunki Klubu Aktywnych Pani Natalii Ptakowskiej przemierzyli ponad 10 kilometrów w celu poszukiwania nieczystości. Grupa oczyściła drogę dla pieszych prowadzącą z Szamocina do Laskowa.

Przy okazji młodzież mogła zaobserwować budzącą się do życia przyrodę i piękne wiosenne kwiaty. Następnie młodzież z opiekunami zbierając nieczystości przeszła wzdłuż jezior do Nowego Laskowa. Uczestnicy oczyścili linię brzegową Jeziora Laskowskiego przy remizie strażackiej.

Do przedsięwzięcia włączyła się Pani Grażyna Tirfeld kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, która bardzo troszczy się o środowisko. Niestety ilość znalezionych śmieci nie napawa optymizmem. Pełne worki szklanych i plastikowych butelek to oznaka, że nie szanujemy matki natury.

Akcja miała miejsce w ramach przedsięwzięcia "Czysty świat tego nam brak". Zwieńczeniem porządków było wspólne ognisko, podczas którego młodzież mogła opowiedzieć o swoich refleksjach na temat szanowania środowiska.

– Nie wiem, dlaczego ludzie tak strasznie śmiecą. Wrzucają do wody szkło i plastik, a przecież tam również żyją ryby i inne organizmy. – podkreślił Kamil, który lubi wędkować.

– Cieszy nas zaangażowanie młodzieży w sprzątanie i segregację śmieci. Mam nadzieję, że nawyk ten pozostanie z nimi na zawsze. – podsumowała Pani Natalia Ptakowska.

23.03 OSIW SzamocinTekst i zdjęcia: Natalia Ptakowska

Hufiec Pracy 15-19 Słupca

Świat się zmienia. Postęp przemysłowo-technologiczny, globalizm, konsumpcjonizm i nieodpowiednie zarządzanie zasobami naturalnymi przyczyniły się w ciągu ostatnich lat do znacznej degradacji naszego naturalnego środowiska. Małymi krokami i niewielkim nakładem możemy zdziałać bardzo dużo.

Młodzież z Hufca Pracy w Słupcy postanowiła promować ekologię poprzez tworzenie plakatów, przeprowadzanie akcji-segregacji, sprzątanie terenów zielonych. W ten sposób starała się zarazić społeczność lokalną dbaniem o swoje środowisko. Hasłem przewodnim było "Czysty świat tego nam brak – podaj dalej".

23.03. HP SŁUTekst: Sylwia Matuszak
Zdjęcia: Urszula Kazuś

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-28 w Próchnowie

Przez cały miesiąc marzec w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie organizowano zajęcia w ramach akcji "Czysty świat – tego nam brak". Inicjatywa promuje działania ekologiczne i odpowiedzialność społeczną za środowisko, przybliżając ideę czystego otaczającego nas świata.

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie w ramach akcji wybrała się na sprzątanie terenów gminy Margonin przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Margonin, odwiedziła także Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Toniszewie, gdzie znajduje się ścieżka edukacyjna dotycząca segregacji odpadów. Uczestnicy uporządkowali również tereny wokół jednostki.

Z młodzieżą prowadzone były zajęcia edukacyjne, podczas których wykonano lapbooka oraz gazetkę ścienną dotyczącą ochrony środowiska. Dla podsumowania akcji w przeddzień Światowego Dnia Wody młodzież udała się nad Jezioro Margonińskie, gdzie porządkowała jego brzegi. Polski Związek Wędkarski koło Margonin było bardzo wdzięczne za pomoc w tak ważnej inicjatywie, ponieważ dostęp do czystej wody jest bardzo potrzebny.

Działania ekologiczne w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, dlatego co roku organizowane są takie przedsięwzięcia umożliwiające uczestnikom poczuć się odpowiedzialnym za środowisko, które nas otacza.

23.03 PróchnowoTekst i zdjęcia: Magdalena Konys

Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni

Marzec upłynął we wrzesińskim Hufcu Pracy pod hasłem "Czysty świat tego nam brak", które jest Inicjatywą Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP.

W ramach inicjatywy członkowie Rady Młodzieży wraz z wolontariuszami w ramach akcji podjęli się sprzątania terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, do której uczęszczają uczestnicy.

Poza tym młodzież brała udział w zajęciach, na których zgłębiali swoją wiedzę na temat dbania o środowisko. Podczas zajęć uczestnicy mogli dowiedzieć się: jak prawidłowo segregować śmieci i jak ich codzienne wybory mogą przysłużyć się w dbaniu o planetę. Zostały im przybliżone zasady ekologicznych ruchów, stylów życia, jakimi są zero i less waste. Młodzież dowiedziała się, w jakich dziedzinach życia może je wykorzystywać. Uczestnicy podawali wiele przykładów, gdzie mogą zmienić swój styl życia na zgodny z zasadą less waste jak na przykład: używanie materiałowych toreb na zakupy, wykorzystywanie nadmiaru jedzenia, planowanie zakupów, korzystanie z butelek filtrujących zamiast kupowania napoi w plastikowych opakowaniach i wiele innych. Na koniec zajęć członkowie Rady Młodzieży stworzyli lapbooka, który zachęca do dbania o środowisko.

Dzięki zajęciom oraz aktywnemu uczestnictwu w sprzątaniu trenów zielonych, uczestnicy Hufca Pracy we Wrześni poszerzyli swoją wiedzę na temat ekologii oraz otrzymali zachętę do zmian swoich nawyków, które pomogą zadbać o naszą planetę.

Tekst: Paulina Stawska

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.