• Kontrast strony

Hufiec Pracy 15-23 w Lesznie

Hufiec Pracy w Lesznie  włączył się w ogólnopolską inicjatywę „Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki” została przeprowadzona z uczestnikami pogadanka nt. „Oddajesz krew ratujesz życie”, która miała na celu przybliżenie uczestnikom idei krwiodawstwa oraz zachęcenia do bycia honorowym krwiodawcą.

W ramach inicjatywy  Hufiec Pracy w Lesznie dnia 21 marca 2023 roku włączył się w akcję krwiodawstwa zorganizowaną przez Zespół Szkół nr 4, do której uczęszczają uczestnicy leszczyńskiego hufca. Krew oddawali tylko pełnoletni i zdrowi uczniowie szkoły, którzy po wcześniejszym badaniu otrzymali zgodę. Udział w inicjatywie promuje honorowe krwiodawstwo oraz uświadamia istotę i znaczenie krwi.

22.03 LesznoTekst: Anna Giera
Zdjęcia: Małgorzata Grygiel, Anna Giera

Hufiec Pracy 15-44 w Śremie

W dniu 7 marca 2023 roku Hufiec Pracy oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Śremie zorganizowali prelekcję promującą honorowe krwiodawstwo dla uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie. Wykład poprowadził Mateusz Snela – honorowy dawca krwi oraz dawca szpiku. Głównym celem spotkania było przybliżenie młodym ludziom idei oddawania krwi, a także uwrażliwienie ich na pomoc drugiemu człowiekowi. Słuchaczom zostały przekazane informacje na temat bezpiecznego oddawania krwi. Prowadzący omówił również kto może zostać dawcą krwi, jakie są przeciwskazania i korzyści wynikające z bycia honorowym krwiodawcą.

„Tego typu inicjatywy kształtują postawy obywatelskie, uwrażliwiają również młodzież na los drugiego człowieka. Dzięki temu spotkaniu dowiedziałam się gdzie mogę oddać krew i w jaki sposób mam się do tego przygotować” – powiedziała jedna z uczestniczek.

Hufiec Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Śremie mają w planach kolejne prelekcje zachęcające do oddawania krwi – najcenniejszego daru ratującego życie.

08.03.2023 ŚremTekst i Zdjęcia: Karolina Szewczyk

Hufiec Pracy 15-12 w Kole

W lutym w ramach inicjatywy "Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki" młodzież z Hufca Pracy w Kole uczestniczyła w spotkaniach promujących ideę krwiodawstwa. Kadra wychowawcza poprzez prelekcje i pogadanki zachęcała uczestników do podjęcia decyzji bycia honorowym krwiodawcą oraz promowania akcji w rodzinie i środowisku. Uświadamiała młode pokolenie, że kilka kropli krwi może uratować czyjeś życie.

Uczestnicy wraz z kadrą Hufca Pracy w Kole otrzymali zaproszenie od pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża do kolskiej fary, gdzie mogli osobiście uczestniczyć w akcji krwiodawstwa. Dzięki temu mieli możliwość naocznie dostrzec satysfakcję honorowych dawców krwi, którzy z pełną świadomością podkreślają, że ich szlachetny gest dyktowany jest potrzebą bezinteresownej pomocy drugiej osobie, gdyż człowiek jest jedynym źródłem leku, którego nie da się uzyskać w żaden inny sposób.

W czasie trwania akcji mieli niezwykłą przyjemność rozmowy z przedstawicielami Polskiego Czerwonego Krzyża, a także honorowym krwiodawcą Księdzem Marcinem, który był współorganizatorem akcji. Opowiadał młodzieży o swoich początkach związanych z krwiodawstwem oraz znaczeniu tego cennego daru, jakim jest krew. Nie zabrakło osobistych refleksji, przemyśleń oraz deklaracji ze strony młodzieży i chęci zostania honorowym dawcą krwi. Przez przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża kadra oraz młodzież zostali zaproszeni na kolejne spotkanie.

Głównym celem inicjatywy było promowanie krwiodawstwa oraz zachęcenie uczestników do oddawania krwi najcenniejszego daru, który ratuje życie drugiego człowieka.

