• Kontrast strony

II półrocze roku szkolnego to czas, kiedy uczniowie ostatnich roczników myślą szczególnie intensywnie o swojej przeszłości zawodowej. Z jednej strony wysiłki są skierowane na jak najlepsze oceny, ale z drugiej konieczna jest decyzja, co dalej? W tym zakresie kompetentne wsparcie proponują OHP w postaci usług z zakresu rozwoju zawodowego.

Aby utrwalić wśród młodzieży znajomość zasad skutecznego planowania kariery oraz oferty OHP doradcy zawodowi bydgoskiego MCIZ przygotowali konkurs pod nazwą „Kariera dla Ciebie” obejmujący zagadnienia związane z prawidłowym budowaniem podstaw kariery. Do uczestnictwa w konkursie zaproszono uczniów III klasy szkoły branżowej I stopnia Zespołu Szkół im. Prof. Chroboczka w Szubinie.

Konkurs był okazją do przekazania informacji istotnych w procesie planowania najbliższej przyszłości zawodowej. Uczniowie w skupieniu analizowali pytania i możliwe odpowiedzi, ponieważ dla osób, które zdobędą największą ilość punktów przewidziano cenne nagrody. Poziom był tak wyrównany, że aby wyłonić trójkę laureatów trzeba było przeprowadzić rundę dodatkową. Zwycięzcą konkursu został Wojciech Kujawa, kolejne miejsca zajęli Szymon Obszyński i Dominik Zakowicz.

Temat konkursu okazał się na tyle ciekawy, że już po jego zakończeniu uczniowie dopytywali o szczegóły dotyczące zatrudnienia absolwentów czy możliwości kontynuowania nauki. Wszyscy otrzymali pakiet materiałów informacyjno-promocyjnych CEiPM Bydgoszcz oraz wskazówki, jak skorzystać z pomocy OHP na kolejnych etapach aktywności edukacyjno-zawodowej.

 Będę szukać pracy, więc informacje mi się przydadzą. Szkoda, że w konkursie mi się nie udało, bo nagrody były fajne – powiedział jeden z uczniów.

Młodzież obiecała zaglądać na profile CEiPM Bydgoszcz na portalach społecznościowych, aby być na bieżąco z ofertą OHP.