Ferie w Małopolsce rozpoczęte

Upływa dopiero drugi dzień ferii w Małopolsce, a młodzież mogła już skorzystać z wielu interesujących ofert przygotowanych przez Wojewódzką Komendą OHP w Krakowie.

W Hufcu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy, podczas których uczestnicy uzyskali informacje o zasadach funkcjonowania rynku pracy oraz poznali umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się po nim. Poznali procedury zakładania własnej firmy i możliwości wsparcia finansowego przy jej zakładaniu. Sporządzili także własne biznesplany.

W pierwszym dniu ferii podopieczni Hufca Pracy w Limanowej wybrali się do Zalesia, aby spróbować swoich sił na trasach narciarstwa biegowego. Młodzież miała do pokonania odcinek około 4 km, na którym nie zabrakło długich zjazdów, a także płaskich fragmentów, gdzie każdy mógł doskonalić swój styl biegu na nartach. Wszyscy bez przeszkód dotarli do końca trasy zlokalizowanego przy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu.

Do Rabki Zdrój udały się z kolei wolontariuszki Hufca Pracy w Skomielnej Białej, gdzie wzięły udział w balu zorganizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski. Uczestniczki pomagały w przygotowaniu stołów, dekorowały salę taneczną, a podczas zabawy karnawałowej prowadziły zabawy i konkursy dla podopiecznych Ośrodka. Część wychowanków hufca spotkała się w kinie na projekcji filmu pt. „Po prostu przyjaźń”.

,,Zimowe krajobrazy” to tytuł zajęć plastycznych, w których uczestniczyła młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini. W innym małopolskim Ośrodku – w Lanckoronie młodzi ludzie rozpoczęli ferie od treningu piłki nożnej w sali gimnastycznej, a po południu udali się na lodowisko w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejnym punktem był wyjazd do Wadowic na basen „Delfin”.

Także w jednostkach rynku pracy zainteresowane osoby mogą skorzystać z możliwości uczestnictwa w warsztatach, autorskich programach i giełdach pracy. Pierwsza z giełd odbyła się w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Proszowicach. Przedstawicielka firmy Promedica24 przedstawiła warunki zatrudnienia na stanowisku opiekun/ka osób starszych. Pracodawca oczekiwał od kandydatów doświadczenia w opiece nad osobami starszymi oraz – w przypadku pracy za granicą – biegłej znajomości języka angielskiego, a także języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Po zapoznaniu się uczestników z zakresem obowiązków zainteresowani wypełnili formularze rekrutacyjne, a następnie wzięli udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Kolejna giełda, tym razem na stanowisko kolportera ulotek, została zorganizowana w Młodzieżowym Biurze Pracy w Krakowie. Tutaj przedstawiono również propozycje zatrudnienia, jakimi dysponuje krakowskie biuro.

Pierwszego dnia ferii w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu rozpoczął się autorski program pt. „Bezpieczne ferie z rynkiem pracy”. Najpierw odbyły się zajęcia integracyjne oraz na temat autoprezentacji. Na kolejne dni zaplanowano warsztaty z doradcą zawodowym, pośrednikami pracy, doradcą EURES oraz ratownikiem GOPR. Młodzież zdobędzie wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, sytuacji panującej na lokalnym rynku pracy, działania sieci EURES. Ostatniego dnia odbędzie się szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Z kolei w tarnowskim Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej młodzież zainteresowana diagnozą swoich predyspozycji zawodowych skorzystała z możliwości wykonania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ). Podczas indywidualnych porad doradcy pomagali szczególnie maturzystom w określeniu ich profilu zainteresowań w związku z decyzją o wyborze kierunku studiów.

No Images found.

Aktywne ferie na Podkarpaciu

Minął już pierwszy tydzień ferii w niektórych województwach. Młodzież nie tylko odpoczywa, ale także uczestniczy w zajęciach przygotowanych przez kadrę jednostek opiekuńczo-wychowawczych podkarpackich OHP, pracuje w lokalnych przedsiębiorstwach, czy też bierze udział w szkoleniach prowadzonych przez doradców zawodowych i pośredników pracy.

Aktywnie rozpoczęli ferie uczestnicy krośnieńskich hufców pracy. Podopieczni 9-10 Hufca Pracy wybrali się na lodowisko, a także na zajęcia z samoobrony z elementami akrobatyki, które prowadził sensei Adam Buczyński. Uczniowie zdobywali umiejętności walki i samoobrony, które przydadzą im się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Obejrzeli także wystawę „Chrzest Polski” mieszczącą się w miejscowym Biurze Wystaw Artystycznych w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza zorganizowaną z okazji 1050. rocznicy przyjęcia przez Polskę wiary chrześcijańskiej. Była to też okazja do obejrzenia wystawy fotograficznej z okazji 15-lecia Fotoklubu – amatorskiego ruchu fotograficznego z Krosna.

