Zdobywają doświadczenie

Podopieczni Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) rozpoczęli ostatni etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – trzymiesięczne staże zawodowe. Młodzież zdobywa doświadczenie u lokalnych pracodawców w zawodach sprzedawcy-magazyniera, spawacza, sprzedawcy, kosmetyczki i kelnera/barmana/baristy.

W trakcie stażu młodzież zapoznaje się z obowiązkami na określonym stanowisku, sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw, panującymi tam zasadami oraz kształtuje i rozwija kompetencje społeczne, tj. punktualność, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość.

Uczestnicy podkreślają, że doświadczenie w zawodzie ma kluczowe znaczenie, by się rozwijać i otrzymywać atrakcyjne oferty pracy, a staż jest doskonałą formą zdobywania umiejętności cenionych w pracy zawodowej. Stażyści cenią sobie również możliwość nawiązania nowych znajomości, które mogą okazać się pomocne w budowaniu dalszej kariery zawodowej.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże zawodowe na Podlasiu

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP rozpoczęli trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców w Białymstoku, Hajnówce, Łomży, Suwałkach i Grajewie.

Staże stanowią kontynuację kursów zawodowych, które uczestnicy wcześniej realizowali w ramach projektu, by podnieść swoje kwalifikacje. Były to m.in. następujące kursy: magazynier-sprzedawca z modułem obsługi wózka jezdniowego i wymianą butli gazowej lub modułem ECDL, pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu oraz sprzedawca-handlowiec z obsługą kasy fiskalnej.

Każdy stażysta od pierwszego dnia pracy został otoczony profesjonalną opieką specjalisty wyznaczonego przez pracodawcę. Młodzież ma możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy na danym stanowisku oraz wykorzystania nabytej podczas kursów zawodowych wiedzy teoretycznej i zastosowania umiejętności praktycznych.

Uczestnicy z zaangażowaniem wykonują powierzone im przez opiekunów obowiązki i chętnie uczą się nowych czynności, związanych z konkretnym zawodem. Odbyty staż zawodowy to istotna forma wsparcia, ponieważ zwiększa szansę na znalezienie stałego zatrudnienia.

      

Zakończone szkolenia w Braniewie

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Braniewie (Warmińsko-Mazurska WK) dobiegły końca kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Młodzi ludzie zdobyli wiedzę i umiejętności w zawodach: sprzedawca/ fakturzysta/ magazynier, kelner/ barman/ barista oraz kucharz I i II stopnia. W wyborze szkoleń pomógł doradca zawodowy, który określił predyspozycje uczestników oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.

Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej. Kelnerzy, barmani i bariści uczyli się m.in. towaroznawstwa, organizacji i techniki obsługi klienta, profesjonalnego nakrywania stołu, zasad komponowania napojów mieszanych i koktajli (mixologii), sztuki rysowania mlekiem (Latte art.), przygotowania i serwowania kaw oraz techniki poprawnego spieniania mleka. Młodzież nabyła też umiejętności związane z obsługą kas fiskalnych i terminala płatniczego.

Sprzedawcy, fakturzyści i magazynierzy poznali zagadnienia związane m.in. z organizacją pracy, towaroznawstwem, profesjonalną obsługą klienta, dokumentacją i podstawowymi obliczeniami sklepowymi, obsługą komputera oraz programów komputerowych najczęściej stosowanych w handlu (Subiekt, Symfonia Handel Premium, Symfonia Faktura Premium). Zajmowali się fakturowaniem ręcznym oraz komputerowym. Poznali też techniki skutecznej sprzedaży.

Kucharze z kolei uczyli się przyrządzania dań oraz poznawali potrawy kuchni regionalnej i narodowej. Dodatkowo nabyli umiejętności związane z obsługą kas fiskalnych i terminala płatniczego.

Kolejnym etapem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” będą 3-miesięczne staże zawodowe, które pozwolą zdobyć nowe umiejętności, poznać specyfikę pracy w konkretnych zawodach oraz nabyć dodatkowe kompetencje i doświadczenie zawodowe.

 

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ruszyły kursy zawodowe

W Toruniu rozpoczął się kolejny etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, w ramach którego uczestnicy odbywają kursy przygotowujące do zawodu fryzjera oraz nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów handlowych.

Podczas kursu fryzjerskiego młodzi ludzie zdobywają wiedzę na temat: koloryzacji włosów, technik strzyżenia, pielęgnacji i oczyszczania włosów i skóry głowy, stylizacji fryzur oraz doboru uczesania. Uczą się także, jak obsługiwać urządzenia elektryczne oraz koloryzować włosy i wykonywać zabiegi fryzjerskie.

W ramach kursu na nowoczesnego sprzedawcę z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów handlowych młodzież zapoznała się m.in. z obowiązującymi przepisami BHP, podstawową dokumentacją sklepową, zasadami inwentaryzacji, obsługą kasy fiskalnej i programów handlowych, podstawami rachunkowości, marketingu i merchandisingu.

