• Kontrast strony

Dnia 13 kwietnia 2023r. w hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy odbyły się Targi Edukacji i Pracy „Zadbaj o swoją przyszłość”, których organizatorem było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Hufiec Pracy w Brodnicy. Współorganizatorem targów było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

Uroczystego otwarcia targów dokonała Małgorzata Taranowicz - Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu. Następnie Pani Grażyna Moszczyńska – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brodnicy przywitała licznie przybyłych gości. Swoją obecnością podczas targów Edukacji i Pracy zaszczycili: Paweł Grabowski – Dyrektor Biura Poselskiego Pawła Szramki, Piotr Boiński – Starosta Brodnicki, Roman Pytlasiński – Przewodniczący Rady Powiatu, Stanisław Kosakowski – Wicestarosta Brodnicki, Małgorzata Majewska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz dyrektorzy placówek edukacyjnych i jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu brodnickiego i miasta Brodnicy.

Tegoroczna edycja targów skupiła ponad 40 wystawców, tj: jednostki Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne z województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego, szkoły policealne, instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, liczne lokalne firmy i przedsiębiorstwa oraz służby mundurowe – Straż Pożarna, Policja, Wojskowe Centrum Rekrutacji. Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z powiatu brodnickiego, a także osoby bezrobotne i poszukujące pracy (łącznie około 1000 osób).

Podczas Targów Edukacji i Pracy można było zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy, rekrutacją na poszczególne stanowiska w danej firmie oraz ofertami edukacyjnymi szkół wyższych i policealnych. Propozycję współpracy w zakresie naboru do pracy – rekrutacji proponowały przybyłe służby mundurowe - policja, straż pożarna, wojsko.

Stoisko Ochotniczych Hufców Pracy cieszyło się dużym zainteresowaniem i było chętnie odwiedzane przez młodzież uczącą się i poszukującą pracy. Doradcy zawodowi przedstawiali szeroki zakres usług Młodzieżowego Centrum Kariery. Wychowawcy z 2-1 Hufca Pracy informowali o ofercie edukacyjnej i wychowawczej swojej jednostki. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać ze specjalistą ds. programów z CEiPM w Toruniu oraz ze specjalistą ds. programów międzynarodowych na temat aktualnych programów krajowych i zagranicznych realizowanych z zakresu rynku pracy oraz EURES – oferty pracy za granicą.

Ponadto zainteresowana młodzież miała możliwość skorzystania z konsultacji oferowanych przez doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Patronat honorowy Targów Edukacji i Pracy „Zadbaj o swoją przyszłość” sprawował  Starosta Brodnicki – Piotr Boiński, natomiast patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały: TVP Bydgoszcz, Polskie Radio PiK oraz lokalne firmy, tj:  Eltronik, Klik Brodnica dla Was oraz TVbrodnica.

Tegoroczne Targi Edukacji i Pracy w Brodnicy spotkały się z dużym zainteresowaniem  o czym świadczy liczba wystawców oraz uczestników. Cytując jedną z uczestniczek targów: „Jestem wdzięczna za zorganizowanie takiego przedsięwzięcia, gdyż mogłam porozmawiać z przedstawicielami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na temat mojego wymarzonego kierunku studiów”, natomiast uczeń Szkoły Branżowej powiedział: „Bardzo fajnie, że Młodzieżowe Centrum Kariery w Brodnicy skupiło w jednym miejscu aż tylu pracodawców, gdyż za chwilę sam będę szukał zatrudnienia. Była to świetna okazja do wstępnych rozmów z pracodawcami oraz zostawieniem swojego CV”.