• Kontrast strony

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie poszukuje kandydata do Biura Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31 na stanowisko Doradcy EURES lub w przypadku braku spełnienia wymogów na doradcę EURES - na stanowisko asystenta EURES w wymiarze 1/2 etatu.

 Doradcą EURES może zostać osoba, która:

 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych – licencjackich lub magisterskich -  preferowane kierunki to: polityka społeczna, psychologia, socjologia i pokrewne, specjalizacje  z zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji, doradztwa zawodowego czy pośrednictwa pracy,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1, poświadczona odpowiednim  certyfikatem,
 • ukończenie szkoleń określonych w odrębnych przepisach.
  Każdy doradca, nim obejmie swoje obowiązki, musi przejść szkolenia, które organizują Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Europejski Urząd Koordynacji EURES w Komisji Europejskiej.
 • przedłoży świadectwa pracy potwierdzające roczne doświadczenie zawodowe  w zakresie pośrednictwa pracy lub doradztwa zawodowego, 
 • posiada umiejętność obsługi komputera (m.in. Microsoft Office) i sprawnie porusza się w sieci Internet,
 • cechuje ją komunikatywność, umiejętność pracy  w   zespole, umiejętność organizacji pracy własnej oraz zdolność analitycznego myślenia,
 • znajomość problematyki dotyczącej krajowego rynku pracy i rynku pracy UE oraz krajów EOG,
 • znajomość zagadnień dotyczących szkoleń zawodowych,
 • przedłoży pracodawcy zaświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiada  obywatelstwo polskie.

 Asystentem EURES może zostać osoba, która:

 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych – licencjackich lub magisterskich -  preferowane  kierunki to: polityka społeczna, psychologia, socjologia i pokrewne, specjalizacje  z zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji, doradztwa zawodowego czy pośrednictwa pracy,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1, poświadczona odpowiednim  certyfikatem,
 • posiada umiejętność obsługi komputera (m.in. Microsoft Office) i sprawnie porusza się w sieci Internet,
 • cechuje ją komunikatywność, umiejętność pracy  w   zespole, umiejętność organizacji pracy własnej oraz zdolność analitycznego myślenia,
 • znajomość problematyki dotyczącej krajowego rynku pracy i rynku pracy UE oraz krajów EOG,
 • znajomość zagadnień dotyczących szkoleń zawodowych,
 • przedłoży pracodawcy zaświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiada obywatelstwo polskie.

 Do codziennych zadań doradcy EURES należy :

 • prowadzenie pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES,
 • przyjmowanie z CEiPM oraz upowszechnianie ofert pracy dla obywateli UE i EOG,
 • udzielanie bezrobotnym i osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego 
 • zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w UE,
 • prowadzenie bazy danych osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą,
 • pozyskiwanie zagranicznych i krajowych ofert pracy,
 • tłumaczenie CV oraz ofert pracy na język angielski,
 • analiza lokalnych rynków pracy w zakresie zapotrzebowania na poszczególne zawody,
 • zbieranie i analiza danych,
 • sporządzanie sprawozdań.

Do zadań asystenta EURES należy:

 • prowadzenie unijnego pośrednictwa pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców z Polski, państw UE/EOG i Szwajcarii, w tym obsługiwanie zagranicznych ofert pracy,  obsługiwanie krajowych ofert pracy dla obywateli EOG,
 • informowanie o warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG na bazie informacji z portalu EURES i  krajowej strony internetowej EURES,
 • udział w szkoleniach europejskich oraz szkoleniach krajowych,
 • realizacja zadań w zakresie systemu Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) zgodnie z wytycznymi KG OHP,
 • udział w planowaniu i raportowaniu działań ( z uwzględnieniem działań własnych i podległych CEiPM).

Oferujemy wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2200,00 zł brutto + dodatek za wysługę lat.

Oferty zawierające cv, list motywacyjny proszę kierować na adres PWK OHP w Rzeszowie, drogą elektroniczną na adres  rekrutacja.podkarpacka@ohp.pl w terminie do 30.03.2024 r.   z dopiskiem rekrutacja na stanowisko doradcy EURES lub asystenta EURES.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę  OHP z siedzibą w Rzeszowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) .

  Jednocześnie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP, z siedzibą w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 17 852 39 10 lub adresem e-mail: iod@podkarpacka.ohp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.