Aktywni górą! – zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym


 

Rawa Mazowiecka: Aktywni Górą! - Spotkania z doradcą zawodowym 

W Hufcu Pracy 5-24 w Rawie Mazowieckiej rozpoczęły się indywidualne spotkania z uczestnikami projektu Aktywni Górą - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem spotkań jest przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika, jego predyspozycji zawodowych oraz uwarunkowań zdrowotnych. Już zostały zaplanowane kolejne spotkania w ramach indywidualnej ścieżki wsparcia dla uczestników projektu.

Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze - nie zabrakło słodkości oraz miłego słowa.

Autor: Marta Kołodziejczyk, ŁWK

326377848_700287844888021_4705105201603370642_n.jpg

326262975_1423194934879802_527790037992815327_n.jpg

 

Zgorzelec: MCK trawją zajęcia z doradcą zawodowym

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Zgorzelcu trwają zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywni Górą”. Celem zajęć jest pomoc młodym ludziom w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie, wzmocnienie poczucia własnych kompetencji i umiejętności, określenie celów i oczekiwań, które pozwolą na wybór odpowiednich kursów. Służą do tego dostępne narzędzia diagnostyczne, za pomocą których doradczych diagnozowane będą predyspozycje i preferencje zawodowe uczestników. Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie i wytrwałe dążenie do celu.


Autor: Magdalena Kęska – specjalista ds. programów CEIPM Jelenia Góra
Zdjęcie: Elżbieta Gławdel – pośrednik pracy MCK Zgorzelec

 

 Doradca_zawodowy_z_uczestnikiem_projektu.jpeg

 

 

Warszawa: Aktywni w działaniu na Puławskiej

W Hufcu Pracy 7-32 przy Puławskiej rozpoczęły się kolejne działania na rzecz beneficjentów programu „Aktywni górą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem jest udzielanie wsparcia dla 1500 osób w wieku 15-20 lat z całej Polski.
Uczestnicy programu spotkali się na indywidualnych rozmowach z doradcą zawodowym CEiPM OHP w Warszawie - panią Lidią Teredą, aby określić diagnozę sytuacji zawodowej i wskazanie kierunków rozwoju. Spotkania przebiegły w miłej i serdeczniej atmosferze, na których wykonano diagnozę sytuacji zawodowej. Doradca zawodowy wykorzystał do tego testy sprawdzające predyspozycje i zainteresowania młodych ludzi. Dla każdej osoby biorącej udział w projekcie opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Młodzi ludzie byli bardzo zadowoleniu z przebiegu spotkanie i z radością czekają na następne zajęciach w ramach projektu.

Autor: Edyta Lepiarska - Dyrektor CEiPM w Siedlacach 

WA_Aktywni_w_działaniu_na_Puławskiej_zdjęcie_1.jpg

WA_Aktywni_w_działaniu_na_Puławskiej_zdjęcie_2.jpg

 

Płock: Poradnictwo zawodowe w projekcie „Aktywni górą!”

Po wielu spotkaniach w grudniu ubiegłego roku z kadrą Hufca Pracy 7 – 11 w Płocku - Panią komendant Mariolą Piasecką oraz Panią Żanetą Roga - wychowawcą, do udziału w projekcie „Aktywni górą!” zgłosiło się ponad 20 uczestników gotowych podnosić swoje umiejętności zawodowe, które przydatne będą na lokalnym rynku pracy. W wyniku rekrutacji do projektu, wyłoniono dwie grupy młodzieży po 10 osób i przygotowano harmonogram wsparcia w działaniach projektowych, który obejmuje zarówno dyżury wychowawców – opiekunów grup, jak i poradnictwo zawodowe.
          Doradcy zawodowi MCIZ - Pani Edyta Białczak oraz Pani Martyna Pietrasiak, zaangażowane w realizację projektu „Aktywni górą!” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku, od 11 stycznia przygotowują młodych ludzi do kolejnych etapów wsparcia. Ich zadaniem jest zdiagnozować potrzeby uczestników projektu w zakresie nabywania dodatkowych umiejętności, niezbędnych na rynku pracy oraz przygotowanie dla każdej osoby Indywidualnego Planu Działania  - który jest procesem żmudnym i bardzo odpowiedzialnym. Poprzedzone jest wielogodzinną diagnozą potrzeb szkoleniowych i innych form wsparcia młodego człowieka tak, aby po ukończeniu trzeciej klasy szkoły branżowej I stopnia, mógł on wejść bez problemów na rynek pracy lub miał jasność co do dalszych planów kształcenia się.

