OHP pomaga po nawałnicy

Ochotnicze Hufce Pracy włączyły się do akcji pomocy osobom poszkodowanym w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatnim czasie nad Polską.

Możliwe jest nieodpłatne wypożyczenie sprzętu ciężkiego i maszyn budowlanych. Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP (Włocławek, Mińsk Mazowiecki, Wrocław, Radom, Dobieszków k. Łodzi) dysponują sprzętem, jak: piły spalinowe, pilarki mechaniczne do ścinki drzew, koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, koparko-spycharki, równiarki, spycharki, walce, zagęszczarki, przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, remontery nawierzchni, palownice, pogłębiarki ssące śródlądowe, maszyny do stabilizacji gruntów, narzędzia udarowe ręczne i wiele innych. OHP zapewniają również do nich operatorów.

OHP dysponują także grupą specjalistów – stolarzy i murarzy, którzy mogą podjąć pracę przy remontach lub odbudowie zniszczonych domów i pomieszczeń.

Poszkodowani i ich rodziny mogą także skorzystać nieodpłatnie z miejsc zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania w całej Polsce. Już teraz Ochotnicze Hufce Pracy oddają do dyspozycji niemal 640 miejsc w swoich ośrodkach znajdujących się na terenie całego kraju.

Wojewódzkie Komendy OHP – zarówno Pomorska, jak i Kujawsko-Pomorska – nawiązały współpracę z władzami administracyjnymi i samorządowymi, i są z nimi w stałym kontakcie, w celu pomocy pokrzywdzonym.

 

Zgłoszenia do OHP o pomoc należy kierować poprzez sztaby zarządzania kryzysowego.

Informacji udzielają także Wojewódzcy Komendanci OHP w Toruniu – tel. 56 654 70 68/69 oraz w Gdańsku – 58 301 79 16.

Pracami w tym zakresie kieruje w OHP Zastępca Komendanta Głównego OHP pan Wojciech Szewczyk
tel. 22 578 47 00 lub 578 47 03