• Kontrast strony

Po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa powraca praktyka organizacji targów edukacji i pracy. Tego typu impreza odbyła się 5 kwietnia br. w Zespole Szkół w Nowem. Bydgoskie CEiPM wcześniej ściśle współpracowało z tą szkołą, dlatego też i tym razem zostało zaproszone do udziału w targach.

Ofertę OHP prezentowali doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy. Wśród odwiedzających targi dominowali uczniowie liceum i technikum, pojawiali się jednak również absolwenci oraz uczniowie VIII klas szkół podstawowych.

Wszystkim zainteresowanym prezentowano zakres wsparcia proponowanego przez OHP młodzieży w zależności od ich potrzeb: od pomocy w wyborze kierunku kształcenia ponadpodstawowego czy profilu studiów po perspektywę zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach pracy stałej czy krótkoterminowej. Informowano również o działalności edukacyjno-wychowawczej hufców pracy i możliwości zdobycia pierwszych kwalifikacji zawodowych jako uczestnik OHP.

Nowe to miasto położone na granicy dwóch województw – kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, dlatego oferta przedstawiana na stoisku nie ograniczała się do działalności CEiPM w Bydgoszczy, ale obejmowała również wskazanie jednostek OHP poza macierzystym województwem.

Młodzież często reagowała zdziwieniem na bogaty wachlarz propozycji ze strony OHP.
Myślałam, że OHP jest przede wszystkim dla uczniów chcących szybko zdobyć zawód. Teraz widzę, że nawet planując studia wyższe mogę wiele skorzystać – powiedziała jedna z uczennic.

Reakcja uczniów na aktualną ofertę OHP dowodzi, że udział OHP w imprezach targowych jest wskazany, ponieważ umożliwia bezpośredni kontakt instytucji z młodzieżą i przedstawienie aktualnej, stale rozwijanej działalności.