Poradnictwo zawodowe w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku realizowane jest w sposób profesjonalny w oparciu o wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne. Do końca stycznia obie doradczynie zawodowe pracujące z młodzieżą, pomogą młodym ludziom będącym uczestnikami projektu, przyjrzeć się własnym słabościom i mocnym stronom oraz zaplanują dla każdego ścieżkę wsparcia, która maksymalnie poprawi ich start w dorosłe życie.

 

PŁ_Poradnictwo_zawodowe_w_projekcie_Aktywni_górą_2.jpg

PŁ_Poradnictwo_zawodowe_w_projekcie_Aktywni_górą_3.jpg

 

 

Bochnia:  

W bocheńskiej jednostce rozpoczęły się indywidulane konsultacje uczestników projektu „Aktywni Górą!” z doradcą zawodowym. Celem spotkań jest stworzenie indywidualnej diagnozy i ścieżki wsparcia dla uczestników projektu.

W ramach projektu przeprowadzony jest pełen program wsparcia w celu uzyskania jak najbardziej optymalnych efektów osobistego i zawodowego rozwoju. Działania rozpoczęły się od testów psychologicznych, które mają na celu lepsze dobranie odpowiednich narzędzi szkoleniowych. Następnie uczestnik poddawany był indywidualnej ocenie potrzeb zawodowych. Podczas spotkań z doradcą odbywa się diagnoza sytuacji zawodowej. Trwają rozmowy na temat umiejętności, kompetencji, zainteresowań oraz doświadczenia zawodowego beneficjentów projektu.

Strona projektu: https://dokariery.pl/aktywni. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Tekst i zdjęcia – Halina Markowska-Mikulska
Fot. 1, 2 Uczestnicy w trackie spotkania z doradcą zawodowym
Fot.1.jpg

Fot.2.jpg

 

Kęty: Indywidualne doradztwo zawodowe

Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „Aktywni Górą” w Hufcu Pracy w Kętach. W kęckiej jednostce OHP rozpoczęły się zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego w ramach projektu „Aktywni Górą!”.

W pierwszym etapie udzielił on uczestnikom poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej. W trakcie cyklu spotkań z każdym zainteresowanym zostały omówione takie aspekty jak: sytuacja życiowa młodocianego pracownika, doświadczenie, zainteresowania, stan zdrowia, sytuacja rodzinna. Następnie na podstawie testów doradca określił predyspozycje zawodowe i sporządził „Diagnozę sytuacji zawodowej uczestnika projektu”.

Spotkanie z doradcą zawodowym ma ogromne znaczenie dla młodego człowieka wchodzącego na rynek pracy. Ma ono na celu określenie sytuacji życiowej z uwzględnieniem predyspozycji zawodowych wskazanie kierunku dalszego rozwoju. Doradca zawodowy to specjalista, który dzięki szerokiemu zakresowi kompetencji, pomaga ocenić predyspozycje zawodowe i ukierunkować tak, aby wpasowały się w aktualne tendencje panujące na rynku pracy.

Tekst – Alicja Bogunia Zdjęcia – Tomasz Nikiel
Fot. 1 Uczestnik projektu podczas spotkania z doradcą zawodowym

Fot._1.jpg

 

Myślenice : Spotkanie z doradcą zawodowym 

Zajęcia z doradcą zawodowym w Myślenicach w ramach projektu „Aktywni Górą!” W myślenickim Hufcu Pracy w styczniu rozpoczęły się indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywni Górą!”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas spotkań prowadzonych przez doradcę zawodowego – Jadwigę Kaczmarek z Młodzieżowego Centrum Kariery w Myślenicach, zostały omówione kwestie takie jak: sytuacja materialno-bytowa oraz rodzinna uczestnika, jego zainteresowania, doświadczenie zawodowe oraz stan zdrowia. Testy wypełnione przez uczestników podczas zajęć pozwolą doradcy określić predyspozycje zawodowe i sporządzić „Diagnozę sytuacji zawodowej uczestnika projektu”. Udział w projekcie jest szansą dla młodych ludzi na uzyskanie nowych umiejętności oraz kwalifikacji.