03.03.23 Koło03.03 KołoTekst: Janina Karasiak
Zdjęcia: Ewa Iwańska, Janina Karasiak, Anna Mazurek  

Hufiec Pracy 15-24 w Wolsztynie

Uczestnicy Hufca Pracy w Wolsztynie w ramach ogólnopolskiej inicjatywy: "Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki" udali się do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wolsztynie w celu zaczerpnięcia wiedzy, jaką postawę obywatelską reprezentują zawodowi strażacy poprzez oddawanie krwi – najcenniejszego daru, który pomaga w wyzdrowieniu lub ratuje życie drugiego człowieka. Funkcjonariusze przybliżyli uczestnikom ideę krwiodawstwa oraz uświadomili istotę i znaczenie krwi, zachęcali również do bycia honorowym dawcą krwi.

Tematyka spotkania obejmowała również szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Młodzież miała możliwość zapoznać się z codzienną pracą strażaków oraz ze sprzętem, którym dysponują.  

Wychowankowie przygotowali także gazetkę ścienną promującą akcję krwiodawstwa. Wychowawcy przedstawili uczestnikom prezentację multimedialną pod tytułem: "Twoja krew ratuje życie".

02.03.23 WolsztynTekst: Dominika Maszner
Zdjęć: Anna Kozłowska

Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni

Rada Młodzieży i Klub Aktywnych Hufca Pracy we Wrześni w ramach inicjatywy ogólnopolskiej Kapituły Samorządności "Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki" podjęli działania promujące krwiodawstwo. Uczestnicy stworzyli plakaty i ulotki, które promują i informują o krwiodawstwie. Podczas ich tworzenia młodzież dowiedziała się: w jaki sposób można zostać krwiodawcą, gdzie się zgłosić i jakie trzeba spełnić wymogi, aby oddać krew.

W dniu 1 marca 2023 roku odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne promujące krwiodawstwo, które zostało zorganizowane przez wrzesiński Hufiec Pracy.

Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy wraz z uczniami szkoły branżowej, wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, z Panem Michałem Sokołowskim.

Podczas wykładu, Pan Michał przybliżył: w jaki sposób można zostać dawcą, jak szukać punktów krwiodawstwa w swoich miejscowościach, jak często oddaje się krew oraz jak się zarejestrować on-line jako dawca krwi.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi: jakie choroby dyskwalifikują potencjalnego dawcę, jak wygląda proces oddawania krwi oraz czym jest status honorowego krwiodawcy. Młodzież mogła się też dowiedzieć: jakimi sposobami pobierana jest krew, jak trzeba się przygotować do oddania krwi oraz jakiej krwi brakuje najbardziej.

Uczestnicy spotkania wykazali duże zainteresowanie tematem krwiodawstwa, zadawali pytania na nurtujące ich tematy oraz wykazali chęć zarejestrowania się jako dawcy.

                                      02.03 Wrześniaa

Tekst i Zdjęcia: Grażyna Kozanecka

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-4 w Niechanowie

Dnia 13 lutego 2023 roku odbyły się zajęcia dla uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie, w których wychowawca Pani Katarzyna Skinder przedstawiła idee krwiodawstwa.

W trakcie spotkanie młodzież dowiedziała się: jak zostać honorowym krwiodawcą, dlaczego tak ważne jest oddawanie krwi i jaką rolę w naszym organizmie ona pełni. Po prelekcji na temat krwiodawstwa pełnoletni uczestnicy z Niechanowa postanowili honorowo oddać krew i dnia 28 lutego 2023 roku Daniel Wilkosz oraz Kamil Sztuba wraz z wychowawcą Panią Katarzyną Skinder w ramach akcji udali się do szpitala w Gnieźnie.

Uczestnikom bardzo spodobała się akcja, dlatego za kilka tygodni planują kolejne honorowe oddanie krwi.

02.03. Niechanowo

Tekst i Zdjęcia: Katarzyna Skinder

Hufiec Pracy 15-21 w Kościanie

W ramach inicjatywy Kapituły Samorządności "Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki" w Hufcu Pracy w Kościanie odbyły się zajęcia edukacyjne z uczestnikami pod tytułem: "Rola krwi w ratowaniu ludzkiego życia".

