• Kontrast strony

19 i 20 kwietnia - to dwa dni intensywnych spotkań z młodzieżą podczas XIV Ogólnomiejskich Targów Edukacyjnych Szkół Ponadpodstawowych w Grudziądzu

Adresatami tego wydarzenia byli uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z Grudziądza oraz okolicznych gmin.

W hali widowiskowo-sportowej w Grudziądzu swoje oferty edukacyjne prezentowały szkoły branżowe, technika oraz licea. Na stoiskach tych szkół można było dowiedzieć się, jakie kierunki nauki zostaną otwarte w nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 oraz jakie warunki stawiane są kandydatom.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania oraz Młodzieżowe Centrum Kariery uczestniczyły w tym wydarzeniu jako wystawcy. Stoisko OHP cieszyło się dużym zainteresowaniem. W ciągu tych dwóch dni pracownicy MCK i OSiW przeprowadzili bardzo dużo rozmów, udzielali wyczerpujących informacji dotyczących oferty OSiW i MCK zarówno młodym ludziom, jak i opiekunom grup oraz rodzicom, którzy przyjechali ze swoimi dziećmi.

Doradca zawodowy i pośrednik pracy zachęcali do odwiedzenia MCK i skorzystania z ich doświadczenia i wsparcia, aby młodzi ludzie podjęli świadomą i dojrzałą decyzję o wyborze przyszłego kierunku kształcenia. Jest to wszak wybór, który w znaczącym stopniu zdeterminuje całe ich życie, określając ich zawodową przyszłość.

Wychowawcy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu zachęcali do skorzystania z szerokiej oferty OSiW, min: możliwości skorzystania z nauki zawodu na warsztatach grudziądzkiego ośrodka, a także z możliwości skorzystania z bezpłatnego internatu z pełnym bezpłatnym wyżywieniem, staży zagranicznych, organizacji czasu wolnego.

Była to również idealna okazja do pogłębienia wieloletniej współpracy OHP z lokalnymi szkołami.

Bardzo dziękujemy naszym uczestnikom: Patrycji, Gabrieli, Mai oraz Adrianowi, którzy swoją obecnością aktywnie pomagali nam w prezentacji oferty Ochotniczych Hufców Pracy  w Grudziądzu.