Fot. Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym
Tekst – Ewa Łętocha Zdjęcia – Katarzyna Musielak  

Fot._1.jpg

 

 

 Kraśnik: Spotkanie z doradcą zawodowym

W Hufcu Pracy w Kraśniku odbyły się zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywni górą!”.  Zajęcia miały na celu przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej dla dziesięciu uczestników projektu.

Diagnoza obejmowała analizę potencjału uczestnika, analizę uwarunkowań zdrowotnych i społecznych. Został również ustalony problem zawodowy oraz poprzez narzędzie diagnostyczne test predyspozycji zawodowych uczestnicy poznali swoje predyspozycje, preferencje zawodowe. Określono kierunek szkolenia zawodowego pozwalający nabyć kompetencje zawodowe i uzyskać kwalifikacje zawodowe w celu podjęcia zatrudnienia.

Poradnictwo zawodowe jest jedną z wielu form wsparcia w projekcie. Na uczestników czekają jeszcze m.in. szkolenia zawodowe, kurs komputerowy, kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika poprzez udział młodzieży w warsztatach z usługą stylisty, kurs prawa jazdy kat. B. , na koniec projektu diagnoza kompetencji społecznych.

Agnieszka Świąder, Katarzyna Kapica

agkrdz.jpg

Kolno: Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywni górą”

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie od stycznia br. rozpoczęły się indywidualne spotkania doradcy zawodowego z uczestnikami projektu „Aktywni górą”.

Celem porad jest przygotowanie wspólnie z uczestnikami Indywidualnego Planu Działania, składającego się z czterech etapów. Stworzenie IPD z pomocą doradcy zawodowego ułatwi wyznaczyć realistyczne cele zawodowe i wytyczyć ścieżkę rozwoju zawodowego. Pozwoli zmotywować uczestników do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych oraz zaplanować działania rozwojowe. Zakończenie realizacji IPD obejmuje podsumowanie działań, ich przebieg i wyniki. Doradca dzięki spotkaniom i sporządzonemu IPD zarekomenduje poszczególnym uczestnikom najbardziej przydatne im w ramach projektu formy wsparcia, w tym szkolenia z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych, kursy zawodowe, itp.

Autor tekstu: Katarzyna Polkowska-Wilczewska – doradca zawodowy – Młodzieżowe Centrum Kariery w Kolnie
Autor zdjęć: Martyna Kozikowska – pośrednik pracy – Młodzieżowe Centrum Kariery w Kolnie

mck_spotkania_indywidualne_11012023_01.jpg

1._do_kariery_-_1160x600__3.png

Elbląg: Spotkania z doradcą zawodowym 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) rozpoczęły się zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, będące pierwszą formą wsparcia uczestników projektu „Aktywni górą!”.

Jakie są moje zainteresowania, umiejętności, wyznawane wartości, cele edukacyjne i zawodowe? To tylko część pytań, na które odpowiadają młodzi ludzie, co traktuje się jako podstawę do szczegółowej analizy sytuacji każdego z uczestników. Oprócz określenia predyspozycji zawodowych, tworzone są wspólnie z uczestnikami projektu Indywidualne Plany Działania (IPD), czyli wizje osobistej kariery, jako pomoc w wyborze najlepszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Udział w projekcie, jak sami podkreślają w rozmowach uczestnicy, daje szansę na zdobycie nowego doświadczeni i jest zachętą do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Autor tekstu i zdjęć: Monika Olszewicz-Przepióra specjalista ds. programów CEiPM Elbląg
Fot. 1_Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w Elblągu

WAMA_Spotkania_z_doradcą_zawodowym_w_Elblągu.jpg

Bolesławiec: W ramach projektu „Aktywni Górą” – konsultacje  z doradcą zawodowym  

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu zaczęły się  zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu  „Aktywni Górą”. Celem zajęć jest pomoc młodym ludziom  w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie, wzmocnienie  poczucie własnych kompetencji i umiejętności, określenia celów i oczekiwań, które pozwolą na wybór odpowiednich kursów .