Z kolei uczestnicy krośnieńskiego 9-9 Hufca Pracy odwiedzili siłownię i kręgielnię w Klubie ATOMsfera, zaś młodzież trzeciego rocznika podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności na kursie spawania metodami MAG-135 i TIG-141 zorganizowanym w Ośrodku Szkolenia Zawodowego. Liczna grupa wychowanków hufca odbywała praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy: Vacuma Jedlicze, Wietpol Krosno, NGS Oil &Gas Krosno, Irmot Krosno Dioxid Krosno.

Druga edycja programu pn. „Aktywny w czasie wolnym od szkoły” trwa w Hufcu Pracy w Jarosławiu. Głównymi celami zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat aktywności ruchowej oraz propagowanie zdrowego trybu życia przez uczestnictwo w zajęciach sportowych. Spotkaniom towarzyszą pogadanki z wychowawcą na temat wybranej dziedziny sportu oraz zasad zdrowego trybu życia. Pierwsze zajęcia odbyły się na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ponadto w harmonogramie programu przewidziane są również zajęcia rekreacyjno-ruchowe na basenie, siłowni oraz w klubie fitness.

Z kolei świetlica środowiskowa działająca przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu jest miejscem, w którym swój wolny czas mogą, oprócz uczestników OHP, spędzić dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego.

W pierwszych dniach ferii odbywały się tu zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w czasie zimowego odpoczynku, zorganizowano też gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia muzyczno-rytmiczne, a w szczególności nauka piosenek i inscenizacji ruchowej, gry na gitarze oraz wspólny śpiew. Pod czujnym okiem wychowawców dzieci dokarmiały i obserwowały ptaki nie tylko na terenie Ośrodka, ale również w pobliskim parku. Przygotowano laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka, bawiono się w poszukiwaczy skarbów oraz inne gry ruchowe i umysłowe.

W 9-8 Hufcu Pracy w Sanoku odbyły się warsztaty wyrównawcze oraz zajęcia pt. „Ciekawostki z mojego regionu”, przybliżające zimowe atrakcje i alternatywne formy spędzania wolnego czasu. W ramach programu pn. „Szkoła i co dalej?” młodzież skorzystała też z porad specjalisty ds. rozwoju zawodowego Iwony Samborskiej-Adamiak oraz pośrednika pracy Piotra Kozłowskiego z miejscowego Młodzieżowego Centrum Kariery. Zaprezentowano film pt. „Zawód przyszłości – gdzie szukać, jak zdobyć” oraz rozmawiano m.in. na temat ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Interesująca ofertę prezentowały jednostki rynku pracy. 19 stycznia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Tarnobrzegu odbył się Dzień otwarty skierowany do młodzieży w wieku 18-25 lat nieuczącej się i poszukującej pracy z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Specjalista ds. rozwoju zawodowego Dariusz Przytuła informował o działalności OHP w zakresie rynku pracy, zachęcał do korzystania z usług jednostki oraz przedstawił ofertę szkoleń zawodowych na rok 2017. Młodzież uczestniczyła też w przykładowym kursie pt. „BHP w magazynie” i obejrzała film instruktażowy dotyczący bezpieczeństwa pracy na stanowisku magazyniera. Pracownik Ośrodka przedstawił również działanie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) – systemu teleinformatycznego dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce lub problemy z funkcjonowaniem w swoim środowisku.

W czasie ferii Centrum Edukacji Pracy Młodzieży w Krośnie rozpoczęło cykl spotkań z osobami niepełnosprawnymi w ramach autorskiego programu „Równy start”, realizowanego w Zakładzie Aktywności Zawodowej nr 2 w Krośnie. Celem cyklu zajęć jest wzmocnienie motywacji osób z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia zatrudnienia oraz minimalizacja obaw z tym związanych. Pierwsze warsztaty poświęcono kształtowaniu realnego obrazu siebie, poszerzaniu wiedzy na temat własnych umiejętności oraz cech charakteru i zainteresowań.

Ferie z OHP

Ponad 6 600 ofert zatrudnienia krótkoterminowego czeka w Ochotniczych Hufcach Pracy na uczniów i studentów, którzy chcą pracować w czasie tegorocznych ferii. Najwięcej propozycji jest w branżach: reklamowej, handlowej, gastronomii i przemyśle.