Wychowawcy uświadamiali młodzieży, że krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Mówili o tym jak bezcennym darem jest krew, której w żaden sposób nie da się wyprodukować, może powstać jedynie w ludzkim organizmie. Podczas spotkań zostały rozdane ulotki rozpowszechniające akcje oddawania krwi.

W lutym młodzież spotkała się z Honorowym Dawcą Krwi Panią Moniką Dobkowicz, która przedstawiła warunki, jakie muszą spełniać potencjalni krwiodawcy, poinformowała jak się przygotować do oddawania krwi i jak często można ją oddawać. Przekazała również, jakie są przywileje honorowych dawców krwi.

Punktem kulminacyjnym działań w tej inicjatywie było oddanie krwi przez Komendanta Hufca Pracy Panią Izabelę Siąkowską i uczestnika Mikołaja Wejnera. Wielu uczestników biorących udział w opisanych spotkaniach zadeklarowało wolę oddania krwi w przyszłości.

28.02.23 KościanTekst: Beata Płonka
Zdjęcia: Lucyna Skorczyk

Hufiec Pracy 15-5 w Ostrzeszowie

Każdy z nas ma świadomość jak ważną rolę w organizmie człowieka pełni krew i bez niej nasz organizm nie mógł by funkcjonować. Roczny plan Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP na rok szkoleniowy 2022/2023 na miesiąc luty 2023 roku w swoich zadaniach ma zaplanowaną inicjatywę: "Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki".

Hufiec Pracy w Ostrzeszowie również chce włączyć się w realizację tej inicjatywy, w związku z tym jako pierwszym przedsięwzięciem realizującym swoje działania kadra wychowawcza jednostki postanowiła przygotować prezentację multimedialną dotyczącą promowania honorowego krwiodawstwa, która została rozesłana do uczestników 2 lutego 2023 roku. W prezentacji multimedialnej wychowawcy przekazali uczestnikom: czym jest krew, jakie pełni funkcje w naszym organizmie, z czego się składa, w jaki sposób może uratować życie drugiej osobie, kto oraz gdzie może ją oddać i jak przebiegają procedury związane z oddawaniem krwi.

Głównym celem przedsięwzięcia było przybliżenie uczestnikom idei krwiodawstwa, uświadomienie istoty i znaczenia krwi oraz zachęcenie do honorowego oddawania krwi, po to by ratować życie innym ludziom. Kadra ma nadzieję, że ta prezentacja uwrażliwi młodzież na los drugiego człowieka, że można drugiej osobie przekazać swoją krew – najcenniejszy dar, który może pomóc w wyzdrowieniu lub bezpośrednio uratować życie drugiego człowieka.

W związku z promowaniem akcji oddawania krwi 27 lutego 2023 roku kadra wychowawcza Hufca Pracy w Ostrzeszowie wraz z uczestnikami udała się do punktu krwiodawstwa w swoim mieście, by jeszcze bardziej przybliżyć młodzieży ideę dzielenia się tym cennym darem, jakim jest krew. Na miejscu Panie pielęgniarki opowiedziały uczestnikom, jakie warunki trzeba spełnić, by móc oddać krew i przyczynić się do uratowania czyjegoś życia. Młodzież, promując akcję oddawania krwi, rozdawała także ulotki wśród rówieśników.

– Cieszymy się, że nasza młodzież tak chętnie bierze udział w różnego rodzaju akcjach i w miarę możliwości niesie pomoc innym. – podsumowują wychowawcy Hufca Pracy w Ostrzeszowie.

Łączy nas krew, która ratuje życie, bo tętni w nas dobro.

01.03.2023 Ostrzeszów

Tekst: Katarzyna Wróbel, Daria Blewąska
Zdjęcia: Małgorzata Wardęga, Katarzyna Wróbel

Hufiec Pracy 15-1 w Kaliszu

Członkowie Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych Hufca Pracy 15-1 w Kaliszu, w ramach akcji "Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki" zorganizowali w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu prelekcję dla uczniów klas III Szkoły Branżowej, którą poprowadził pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Celem prelekcji było zwiększenie świadomości wśród młodzieży dotyczącej zapotrzebowania na krew, przekazanie najważniejszych informacji związanych z procesem jej oddawania oraz przede wszystkim zachęcenie do honorowego krwiodawstwa.