Doradca zawodowy zaczął spotkania od indywidualnych rozmów z uczestnikami projektu. Rozmowa pozwoliła na uzyskanie niezbędnych informacji o sytuacji uczestników projektu, o przebiegu ich drogi edukacyjno – zawodowej, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z aktywnym wejściem na rynek pracy.

Spotkania przebiegały według określonych faz i etapów z wykorzystaniem specjalistycznych metod i technik. Doradca korzystał z narzędzi doradczych takich,  jak: kwestionariusz predyspozycji i zainteresowań zawodowych, kwestionariusz: ” Moja Kariera” oraz mocne i słabe strony.

Tekst: Grażyna Mysiak – Doradca zawodowy MCK Bolesławiec
Zdjęcia: Izabela Spychała – Pośrednik pracy MCK Bolesławiec
doradca_zawodowy_z_uczestnikiem_projektu.jpg

Mysałkowice: Konsultacje  z doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywni górą!”

W jednostkach jeleniogórskiego CEiPM kolejny etap działań projektowych „Aktywni górą!”. Każda z jednostek rozpoczęła pierwsze zajęcia w ramach projektu. I tak, OSiW Mysłakowice – indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, natomiast HP 1-3 Bolesławiec diagnozę kompetencji społecznych, czyli  spotkanie z psychologiem – faza wstępna. Oznacza to, że wszyscy zakwalifikowani uczestnicy wystartowali z udziałem w projekcie „Aktywni górą!”

Zajęcia z doradcą zawodowym w OSiW Mysłakowice na początkowym etapie mają na celu zdiagnozowanie sytuacji zawodowej uczestnika projektu. Służą do tego dostępne narzędzia diagnostyczne, typu kwestionariusz zainteresowań zawodowych, mocne i słabe strony, test osobowości zawodowych, test predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie i wytrwałe dążenie do celu – szkoleń i kursów zawodowych.

Na zdjęciu: doradca zawodowy z uczestnikiem OSIW Mysłakowice
Autor: Magdalena Kęska – specjalista ds. programów CEIPM Jelenia Góra
Zdjęcie: Paulina Ciak – doradca zawodowy MCK Mysłakowice

CEiPM_Jelenia_Góra_1.jpg

Police: Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym  

Hufiec Pracy w Policach rozpoczął cykl spotkań dla uczestników projektu „Aktywni górą!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadaniem doradcy zawodowego jest przeprowadzenie zajęć, mających na celu stworzenie indywidualnego planu działania dla każdego z uczestników. Spotkania z doradcą zawodowym są jednym z etapów zaplanowanych i obowiązkowych form wsparcia, jakie czekają każdą osobę biorącą udział w projekcie.

Indywidualne zajęcia dają możliwość otrzymania pełnej oferty, obejmującej wszystkie formy wsparcia zaplanowane w ramach projektu.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Lipska – wychowawczyni w 16-10 HP w Policach

doradca_zawodowy.jpg

doradca_zawodowy_01.jpg

Grajewo: Spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Grajewie odbywają się spotkania młodzieży z doradcą zawodowym. Uczniowie są uczestnikami projektu „Aktywni górą!”.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia uczestnikom OHP, prowadzącego do nabycia kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla większej konkurencyjności młodego człowieka na rynku pracy.

W ramach projektu młodzież ma możliwość skorzystania m.in. z porad psychologa, doradcy zawodowego (który będzie tworzył Indywidualny Plan Działania), nabycia nowych kwalifikacji podczas kursów zawodowych oraz dokonania metamorfozy własnego wizerunku.

Młodzież chętnie bierze udział w bezpłatnym wsparciu projektowym.

Tekst: Rutkowska Krystyna – doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Grajewie
Zdjęcie: Anna Bednarko – koordynator lokalny projektu

grajewo.jpg

 

Żary: Zajęcia z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Żarach rozpoczął się cykl zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym w ramach projektu „Aktywni Górą” realizowanym dla młodzieży będącej uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy.

