• Kontrast strony

W dniu 20 kwietnia 2023 roku we Włocławku odbyło się Spotkanie Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Celem spotkania była prezentacja inicjatyw samorządowych podjętych przez młodzież w roku szkolnym 2022/2023 na XXII Ogólnopolski Konkurs „Aktywność dobry wybór”.

Spotkanie zaczęło się od zajęć integracyjnych w parku trampolin. Po profesjonalnej rozgrzewce pod okiem instruktora, uczestnicy skorzystali z szeregu atrakcji min. ścieżek akrobatycznych, trampolin sportowych oraz basenów wypełnionych gąbkami.

W kolejnej części spotkania samorządy z wszystkich jednostek organizacyjnych Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP prezentowały inicjatywy podejmowane przez nich w roku szkolnym 2022/2023. Działania młodzieży pokazały, że jest w nich potrzeba bezinteresownego niesienia pomocy słabszym, potrzebującym oraz dzielenia się dobrem, które jest w ich sercach.

W trakcie spotkania młodzież i wychowawcy wysłuchali prezentacji dotyczącej dwóch projektów realizowanych przez uczestników Hufca Pracy we Włocławku. Jednym z nich był projekt „Kapsuła Czasu” (2021-1-PL01-ESC30-SOL-000036286, finansowany przez Unię Europejską) oraz projekt "Sukces zawodowy II" (2022-1-PL01-KA121-VET-000064842, współfinansowany przez Unię Europejską) .

Na zakończenie spotkania młodzież realizowała wojewódzką inicjatywę prospołeczną „Myśl pozytywnie z OHP”. Przygotowane zostały motywujące karteczki, które zostały rozdane mieszkańcom Włocławka. Celem tej inicjatywy było uświadomienie mieszkańcom jak ważne jest pozytywnie myślenie i jak może wpłynąć na nasze życie.

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Młodzieży upłynęło w miłej atmosferze, było doskonałą okazją do integracji, wymiany doświadczeń a także do wyciągnięcia wniosków do pracy na kolejne miesiące pracy i nauki.