• Kontrast strony

Zbliżający się koniec roku szkolnego to czas, kiedy uczniowie podejmują decyzje co do wyboru dalszej ścieżki kształcenia lub podjęcia zatrudnienia. Do nich skierowana była II edycja Targów Edukacji, Pracy i Wolontariatu pod hasłem „Aktywuj się na wiosnę”, zorganizowanych przez CEiPM w Bydgoszczy przy współpracy VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

Impreza odbyła się 22 marca br. w holu tej szkoły. Swoją ofertę prezentowały uczelnie wyższe, instytucje zajmujące się wolontariatem oraz lokalni pracodawcy. Bydgoskie OHP reprezentowali Marta Nowik i Anna Walkowska – pośrednicy pracy oraz Sylwia Tomaszewska i Marcin Błażkow – doradcy zawodowi.

Wśród odwiedzających Targi dominowali uczniowie zainteresowani możliwościami dalszego kształcenia, podjęciem pracy lub zdobyciem dodatkowych kwalifikacji, a tym samym zwiększeniem swoich szans na rynku pracy. Na stoisku CEiPM w Bydgoszczy mogli oni otrzymać wsparcie w zakresie planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej.

Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno młodzieży szukającej pomocy w dokonaniu trafnych decyzji zawodowych, jak i nauczycieli i pedagogów wspierających ją w tych trudnych wyborach.

- Fajnie, że w naszej szkole odbywają się takie targi. O ofercie OHP słyszałam od znajomych, na pewno skorzystam – powiedziała jedna z maturzystek.

W Targach ponownie wzięła udział młodzież z oddziałów przygotowawczych dla osób z Ukrainy, która dzięki pomocy swojego tłumacza mogła korzystać z usług wystawców.