Uczestnicy projektu podczas rozmów indywidualnych z doradcą zawodowym przy użyciu ustandaryzowanych narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego określają swoje preferencje i predyspozycje zawodowe. Celem głównym spotkań z doradcą zawodowym jest stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

Przygotowanie IPD ma na celu:

  • wyznaczenie realistycznych celów zawodowych,
  • wytyczenie opartej na nich indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego,
  • zmotywowanie uczestnika do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych
  • zmotywowanie uczestnika do zaplanowania działań rozwojowych, w tym kwalifikacji zawodowych, których uzyskanie będzie przydatne w pracy w danym zawodzie.

Projekt „Aktywni Górą” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników Hufca Pracy w Żarach. Beneficjenci projektu chętnie i aktywnie uczestniczą w zaplanowanych zajęciach. Udział w projekcie niewątpliwie przyczyni się do podwyższenia kwalifikacji oraz nabycia kompetencji zawodowych i społecznych kluczowych na współczesnym rynku pracy.

Źródło: Hufiec Pracy Żary

żary.jpgżary_01.jpg

MCK Ząbkowice Śląskie: indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskich w dniu 9 stycznia 2023 roku przeprowadził pierwsze indywidualne porady doradcze z uczestnikami 1-34 Hufca Pracy w Ziębicach.

Mowa o uczestnikach, którzy biorą udział projekcie współfinansowanym z funduszy europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywni górą!”

Celem spotkania było przeprowadzenie przez doradcę zawodowego diagnozy sytuacji edukacyjno-zawodowej uczestnika z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych. Uczestnik spotkania pracował nad określeniem indywidualnej sytuacji życiowej, aktualnych potrzeb i jego predyspozycji zawodowych. Efektem spotkania była wspólna analiza wyników wykonanych testów, sporządzonej diagnozy oraz ustalenie optymalnego wsparcia dla uczestnika projektu.

Na zakończenie doradca zawodowy ustalił kolejny termin spotkania z uczestnikiem, które będzie miało na celu stworzenie Indywidualnego Planu Działania.

Tekst i zdjęcia: Violetta Wolny oraz  uczestnik projektu – doradca zawodowy MCK Ząbkowice Śląskie

zabkowice-slaskie-1160.jpg

zabkowice-slaskie-1200_1.jpg

zabkowice-slaskie-1200_2.jpg

Tarnobrzeg: Poradnictwo zawodowe

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu rozpoczął się cykl spotkań uczestników projektu „Aktywni górą!” z doradcą zawodowym. Celem indywidualnego poradnictwa zawodowego jest zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych i wyznaczenie celów zawodowych młodzieży 9-15 Hufca Pracy, uczestniczącej w projekcie.

Indywidualne wsparcie zawodowe obejmuje cztery etapy działań: przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, realizacja IPD przez uczestnika ze wsparciem doradcy, zakończenie realizacji i podsumowanie działań.

Młode osoby uczestniczące w projekcie otrzymają wymierne korzyści, m.in. specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i zawodowe oraz nabędą cenione na rynku pracy kompetencje społeczne.

 Biorę w nim udział, bo chcę się nauczyć czegoś nowego, nabyć nowe doświadczenia zawodowe i mieć alternatywę do zawodu fryzjerki, którego się obecnie uczę.- mówi Dominika

Projekt jest finansowany z PO WER w ramach wsparcia Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Tekst i zdjęcia: Anna Wiącek-Siek - specjalista ds. programów

tarnobrzeg-2-1160.jpg

tarnobrzeg-2-1160-2.jpg

tarnobrzeg-2-1160-3.jpg

Przemyśl: W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży rozpoczęły się spotkania z doradcą zawodowym

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu rozpoczęły się pierwsze indywidualne spotkania doradcy zawodowego z uczestnikami 9-13 Hufca Pracy, którzy biorą udział projekcie finansowanym z funduszy europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywni górą!”