Podczas części praktycznej kursanci opanowują techniki sprzedaży i uczą się przeprowadzania transakcji z klientem.

 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wizaż i stylizacja

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gdyni (Pomorska WK) ukończyli 16 września kurs w zawodzie kosmetyczki z elementami wizażu i stylizacji paznokci.

Podczas zajęć zapoznano się m.in. z demakijażem i pielęgnacją oczu, twarzy i szyi, regulacją brwi, henną rzęs, depilacją, wykonywaniem makijażu ślubnego, wieczorowego, dziennego i biznesowego, jak również stylizacją paznokci (manicure, pedicure, wzornictwo lakierowe). Po ukończeniu kursu uczestniczki pozytywnie zdały egzamin.

Następnym etapem projektu są trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Będzie to okazja do sprawdzenia w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest skierowany do osób biernych zawodowo, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lata, o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Kolejny etap za nimi

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) zakończył się kurs zawodowy „Kelner-barman-barista z obsługą kas fiskalnych” oraz „Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci”, będące kolejną formą wsparcia dla uczestników ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Zajęcia obejmowały 150-godzin dydaktycznych i składały się z części teoretycznej i praktycznej. Przyszli kelnerzy, barmani i bariści uczyli się m.in. towaroznawstwa, organizacji i techniki obsługi klienta, profesjonalnego nakrywania stołu, zasad komponowania napojów mieszanych i koktajli (mixologii), sztuki rysowania mlekiem (Latte art.), przygotowania i serwowania kaw oraz techniki poprawnego spieniania mleka. W dalszej części szkolenia młodzież nabyła umiejętności związane z obsługą kas fiskalnych i terminala płatniczego.

Kurs był okazją do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, które teraz młodzież będzie mogła doskonalić podczas trzymiesięcznych staży zawodowych, realizowanych w lokalach gastronomicznych na terenie Olsztyna, Szczytna i Mrągowa.

Kolejni uczestnicy tego projektu ukończyli kurs w zawodzie kosmetyczki z elementami wizażu i stylizacji paznokci.

W trakcie szkolenia uczestniczki zapoznały się z organizacją pracy i zasadami funkcjonowania salonu kosmetycznego. Poznały także jego wyposażenie, zastosowanie aparatury kosmetycznej oraz metodykę zabiegów. Podczas zajęć praktycznych kursantki wykonywały regulację i hennę brwi oraz przeprowadzały depilację damską i męską. Uczyły się również dbania o paznokcie, skórę wokół nich oraz podstaw stylizacji i zdobienia paznokci w wielu technikach. Ponadto wykonywały przedłużanie rzęs oraz makijaż dzienny i wieczorowy. W programie szkolenia nie zabrakło też zasad pielęgnacji i oczyszczania skóry twarzy, zastosowania masek kosmetycznych oraz technik ich nakładania.

19 sierpnia umiejętności uczestniczek poddane zostały weryfikacji i egzaminowi końcowemu, który zakończył się sukcesem. Kolejnym etapem projektu będą staże zawodowe realizowane w gabinetach kosmetycznych na terenie Olsztyna i Szczytna. Będzie to okazja do doskonalenia zdobytych umiejętności.

Pozostali uczestnicy projektu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie szkolą się w zawodach sprzedawcy-magazyniera i spawacza metodą TIG141 i MAG135.

  

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wielomodułowe szkolenie

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Nysy i Prudnika (Opolska WK) rozpoczęli 16 września szkolenie w zawodzie nowoczesnego magazyniera-sprzedawcy z obsługą wózka jezdniowego (KAT II WJO) i modułem administracyjno-biurowym.

Szkolenie potrwa do 4 października i ma na celu przygotowanie młodych ludzi do wykonywania zawodu w przyszłości. W trakcie trwania kursu młodzież nabędzie uprawnienia kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymianą butli gazowej. Pojawią się także zagadnienia z zakresu organizacji magazynów i logistyki magazynowej, obowiązujących przepisów prawno-fiskalnych, nauki obsługi kasy fiskalnej oraz terminali płatniczych, komputerowego wspomagania ewidencji magazynowej, przestrzegania zasad BHP, w tym organizacji stanowiska pracy biurowej, korzystania z wyposażenia oraz urządzeń biurowych, magazynowych i sklepowych zgodnie z przepisami BHP, rozliczania i dokumentowania finansowego, nauki obsługi programów do fakturowania, wystawiania faktur VAT i rachunków oraz przepisów prawnych związanych z zawodem sprzedawcy. Zdobytą wiedze i umiejętności młodzi ludzie sprawdzą podczas egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ukończenie tego wielomodułowego szkolenia będzie jednoznaczne z uzyskaniem nowych kwalifikacji przez uczestników projektu. Zaraz po zakończeniu szkolenia młodzież będzie odbywać staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

Szkolenia i warsztaty

Kelner-barman-barista, sprzedawca-magazynier, spawacz oraz kosmetyczka. Szkolenia w ramach takich zawodów odbywają się w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie.  Warsztaty z kreowania wizerunku miały miejsce z kolei w Jeleniej Górze.