Uczestnicy, poza wysłuchaniem pracownika Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną oraz film, z którego dowiedzieli się, jakie wymogi trzeba spełniać, aby móc oddać krew, a także jaką rolę pełni ona w naszym organizmie. Młodzieży przedstawione zostały korzyści płynące z bycia dawcą i biorcą tego bezcennego płynu. Film uświadomił również młodzieży, że oddana krew jest niezwykle cennym darem, gdyż nie można jej w żaden sposób sztucznie wyprodukować.

Na zakończenie zajęć, uczestnicy otrzymali promocyjne gadżety w postaci smyczek, podkładek pod myszki oraz ulotek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

AOKPSCDWKHP 1Tekst i zdjęcie: Daria Wikarejczyk

Hufiec Pracy 15-4 w Ostrowie Wielkopolskim

W ramach ogólnopolskiej inicjatywy "Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki" ostrowscy aktywiści zorganizowali kilka przedsięwzięć mających na celu propagowanie idei pomagania i dzielenia się cennym darem, którym niewątpliwie jest nasza krew.

07 lutego 2023 roku uczestniczki Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim przygotowały okolicznościową gazetkę z okazji walentynek pod tytułem "Walentynki 2023". Celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczestników 15-4 Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim z ideą dnia Świętego Walentego i zachęcenie uczestników do okazywania uczuć innym osobom – kolegom, koleżankom. Inicjatywa została zainicjowana przez Radę Młodzieży i Klub Aktywnych.

13 lutego 2023 roku uczestnicy 15-4 Hufca Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, uczniowie Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych oraz kadra wychowawcza, wzięli udział w lekcji multimedialnej realizowanej w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Twoja krew, moje życie" zainicjowanej przez Radę Młodzieży. 

Upowszechnianie wiedzy o krwi, potrzebie jej oddawania oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w honorowym krwiodawstwie, było tematem przewodnim spotkania z przedstawicielem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas prelekcji młodzież zapoznała się z historią krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce i ważną rolą, jaką odegrał Polski Czerwony Krzyż na rzecz honorowego krwiodawstwa. Podczas lekcji multimedialnej młodzież poznała "Drogę Dawcy – krok po kroku". Ponadto poznała przywileje, korzyści i ulgi przysługujące honorowym dawcom krwi.

Spotkanie to miało na celu podnoszenie świadomości wśród młodzieży w zakresie potrzeby oddawania krwi i jej składników, podkreślenie kluczowego wkładu Honorowych Dawców Krwi na rzecz ratowania ludzkiego zdrowia i życia, wspierania działalności na rzecz promocji i edukacji w zakresie honorowego krwiodawstwa, które łączy ludzi, umacnia wiarę w ludzką solidarność, dzięki czemu każdy z nas może czuć się bezpiecznie.

Powyższe przedsięwzięcie uświadomiło młodzieży, że krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić i najcenniejszym darem dla ratowania ludzkiego życia. Oddając krew, każdy może się przyczynić do uratowania czyjegoś zdrowia i życia.

14 lutego 2023 roku w ramach Ogólnopolskiej Inicjatywy Kapituły Samorządności Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy "Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki" absolwenci, uczestnicy i kadra wychowawcza, włączyła się w oddanie krwi. Uczestnicy akcji po rejestracji, wypełnieniu ankiet i wstępnych badaniach lekarskich, oddali krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrowie Wielkopolskim, wyrażając w ten sposób swoje uznanie i wsparcie dla osób będących w potrzebie. Jedynym źródłem krwi są honorowi dawcy, którzy rozumieją, że oddanie krwi jest bardzo ważne, pomocne i bezcenne.

– Moja babcia całkiem niedawno straciła dużo krwi podczas operacji i otrzymała ten cenny dar od dawców krwi, dlatego będąc już osobą pełnoletnią, czuję się zobowiązany, aby brać udział w akcjach honorowego krwiodawstwa, na pewno będę zachęcał innych do takich szczytnych inicjatyw. – powiedział Marcin Urbaniak, absolwent ostrowskiego Hufca Pracy.

23.02.2023 OstrówTekst: Monika Krzywda-Błaszczyk
Zdjęcia: Monika Krzywda-Błaszczyk, Jolanta Płócienniczak

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-28 w Próchnowie

W nawiązaniu do akcji Samorządności Młodzieży OHP na rok szkoleniowy 2022/2023 pod tytułem "Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki" w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie odbyły się zajęcia na temat krwiodawstwa.