Poza ofertą zatrudnieniową OHP mają dla młodzieży uczącej się ofertę edukacyjno-aktywizacyjną obejmującą m.in.: warsztaty z poradnictwa zawodowego, porady indywidualne oraz inne zajęcia dotyczące kompetencji społecznych i umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Młodzież, która chce pracować za pośrednictwem OHP w czasie ferii zapraszamy do młodzieżowych biur pracy i punktów pośrednictwa pracy OHP najbliższymi swojego miejsca zamieszkania. Jednostki te nie tylko poszukują ofert pracy, ale również kierują młodzież do pracy sezonowej lub stałej. Informują również o organizowanych innych zajęciach oraz możliwościach przyjęcia do hufców pracy na terenie poszczególnych województw. Ich adresy znajdują się na stronie www.ohp.pl w folderze Informacje adresowe.

Ochotnicze Hufce Pracy świadczą także usługi z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Doradcy EURES i Asystenci EURES, jak również inny personel organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich, w ramach sieci EURES.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Przypominamy, że osoby w wieku 16-18 lat mogą być zatrudniane, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, przy wykonywaniu lekkich prac, czyli takich, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego, a także nie utrudniają młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Mogą pracować co najwyżej 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Z kolei osoby niemające ukończonych 16 lat mogą podejmować pracę wyłącznie w branżach kulturalnej, artystycznej, sportowej i reklamowej i ich dobowy czas pracy nie może przekraczać 6 godzin.

 

   

   90

Komendant Główny OHP z wizytą w Białymstoku

28 grudnia odwiedził Podlaską Wojewódzką Komendę OHP w Białymstoku Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Wojciechem Szewczykiem.

Tematem wizyty były przede wszystkim propozycje planowanych zmian w OHP, szczególnie w zakresie poszerzenia działalności, jak również zapoznanie się z bieżącymi sprawami. Poinformowano m.in. o włączeniu w struktury Podlaskiej WK OHP od 2017 roku ogólnopolskiego systemu obsługi klientów urzędów pracy Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. Komendant Marek Surmacz podkreślił w swoim wystąpieniu znaczenie wsparcia, jakie Ochotnicze Hufce Pracy otrzymują w swojej działalności ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym pani minister Elżbiety Rafalskiej.

W spotkaniu wzięli udział Wojewódzki Komendant Adam Krzysztof Romatowski, jego zastępca Piotr Modzelewski oraz pracownicy biura, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku, Hufca Pracy w Białymstoku oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.


Na zdjęciu u góry od lewej: zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski oraz Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski.

Spotkanie opłatkowe z udziałem Sekretarza Stanu Stanisława Szweda

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczestników Ochotniczych Hufców Pracy z województwa małopolskiego rozpoczął spotkanie opłatkowe w Komendzie Głównej. Wzięli w nim udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk, Dyrektor Biura Budżetu i Finansów MRPiPS Maria Kałuska, Dyrektor Departamentu Funduszy MRPiPS Ireneusz Baranowski i jego zastępca Katarzyna Klimiuk, zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS Aneta Zaraś i Michał Pelczarski, Naczelnik Wydziału Gwarancji dla Młodzieży Daniel Kosiński, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka oraz pracownicy.

Wspominając mijający 2016 rok Komendant Główny podkreślił wyjątkowe wydarzenia z działalności Ochotniczych Hufców Pracy jakimi m.in. był udział w organizacji Światowych Dni Młodzieży. Złożył też świąteczne i noworoczne życzenia. Życzenia do pracowników skierował również Sekretarz Stanisław Szwed, który podziękował za dotychczasową pracę życząc jednocześnie sukcesów zawodowych i pomyślności w życiu osobistym w 2017 roku.

Od lewej: Zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka, Naczelnik Wydziału Gwarancji dla Młodzieży Daniel Kosiński, Dyrektor Biura Budżetu i Finansów MRPiPS Maria Kałuska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS Michał Pelczarski (z tyłu), Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy MRPiPS Katarzyna Klimiuk i Dyrektor Departamentu Funduszy MRPiPS Ireneusz Baranowski.

 

Fragment Ewangelii według Świętego Łukasza odczytał Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka, który pobłogosławił uczestników spotkania na nadchodzący Nowy Rok. Po czym wszyscy złożyli sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem przy dźwiękach kolęd.

