• Kontrast strony

We Włocławku rozpoczęło się szkolenie zawodowe organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego.  Potrwa 60 godzin i weźmie w nim udział 6 osób, które będą szkolić się na platformie internetowej Zoom.

Szkolenie sprzedawcy internetowego online podzielone jest na część teoretyczną  i praktyczną, w której uczestnicy dostaną zadania do zrealizowania. Podczas zajęć młodzież zapozna się z tematyką wprowadzenia do E-commerce, sklepu internetowego i marketingu w sieci. Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, to nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu sprzedaży internetowej.

E-commerce, czyli handel elektroniczny, e-handel, to kupowanie i sprzedawanie towarów za pośrednictwem sieci komputerowej, głównie Internetu. ​​Towary i usługi są zamawiane przez sieć, ale płatność i ostateczna dostawa zamówionego towaru lub usługi może być dokonana w sieci lub poza nią. Do najpopularniejszych form handlu elektronicznego należą: sklepy internetowe, serwisy aukcyjne, serwisy ogłoszeniowe. Podczas szkolenia uczestnicy w szerokim zakresie omówią E-commerce jako element gospodarki. Kolejnym zagadnieniem będzie historia handlu internetowego w Polsce i na Świecie oraz sklepy internetowe, jako siła napędowa e-commerce.

Mój E-sklep, to kolejne punkt szkolenia. Kursanci dowiedzą się jak przenieść swój biznes do internetu i sprzedawać więcej, a także: jak wybrać platformę sklepową, przygotowanie kluczowych elementów sklepu internetowego, organizowanie wysyłki i metody płatności, optymalizacja sklepu pod kątem SEO i wyszukiwarki Google, metody sprzedaży przez Internet bez własnego sklepu i komunikacji z klientami. Poza tym poznają także jakie mają prawo w internecie.

Szkolenie zamknie temat marketingu w sieci, czyli jak sprytnie wykorzystywać bezpłatne metody promocji swojego biznesu oraz. podstawy reklamy w wyszukiwarce Google i na Facebooku.

Szkolenie zakończy się z ostatnim dniem marca br. Bierze w nim udział pięciu uczestników i absolwentów Hufca Pracy z Włocławka i jedna osoba bezrobotna do 25 roku życia. Po zakończeniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - sprzedawca internetowy.