Wraz z końcem sierpnia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie i Młodzieżowym Centrum Kariery w Nidzicy (Warmińsko-Mazurska WK), ruszyły kursy zawodowe realizowane w ramach II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Jest to ostatni etap tego projektu przed rozpoczęciem trzymiesięcznych staży zawodowych, stanowiących okazję do poszerzenia wiedzy zdobytej w czasie kursów. W Olsztynie młodzi ludzie szkolą się w takich zawodach jak: kelner-barman-barista, sprzedawca-magazynier, spawacz oraz kosmetyczka. W Młodzieżowym Centrum Kariery w Nidzicy młodzież zdobywa z kolei wiedzę w ramach zawodu pracownika ds. finansowo-księgowych.

Program kursów obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Szkolenia mają na celu zdobycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które w połączeniu z trzymiesięcznym stażem, ułatwią młodzieży znalezienie zatrudniania.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowany jest także w Jeleniej Górze, gdzie kształcą się przyszli operatorzy koparko-ładowarek. Pierwszym punktem projektu były metamorfozy i wizyta w zakładzie fryzjerskim, gdzie panowie mieli okazję przystrzyc i wystylizować sobie włosy i zarost. Następnie, uczestnicy kursu wybrali się do sklepu po ubrania, które założą na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną.

W zakupach pomagała stylistka Agnieszka Świst-Kamińska, tłumacząc zasady, jakimi powinni kierować się przy wyborze garniturów, koszul, czy krawatów.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kończą i zaczynają

Z końcem sierpnia uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w Hufcu Pracy w Biłgoraju zakończyli udział w szkoleniach zawodowych. Podobny kurs rozpoczął się z kolei w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorlicach.

Pięć osób uczestniczyło w kursie pozwalającym zdobyć uprawienia do wykonywania zawodu wizażystki z umiejętnością stylizacji paznokci i obsługą kasy fiskalnej. Trzy osoby zdecydowały się szkolić w zawodzie magazyniera z obsługą kasy fiskalnej, programów komputerowych do fakturowania i  wykorzystaniem wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej. Jedna osoba podjęła szkolenie w ramach kursu w zawodzie sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i programów komputerowych oraz modułem Decorator-Visual Merchandiser. Dodatkowo, większość kursantów pobierała lekcje języka angielskiego. Już w najbliższym czasie, wszyscy kursanci odbędą praktyki w wybranych przez siebie zakładach pracy. 26. sierpnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorlicach rozpoczęły się z kolei kursy zawodowe w ramach projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI – II nabór”. Uczestnicy, którzy zdecydowali się zdobyć umiejętności w zawodzie kelner-barman-barista z elementami carvingu, obsługą kasy fiskalnej oraz terminala płatniczego, brali udział w zajęciach teoretycznych prowadzonych przez Lucynę Haluch w restauracji Leśny Dworek w Gorlicach.

Na początku kursanci zapoznali się z organizacją stanowiska, ogólnymi zasadami pracy i etyki zawodu. Ponadto dowiedzieli się w jaki sposób należy obsługiwać bar, jak udekorować i nakryć stół. Przyszli barmani muszą także posiadać umiejętność rozpoznawania rodzajów napojów i przygotowywania drinków.  W kolejnych dniach młodzież uczyła się przyrządzać i podawać napoje gorące oraz desery. W trakcie kolejnych dni, kursanci poznali również możliwości wykorzystania warzyw sezonowych przy dekoracji potraw. Ostatnim etapem zajęć będzie część praktyczna kursu, podczas której beneficjenci obsługując gości w lokalu będą mogli wykazać się nabytą wiedzą.

 

Zakończenie kursu

2. września w 11-5 Hufcu Pracy w Lęborku zakończył się kurs w zawodzie spawacza metodą TIG 141. Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” skierowany jest do osób w wieku od 18 do 24 lat, które nie pracują, nie chodzą do szkoły i nie odbywają praktyk, lub znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Plan kursu w zawodzie spawacza metodą TIG 14 obejmował zajęcia teoretyczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy, zapoznali się także z budową oraz sposobem użytkowania urządzeń spawalniczych typu TIG, w tym technik spawania stali nierdzewnych i ich stopów.

Podczas zajęciach praktycznych, uczestnicy kursu uczyli się spawania teowego: w pionie, w poziomie, nabocznego, okapowego oraz teowego narożnego. Następnie, ich umiejętności zostały ocenione przez komisję egzaminacyjną, która wydała pozytywną opinię, przyznając wszystkim zaświadczenia i certyfikaty ukończonych kursów. Ostatnim etapem projektu, będą staże zawodowe w wybranych przez siebie zakładach pracy.