Uczestnicy obejrzeli film dotyczący znaczenia krwi w ratowaniu życia, zasad jej oddawania oraz wpływu na zdrowie. Po seansie odbyła się pogadanka z młodzieżą na ten temat. Padały argumenty za i przeciw oddawaniu krwi, ale wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że bez tego cennego daru wiele osób straciłoby swoje życie. Każdy z rozmówców spotkał się z sytuacją, w której ktoś potrzebował transfuzji krwi.

Ten "dar serca" jest wciąż niezastąpionym i deficytowym lekarstwem. Niestety tylko garstka pełnoletnich uczestników mogłaby oddawać krew. Aktywnym krwiodawcą jest uczestnik Mateusz Hedeszyński, który systematycznie oddaje krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Oddział Terenowy w Chodzieży.

W ramach lutowej inicjatywy Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP "Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki" w dniu 20 lutego 2023 roku odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne.

"Jakie wymagania należy spełnić, aby zostać krwiodawcą?", "Czy krwiodawca ma jakieś profity?", "Ile krwi może oddać człowiek i czy są w związku z tym jakieś zagrożenia?" – na takie i inne pytania odpowiedzi udzielała pracownica wągrowieckiego punktu krwiodawstwa. Jest to Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie mogła zobaczyć, jak wygląda i jak jest wyposażony punkt krwiodawstwa. Wiele pytań i niejasności zostało szczegółowo wyjaśnione. Nie zabrakło słów zachęty do oddawania nie tylko krwi, ale również osocza. Podkreślone zostało znaczenie tego niezastąpionego niczym „daru” dla innych ludzi. Pomimo wielu osób angażujących się w to dzieło, wciąż jest za mało krwi. Niektóre grupy są stale deficytowe, szczególnie grupy ARh-, BRh-, ORh-, choć i inne nie są w zupełności wystarczające. Informacje o aktualnym stanie poszczególnych grup jest wyświetlana na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

– Krew wiąże się z życiem i śmiercią, oznacza ratunek i powrót do zdrowia. Jej brak niesie zagrożenie dla życia. Dziś być może nie potrzebujemy jej osobiście, ale nie wiadomo, czy jutro nie będziemy w takiej potrzebie. Jeśli możemy i stan naszego zdrowia na to pozwala, zostańmy krwiodawcami – takie przesłanie popłynęło od pracownicy punku krwiodawstwa w Wągrowcu.

17.02.2023 OSIW Próchnowo
UZPWCKIKWW 1
UZPWCKIKWW 2
Tekst i zdjęcia: Janusz Wyszyński

Hufiec Pracy 15-45 w Poznaniu

W ramach Ogólnopolskiej Inicjatywę „Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki” młodzież z Hufca Pracy 15-45 w Poznaniu wzięła udział w prelekcji dotyczącej o roli i znaczeniu krwi w ratowaniu ludzkiego życia.

O tym, jak niezbędna jest krew w sytuacji ratowania ludzkiego życia, w zasadzie wiedzą bez mała wszyscy. Z drugiej jednak strony, wiedzę na temat specjalistycznego krwiodawstwa warto przypominać i zarazem uświadamiać społeczeństwo o tym, że każdy zdrowy człowiek może zostać honorowym dawcą tego cennego płynu, ratującego życie.

Inicjatywa Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP jest skierowana do młodzieży pełnoletniej, tylko dorośli bowiem mogą zostać dawcami bezcennej krwi. Z drugiej jednak strony, propagowanie idei oddawania krwi wśród młodszych uczestników Hufca Pracy w Poznaniu jest wychowawczo słuszne.

Wychodząc tym samym naprzeciw potrzebie propagowania świadomego krwiodawstwa, w Szkole Podstawowej nr 92 w Poznaniu, dla uczniów klasy VII – uczestników poznańskiego Hufca Pracy, została wygłoszona interesująca prelekcja na temat krwi ratującej ludzkie życie. O tej idei mówił aktywny dawca krwi, który dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniami, związanymi z tym tematem. Młodzież z wielkim zainteresowaniem wysłuchała wykładu i zadawała wiele pytań.