     

Najpiękniejsze kartki

Znamy już laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową, którego organizatorami byli Krajowe Duszpasterstwo Ochotniczych Hufców Pracy i Komenda Główna OHP.

Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Krajowego Duszpasterstwa wpłynęło 525 prac z 133 jednostek OHP z całej Polski. Jury w składzie Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, malarz ziemi częstochowskiej Tadeusz Goliszek oraz grafik Monika Wierzbicka przyznało pierwsze miejsce Martynie Habdas z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku. Drugie miejsce zajęła – Zuzanna Laszczkowska z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu (Mazowiecka WK), trzecie – Mateusz Szczerba z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), czwarte – Dominika Hrycaj z 1-33 Hufca Pracy w Bolesławcu (Dolnośląska WK), piąte – Dagmara Teper z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej (Małopolska WK), szóste – Monika Weremko z 16-9 Hufca Pracy w Szczecinku (Zachodniopomorska WK).

Ponadto wyróżniono: Justynę Rąb z 9-15 Hufca Pracy w Tarnobrzegu (Podkarpacka WK), Adriannę Czajkę z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK), Magdalenę Wojtek z 7-35 Hufca Pracy w Płońsku (Mazowiecka WK), Oliwię Milczewską z 4-2 Hufca Pracy w Krośnie Odrzańskim (Lubuska WK), Wiolettę Łukaszewicz z 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku (Pomorska WK).

miejsce-1
I miejsce
miejsce-2
II miejsce
miejsce-3
III miejsce
miejsce-4
IV miejsce
miejsce-5
V miejsce
miejsce-6
VI miejsce

 

WYRÓŻNIENIA:

wyroznienie  wyroznienie11-1

 

wyroznienie1-1     wyroznienie1

 

wyroznienie1-11

 

Warmińsko-Mazurska Rada

16 grudnia odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, którego wiodącym tematem była realizacja przez Wojewódzką Komendę systemowego wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w przededniu zmian systemu oświaty. W spotkaniu uczestniczyła zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha.

Celem posiedzenia było znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu reforma oświatowa „Dobra szkoła” wpłynie na funkcjonowanie i naukę w Ochotniczych Hufcach Pracy? – bowiem planowana reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego, to także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy. W problematykę spotkania wprowadził zebranych Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik.

wama_4Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha wręczyła Honorową Odznakę Ochotniczych Hufców Pracy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Arturowi Chojeckiemu, który pełni funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Programowej OHP. Wojewoda w swoim wystąpieniu podkreślił rolę Ochotniczych Hufców Pracy w regionie jako ważnego ogniwa systemu edukacji oraz prężnie działającej instytucji rynku pracy. Wyraził przekonanie, że w kolejnych latach OHP będą kontynuować realizację strategii państwa na rzecz młodzieży, której główną misją jest wyrównywanie szans prowadzące do integracji społecznej i zatrudnienia.

Działalność Wojewódzkiej Komendy w zakresie opieki, kształcenia i wychowania młodzieży oraz uzupełniania kwalifikacji zawodowych omówił zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński. Ostatnim i zarazem najistotniejszym punktem posiedzenia Wojewódzkiej Rady była dyskusja na temat planowanej reformy oświaty. Dostrzegając potrzebę podejmowania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży uczestnicy Rady udzielili rekomendacji w zakresie prowadzenia przez OHP procesu wychowawczego oraz budowania kompetencji społecznych i zawodowych wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-18 lat, dbając o udział w systemie edukacji w perspektywie nowelizacji Prawa oświatowego.

W posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej wzięli także udział: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Okręgowy Inspektor Pracy Marek Wójciak, dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi Urszula Jankowska, Kurator Okręgowy Hanna Winkiel, przedstawiciele Starostwa Olsztyńskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Okręgowej Służby Więziennej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego oraz kierownicy jednostek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wigilia w Próchnowie

Z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza odbyło się 15 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie (Wielkopolska WK) spotkanie opłatkowe.

Zebranych powitał kierownik Ośrodka Zbigniew Behrendt składając wszystkim świąteczne życzenia. Bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia złożyli również zaproszeni goście, między innymi Komendant Główny OHP Marek Surmacz, wojewódzki duszpasterz OHP ks. Piotr Wąż, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Kado, doradca Wojewody Wielkopolskiego Karolina Piotrowska, Starosta Powiatu Chodzieskiego Julian Hermaszczuk oraz Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki.

