• Kontrast strony

Co mogą robić obecni i przyszli absolwenci – wychowankowie brodnickiego hufca pracy po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia? Możliwości jest kilka. Kontynuacja nauki w systemie dziennym lub zaocznym, podjęcie pracy albo połączenie nauki z pracą. Właśnie z myślą o młodzieży wchodzącej na rynek pracy powstał program „Zróbmy razem pierwszy krok” zrealizowany w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brodnicy.

Doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brodnicy oraz specjalista ds. programów z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu podczas spotkania omówili zagadnienia dotyczące sposobów poszukiwania pracy, możliwości jej podjęcia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy indywidualne przygotowanie się do wejścia na rynek pracy, tj. przygotowanie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych.

Gościem specjalnym spotkania był przedstawiciel jednej z większych firm produkcyjnych Gotec Polska zlokalizowanej w Jastrzębiu niedaleko Brodnicy. Firma ta jest przedsiębiorstwem branży motoryzacyjnej. Specjalizuje się w produkcji polegającej na powierzchniowym pokrywaniu elementów samochodowych z aluminium stali czy tworzyw sztucznych powłokami. Zakład tworzą specjaliści z dziedziny budowy maszyn, ochrony środowiska, chemii, automatyzacji, IT czy BHP.  

Uczestnicy spotkania poznali oczekiwania pracodawcy względem zatrudnianego pracownika oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, finansowanych przez pracodawcę. Przedstawiciel firmy Gotec zaprezentował młodzieży aktualne oferty pracy, przeprowadził wstępne rozmowy z kandydatami oraz zaprosił ich na kolejny etap rekrutacji.

- „Nie zdawałem sobie sprawy z tego jak faktycznie wygląda praca w firmie Gotec Polska oraz z tego jakie daje możliwości rozwoju i awansu zawodowego” – podsumował jeden z uczestników spotkania.

Całe przedsięwzięcie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał materiały promocyjne OHP oraz firmy Gotec Polska.