Niewątpliwie, tego rodzaju inicjatywy są niezwykle cenne, zwłaszcza z edukacyjno-wychowawczego punktu widzenia. Przecież wiek młodości jest nie tylko czasem beztroskiej zabawy, ale przede wszystkim okresem zdobywania konkretnej wiedzy i zarazem nabywania wrażliwości społecznej, tak przecież niezbędnej w dorosłym życiu.

OIKSWHPWP 1

Tekst i zdjęcia: dr Marek Kwiecień

Hufiec Pracy 15-19 w Słupcy

W ramach działań Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP kadra Hufca Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Słupcy wraz z uczestnikami przeprowadziła szereg działań promujących krwiodawstwo wśród lokalnej społeczności.

Na zajęciach wychowawczych młodzież zaprojektowała i wykonała ulotki zawierające informacje, gdzie i kiedy można oddać krew. Z przygotowanymi ulotkami uczestnicy wraz z wychowawcami wyruszyli na ulice miasta, aby promować szczytny cel. Poza tym uczestnicy stworzyli plakat promujący ideę krwiodawstwa.

W dniu 16 lutego 2023 roku zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielem Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Panią Anną Janicką. Młodzież dowiedziała się jak krok po kroku można zostać honorowym dawcą krwi. Wyjaśniono także komu może być potrzebna krew i w jaki sposób wykorzystuje się jej składniki. Uczestnicy dowiedzieli się, która grupa krwi występuje najczęściej, a która bardzo rzadko, skąd bierze się podział na grupy i jakie to ma znaczenie dla biorcy.

Podjęte przez kadrę jednostki działania z pewnością zwiększyły świadomość młodych ludzi, co w przyszłości zaowocuje poszerzeniem bazy nowych dawców.

17.02.2023 SłupcaTekst: Urszula Kazuś
Zdjęcia: Wioletta Hoffman

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 15-5 w Chraplewie

W dniu 14 lutego 2023 roku, w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Chraplewie odbyły się zajęcia edukacyjne promujące krwiodawstwo.

Podczas spotkania uczestnicy poznali ideę oddawania krwi. Omówiono drogę do zastania dawcą oraz jak wykorzystywana jest zebrana krew. Młodzież obejrzała również film, na którym prezentowany był cały proces – od rejestracji dawcy po podanie krwi potrzebującemu.

Na zakończenie zajęć młodzież zastawiała się, dlaczego warto oddać krew. Swoje przemyślenia uczestnicy spisali na plakacie, który został powieszony w Internacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie. Mamy nadzieję, że spotkanie to zachęciło młodzież do oddawania krwi i gdy tylko skończą 18 lat, zameldują się w punkcie krwiodawstwa.

16.02.2023 ChraplewoTekst i Zdjęcia: Aleksandra Baranowska

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Szamocinie

14 lutego niezmiennie kojarzy nam się z Walentynkami, zwanymi potocznie Świętem Zakochanych. W tym roku po raz kolejny w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP 15-3 w Szamocinie promowano honorowe krwiodawstwo.

Członkowie Klubu Aktywnych z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie w ramach akcji "Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki" przeprowadzili szereg działań.

Na początku zapoznali młodzież z warunkami, jakie muszą spełnić potencjalni krwiodawcy. Pani Natalia Ptakowska – pedagog, zachęcała do dzielenia się tym bezcennym darem. Pani Grażyna Tirfeld – Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie rozmawiała z młodzieżą na temat krwiodawstwa oraz postaw obywatelskich. Temat zbiórki krwi podjęli również wychowawcy, którzy często uwrażliwiają uczestników na potrzeby innych. Uczestnicy obejrzeli również film edukacyjny na temat profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, przesłany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży.

Walentynkowe popołudnie było pełne atrakcji. W Święto Zakochanych placówkę odwiedził również absolwent Branżowej Szkoły I stopnia w Szamocinie, który opowiedział uczestnikom o swojej ścieżce zawodowej. Ponadto wychowawczynie – Pani Iwona Szulc oraz Pani Jagoda Geisler przygotowały zabawy integracyjne, które jak się okazało, wymagały również refleksu oraz dobrej koordynacji. Młodzież wzięła udział również w seansie filmowym z popcornem.