Błogosławieństwa uczestnikom spotkania udzielił proboszcz parafii Żoń ks. Ryszard Kufel, po czym nadszedł czas, by podzielić się opłatkiem i zasiąść do wigilijnego stołu. Tradycyjne potrawy, w tym barszcz z uszkami, smażonego karpia, kapustę z grzybami, śledzie oraz pierogi z kapustą i grzybami przygotowała młodzież wraz z instruktorami praktycznej nauki zawodu. Wspólnie z uczestnikami kolędował Margoniński Chór „Cantata”.

Na spotkaniu opłatkowym obecni byli także: Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba, dyrektor Szkół w Lubaszu Renata Małecka, dyrektor Zespołu Szkół w Próchnowie Małgorzata Biernat, Komendant Powiatowej Policji w Chodzieży Przemysław Dorniak, dyrektor Zakładu „Komfort” Jan Kubacki, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Roman Grewling, a także młodzież i kadra OSiW.

wielkowigilia1  wielkowigilia2

Świąteczne posiedzenie Rady Programowej

Podsumowanie dotychczasowych działań zespołów roboczych oraz plany na przyszły rok – to główne tematy obrad Wojewódzkiej Rady Programowej Śląskiej WK OHP, która zebrała się 14 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej.

W spotkaniu, które przebiegało w świątecznej atmosferze i z licznym udziałem młodzieży, uczestniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka.

Już wcześniej członkowie Rady wyrażali chęć odwiedzenia terenowych jednostek OHP, stąd na miejsce obrad wybrano największy w województwie śląskim Ośrodek. – Będziemy starali się spotykać w różnych miejscach, rozrzuconych po województwie, aby zobaczyć, jaką bazą dysponuje OHP. Dlatego cieszę się, że spotykamy się tutaj – powiedział Jan Chrząszcz, I wicewojewoda śląski i zarazem przewodniczący Wojewódzkiej Rady Programowej ŚWK OHP, który odebrał akt powołania na przewodniczącego z rąk Marka Surmacza.

Następnie członkowie Rady zapoznali się z dotychczasowymi wynikami prac zespołów roboczych, powołanych w Śląskiej Komendzie przez Wojewódzkiego Komendanta Bogumiła Kanika. Pracownicy OHP w poszczególnych zespołach zaangażowali się w planowanie działań rozwojowych, edukacyjnych, projektowych oraz tworzenie warunków do powstawania spółdzielni socjalnych.

OHP ma najlepszych w kraju doradców zawodowych dla młodzieży, dlatego nastawiamy się na intensyfikację naszej współpracy, zwłaszcza w obszarze kształcenia zawodowego – mówiła Anna Zasada-Chorab, wiceprezydent Siemianowic Śląskich. – Coraz liczniej zgłaszają się do nas pracodawcy i proszą, abyśmy im dostarczyli wykwalifikowaną kadrę. Nie mam nic przeciwko temu, aby OHP były obecne w każdej szkole. Pani wiceprezydent odebrała medal od Komendanta Głównego za dotychczasową, owocną współpracę z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Podsumowując obrady Komendant Marek Surmacz przedstawił zebranym przyszłoroczne plany legislacyjne, płacowe oraz inwestycyjne związane z OHP. Zwrócił uwagę na zmieniający się wizerunek hufców pracy. – Coraz powszechniejszy jest pozytywny przekaz o OHP w kraju – stwierdził Komendant Główny.

Po części oficjalnej atmosfera zbliżających się świąt zdominowała kolejne godziny spotkania. Młodzież przywitała gości programem artystycznym i kolędami, po których przyszedł czas na łamanie się opłatkiem oraz prawdziwie domową i pyszną wigilię przygotowaną przez kadrę i wychowanków Ośrodka.


Na zdjęciu u góry, od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik, jego zastępca Bogusława Fedorowska, Duszpasterz Krajowy OHP ks. prałat Jarosław Sroka oraz wiceprezydent Siemianowic Śląskich Anna Zasada-Chorab.


rada6 rada5

 

Nagrody dla pracowników OHP

13 grudnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się wręczenie nagród rocznych Komendanta Głównego OHP wyróżniającym się pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy.

Uroczystość z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępców Renaty Wicha i Wojciecha Szewczyka poprzedziło zorganizowane dzień wcześniej wspólne spotkanie wigilijne.

Nagrody przyznano 170. pracownikom Wojewódzkich Komend, Centrów Kształcenia i Wychowania OHP oraz Ośrodków Szkolenia Zawodowego realizującym zadania w zakresie kształcenia i wychowania, wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej oraz rynku pracy. W imieniu wyróżnionych podziękował komendant Hufca Pracy w Puławach (Lubelska WK) Ryszard Stępień.