Pani Lidia Katan, doradca zawodowy w przemyskim CEiPM, odbyła pierwsze rozmowy indywidualne z uczestnikami projektu, podczas których przeprowadzono ich diagnozę sytuacji zawodowej oraz szereg testów badających ich predyspozycje i zainteresowania.

Celem analizy było sporządzenie indywidualnego planu działania oraz pomoc w podjęciu decyzji, co do wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz zaplanowanie kariery zawodowej. Niezwykle pomocne okazały się testy badające zainteresowania zawodowe, poznanie preferencji zawodowych oraz mocnych i słabych stron uczestników projektu.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w kolejnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w szkoleniu z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych, kursach umiejętności zawodowych i warsztatach z zakresu kreowania wizerunku.

Tekst i zdjęcia: Monika Karpińska, specjalista ds. programów, CEiPM Przemyśl

przemysl-2-1160.jpg

przemysl-2-1160-2.jpg

Szczecin: MCIZ spotkanie z doradcą zawodowym

Uczniowie szkoły branżowej, którzy są jednocześnie uczestnikami ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Aktywni górą!”, biorą udział w pierwszych zajęciach z doradztwa zawodowego.

Na spotkaniu z doradcą młodzież wykonuje testy predyspozycji zawodowych. W trakcie badania określana jest osobowość zawodowa uczestników projektu. Podczas rozmowy z doradcą dowiadują się oni więcej o sobie, o swoich preferencjach zawodowych, o swoich słabych stronach, które można przekuć w mały sukces.

Jednocześnie podczas diagnozy zawodowej określa się potrzeby beneficjenta i jego deficyty w sferze zawodowej. Po takiej analizie można już bez większego problemu skierować uczestnika na celowane szkolenia.

Projekt budzi wśród uczniów duże zainteresowanie i wyraźną potrzebę własnego rozwoju. Na pierwszych spotkaniach przeprowadzane są: diagnoza, testy i wybór szkoleń, a następne spotkania przeznaczone są na tworzenie Indywidualnego Planu Działania.

Tekst: Anna Myślińska – doradczyni zawodowa w MCIZ Szczecin
Zdjęcia: Izabela Drużbińska – st. wychowawczyni HP Szczecin

szczecin-1160_1.jpg

szczecin-2.jpg

szczecin-3.jpg

Pyskowice: Doradztwo indywidualne dla uczestników HP 

W Pyskowicach (Śląska WK OHP) trwa doradztwo zawodowe w ramach projektu „Aktywni górą!”.

Celem spotkań indywidualnych z uczestnikami jest przeprowadzenie diagnozy zawodowej weryfikującej potrzeby zawodowe uczestników, aby możliwe było dokonanie optymalnego wyboru szkoleń w ramach projektu.

Uczestnicy podczas rozmów określali swoje potrzeby zawodowe, zainteresowania oraz cele, jakie towarzyszą im w związku z udziałem w projekcie. Weryfikacji preferencji oraz predyspozycji zawodowych dokonano przy użyciu ustandaryzowanych narzędzi z zakresu doradztwa zawodowego, co pozwala na zawężenie potrzeb uczestnika w określonych aspektach rynku pracy. Wspólna analiza wyników - uczestnika i doradcy zawodowego - pozwala ustalić kierunek dalszego rozwoju adeptów różnych zawodów reprezentowanych w projekcie.  

Kolejne spotkania z uczestnikami będą miały na celu stworzenie Indywidualnego Planu Działania, dzięki któremu uczestnik będzie mógł swobodnie realizować zamierzone cele. Poszczególne etapy Indywidualnego Planu Działania będą na bieżąco monitorowane przez doradcę zawodowego, a postępy omawiane z uczestnikiem w trakcie kolejnych etapów projektu.

Tekst: Aleksandra Dworok – Pasternak, doradca zawodowy MCK w Gliwicach
Zdjęcia: Aleksandra Dworok – Pasternak, doradca zawodowy MCK w Gliwicach; Anna Jośko, doradca zawodowy MCK w Zabrzu

PYSKOWICE_ZDJ._1_DORADZTWO_PROJEKTOWE.jpg

 

 

 

 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce prywatności. Dowiedz się więcej.