– Tegoroczne Walentynki upłynęły w wyjątkowej atmosferze. Dowiedzieliśmy się dużo na temat oddawani krwi, która może uratować życie drugiemu człowiekowi. Mam nadzieję, że po osiągnięciu pełnoletności, będę mógł podzielić się moją krwią. – powiedział Robert uczestnik z klasy VII.         

                                         Tekst i zdjęcia: Natalia Ptakowska

Hufiec Pracy 15-2 w Krotoszynie

W ramach działań Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP uczestnicy Hufca Pracy w Krotoszynie rozpoczęli realizację inicjatywy: "Oddaj krew, podziel się cennym darem na Walentynki". Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przybliżenie uczestnikom OHP idei krwiodawstwa oraz uświadomienie istoty i znaczenia krwi, zachęcenie do bycia honorowym krwiodawcą oraz promowanie akcji pomocowej.

Walentynki jako dzień, w którym wyrażamy naszą miłość poprzez obdarowanie bliskiej osoby, są idealną okazją, by zachęcać do oddawania krwi – najcenniejszego daru, który pomaga w wyzdrowieniu lub bezpośrednio ratuje życie drugiego człowieka. Taką właśnie inicjatywę w dniu 14 lutego podjęli uczestnicy Hufca Pracy w Krotoszynie, przygotowując akcję informacyjną promującą ideę krwiodawstwa wśród lokalnej społeczności.

Na zajęciach świetlicowych zaprojektowano i wykonano ulotki w kształcie serca, zawierały one informacje: kto może oddać krew i gdzie w Krotoszynie znajduje się taki punkt, a jest nim Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Terenowy Oddział w Krotoszynie. Z tak przygotowanymi sercowymi, czerwonymi broszurkami młodzież wraz z wychowawcą wyruszyła na ulice miasta, promować idę krwiodawstwa.

Inicjatywa wśród przechodniów została odebrana bardzo pozytywnie, a bardzo często można było usłyszeć od napotkanych osób, że są już honorowymi krwiodawcami. Ogromna satysfakcja z tego działania wyzwoliła w uczestnikach chęć kontynuowania tej idei i, pomimo że jeszcze nie są osobami pełnoletnimi, zadeklarowali się w przyszłości zostać honorowymi krwiodawcami.

HPK
HPK1

Podjęta inicjatywa w miesiącu lutym znalazła również swoją kontynuację w późniejszym  czasie. W związku z umówionym terminem  wizyty w Terenowym Punkcie Krwiodawstwa w Krotoszynie uczestnicy jednostki zostali do niej profesjonalnie przygotowani na specjalnej lekcji przez Pana Krzysztofa Kierzka - Prezesa Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Krotoszynie. Pan Krzysztof to bardzo doświadczony honorowy krwiodawca. W ciągu 44 lat oddał ponad 231 litrów  krwi i osocza co daje imponujący wynik na skalę Polski, godny naśladowania. Dzięki ogromnemu doświadczeniu Pana Krzysztofa, uczestnikom została przekazana szczegółowa wiedza dotycząca całej procedury pobierania krwi. Przygotowana pod względem teoretycznym młodzież wraz z wychowawcami i Panem Krzysztofem Kierzkiem udała się na wizytę do Terenowego Punktu Krwiodawstwa w Krotoszynie. Na miejscu uczestnicy mogli na żywo zobaczyć jak przebiega proces pobierania krwi i osocza oraz wszystkich czynności z tym związanych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż jedna z uczestniczek Adrianna Biedermann ukończyła 18 lat i podczas tej wizyty podjęła bardzo ważną decyzję życiową i po raz pierwszy postanowiła oddać krew.

-„Pomimo tego, że bardzo boję się igieł postanowiłam kontynuować rodzinną tradycję i oddać krew”- komentowała Adrianna.

Wśród uczestników można było usłyszeć różne komentarze. - „Jak skończę 18 lat też oddam krew”- powiedział Dawid.  

Kadra docenia bardzo ten gest i zachęca pozostałą pełnoletnią młodzież do takich właśnie postaw. Wniosek z tego przedsięwzięcia nasuwa się sam i wskazuje na efektywność takich działań, które zamierzają kontynuować.

   23.03 HP Kro Tekst i zdjęcia: Sylwia Witkowska

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.