MCK w Bibliotece Miejskiej

Doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu Dolnym (Dolnośląska WK) chcąc zainteresować swoją ofertą czytelników odwiedzających bibliotekę zorganizowali spotkanie podczas, którego młodzi ludzie poznali ich pracę i realizowane projekty.

Młodzieży spodobały się szczególnie różne formy wsparcia i możliwości bezpłatnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, z których mogą korzystać wszyscy uczniowie.

 

Zajęcia integracyjne

29 sierpnia w tomaszowskim Hufcu Pracy (Łódzka WK) odbyły się zajęcia integracyjne dla młodzieży, która w tym roku rozpocznie naukę w gimnazjum dla dorosłych. Wspólnie z wychowawcami hufca poprowadziła je doradczyni zawodowa z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim Katarzyna Cander.

Proponowane ćwiczenia zachęcały uczestników do aktywności, pracy zespołowej, ułatwiały wzajemne poznanie, a tym samym pomagały w zaadoptowaniu się do nowych warunków i w nowym środowisku szkolnym.

Warsztaty zorganizowano w ramach programu adaptacyjnego „Dobry Start”.

 

Spotkanie z rodzicami

O tym, co czeka na uczestników w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie w nowym roku szkoleniowym mogli dowiedzieć się ich rodzice i opiekunowie podczas spotkania z dyrekcją i kadrą wychowawczą. Poinformowano o organizacji i zasadach szkolenia zawodowego młodzieży w warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych Centrum, działalności świetlicy środowiskowej i rodzajach zajęć pozalekcyjnych, jak również o zasadach organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i planowanych przedsięwzięciach z udziałem młodzieży.

W spotkaniu wzięła udział również dyrekcja Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie, gdzie młodzież z OHP może uczyć się w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej lub gimnazjum z przysposobieniem do pracy.

 

Pierwszy dzwonek w szkołach. W Zielonej Górze – mieszane klasy pierwsze.

Portal Uniwersytecki wZielonej.pl, 1.09.2016


Początek roku szkolnego to kolejne ważne problemy i zmiany. Najważniejsze kwestie to obecność sześciolatków w pierwszych klasach szkoły podstawowej oraz planowana likwidacja gimnazjów. W Zielonej Górze będzie to wyjątkowy rok. Na ostatnim posiedzeniu komisji edukacji i wychowania przypomniano, że do pierwszych klas będzie uczęszczać po 200 sześcio- i siedmiolatków. Oznacza to, że klasy będą mieszane.

Nową szkołą, jaka powstanie w mieście, będzie Gimnazjum nr 15 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Placówka będzie częścią Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy ulicy Botanicznej. Współpracę z nią nawiąże Ochotniczy Hufiec Pracy.

Istotne zmiany pojawią się też na szczeblu ogólnopolskim. W liście minister do dyrektorów i nauczycieli pojawiła się informacja o likwidacji tzw. godzin karcianych, czyli obowiązkowych dodatkowych zajęć z uczniami, za które nie wypłacano wynagrodzenia. Wprowadza to swobodę w organizowaniu zajęć opiekuńczych i wychowawczych. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła ponadto rezygnację z obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz z egzaminu szóstoklasistów i zapowiedziała wygaszanie działalności gimnazjów. Od 1 września 2017 r. zastąpią je ośmioletnie podstawówki.

Inauguracja roku szkolnego w Zielonej Górze odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym nr 3, natomiast inauguracja wojewódzka – w Zespole Szkół w Przytocznej.

Autor: Aleksandra Pietruszewska