W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady Programowej OHP. Z uwagi na panującą w kraju epidemię, posiedzenie odbyło się za pośrednictwem telekonferencji.

Krajową Radę Programową OHP otworzył Komendant Główny OHP Grzegorz Walter, który przywitał wszystkich członków Rady oraz zaproszonych gości, w tym gościa specjalnego poseł Iwonę Michałek - sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Następnie w kilku zdaniach poinformował uczestników spotkania, czym jest Krajowa Rada Programowa OHP, jakie ma zadania i cele oraz jak ważną rolę będzie odgrywać w kontekście przyszłości funkcjonowania OHP w związku z planowaną reformą rynku pracy, w tym Ochotniczych Hufców Pracy.

Realizując kolejne punkty posiedzenia Rady, dokonano wyboru Przewodniczącego Krajowej Rady Programowej OHP oraz jego zastępców. Członkowie Krajowej Rady Programowej OHP jednogłośnie wybrali na Przewodniczącego profesora Marka Konopczyńskiego. Pan Marek Konopczyński jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem nauk społecznych, pedagogiem resocjalizacyjnym. Jest autorem wielu publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych oraz redaktorem naukowym 11 książek. Na przestrzeni lat był profesorem i rektorem na kilku uczelniach w Polsce, obecnie Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto członek wielu rad programowych oraz uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi.

Na zastępców Przewodniczącego zostali wybrani: poseł Anna Dąbrowska-Banaszek oraz profesor Mirosław Grewiński. Posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek z wykształcenia jest lekarzem, specjalizującym się w zakresie chorób wewnętrznych, alergologii i pulmonologii. Niewątpliwie, swoją wiedzą i doświadczeniem wzbogaci członków Rady o cenne rady i uwagi w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia. Drugim zastępcą wybrany został profesor Mirosław Grewiński, socjolog i politolog. Jest autorem, współautorem lub redaktorem ponad dwustu publikacji naukowych, w tym 40 książek na tematy związane z polityką społeczną. Główne zainteresowania naukowe to: wielosektorowa polityka społeczna, polityka spójności Unii Europejskiej, projekty społeczne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także rynek pracy, integracja społeczna, rozwój lokalny i gospodarka społeczna.

Następnie głos zabrała poseł Iwona Michałek - sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Pani Minister pogratulowała trafnych wyborów Przewodniczącego oraz jego zastępców. Wyraziła swoje zadowolenie z powstania Rady Programowej OHP, która w swoim składzie ma tak zacne grono specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin, którzy swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem wypracują dobre rozwiązania opiniodawczo-doradcze, które przysłużą się do zmian i rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy. Przypomniała uczestnikom, iż priorytetem dla Niej jak i całego resortu jest szeroko rozumiana reforma rynku pracy, w tym Ochotniczych Hufców Pracy. Ochotnicze Hufce Pracy muszą przestać kojarzyć się z minioną epoką, a wejść w nowoczesne wychowanie i kształcenie młodych ludzi, wykluczonych, zagrożonych marginalizacją, którzy potrzebują wsparcia w zaprojektowaniu swojej kariery zawodowej oraz wymagają pomocy i ukierunkowaniu, będąc u progu dorosłości, wchodząc na rynek pracy. Na koniec swojego wystąpienia poinformowała, iż - jeśli tylko obowiązki pozwolą - będzie starać się uczestniczyć na każdym posiedzeniu Rady, z uwagi na jej rangę, zadania i cele. Liczy, iż ciężka praca Rady, przełoży się na dobre i owocne efekty tych prac.

Krajowa Rada Programowa to organ doradczy i opiniodawczy Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie działalności ustawowej oraz promocji Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Rzeczypospolitej Polski. Obecna Rada Programowa została powołana Zarządzeniem Komendanta Głównego OHP w dniu 10 grudnia 2020 r. 

Do głównych zadań Krajowej Rady Programowej należy:
1) diagnozowanie problemów społecznych związanych z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy, określanie potrzeb i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych, edukacyjnych, pomocowych i aktywizujących młodzież,
2) opiniowanie programów mających istotne znaczenie dla działań Ochotniczych Hufców Pracy adresowanych do młodzieży,
3) wypracowywanie wniosków i zajmowanie stanowiska w formie uchwał,
4) doradztwo w sprawach rynku pracy, kształcenia, wychowania, profilaktyki i uczestników Ochotniczych Hufców Pracy,
5) wsparcie w informowaniu o działalności Ochotniczych Hufców Pracy do grup docelowych Ochotniczych Hufców Pracy,
6) przedstawianie opinii w zakresie zarządzania i funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Rzeczypospolitej Polski,
7) wyrażanie opinii na temat zagadnień dotyczących objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczymi młodzieży zaniedbanej wychowawczo oraz warunków do podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcanie do kształcenia ustawicznego,
8) przedstawianie propozycji na temat usprawnienia i pogłębienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców w zakresie działalności Ochotniczych Hufców Pracy,
9) wyrażanie opinii na temat innych zagadnień przedkładanych pod jej obrady przez Ministra właściwego do spraw pracy, Komendanta, przewodniczącego Rady lub na wniosek 1/3 członków Rady.

W skład Krajowej Rady Programowej OHP, oprócz Przewodniczącego prof. Marka Konopczyńskiego i jego zastępców: poseł Anny Dąbrowskiej-Banaszek i prof. Mirosława Grewińskiego wchodzą inni wybitni członkowie. Nie sposób nie wspomnieć o posłach, marszałkach województw, burmistrzach i prezydentach miast, a także samorządowcach. Skład Rady uzupełniają profesorowie różnych dziedzin życia społecznego, którzy ubogacają swoją wiedzą posiedzenia Rady.

Członkowie Krajowej Rady Programowej OHP:
Marek Konopczyński – Przewodniczący Rady Krajowej OHP, profesor PAN, pedagog resocjalizacyjny
Anna Dąbrowska-Banaszek – zastępca Przewodniczącego Rady Krajowej OHP, posłanka, lekarz
Mirosław Grewiński – zastępca Przewodniczącego Rady Krajowej OHP, profesor, socjolog i politolog
Renata Janik - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego
Stanisław Derehajło - wicemarszałek województwa podlaskiego
Jacek Wójcicki – prezydent miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Jakub Banaszek – prezydent miasta Chełma
Stanisław Kruczek – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Andrzej Kail - przewodniczący rady powiatu gorzowskiego
Mateusz Feder - burmistrz Strzelec Krajeńskich
Krzysztof Kielec - Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, prezes zarządu
Mieczysław Baszko – poseł ziemi podlaskiej
Magdalena Sroka – posłanka trójmiasta
Stanisław Bukowiec – poseł ziemi małopolskiej
Elżbieta Rafalska – posłanka do Parlamentu Europejskiego
Przemysław Czarnek – poseł ziemi lubelskiej - Minister Edukacji i Nauki
Artur Szałabawka – poseł ziemi szczecińskiej – działacz OHP
Artur Dziambor – poseł, zastępca przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
Monika Pawłowska – posłanka ziemi lubelskiej
Jarosław Rzepa – poseł ziemi szczecińskiej, samorządowiec

Eksperci:
Jacek Męcina – profesor UW, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, prawnik i polityk społeczny
Małgorzata Wypych – polityk, adwokat, posłanka na Sejm VIII kadencji
Jakub Lewandowski – Przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej
Paweł Czarnecki - profesor nauk społecznych, rektor Collegium Humanum
Piotr Kosiak – doktor, menadżer, filozof i teolog – Collegium Civitas
Robert Boderdorf – przedsiębiorca - prezes Zachodniopomorskiego Oddziału ZPP

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.