Lato z rynkiem pracy

Szkolenia, warsztaty, indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi, giełdy pracy, prezentacja działalności, to tylko nieliczne propozycje, jakie na czas wakacji przygotowały jednostki rynku pracy OHP w całej Polsce.

Dolnośląska WK

Pracy wakacyjnej oraz metod poszukiwania zatrudnienia dotyczyły zajęcia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaworze. Podczas spotkania poruszono zagadnienia związane z warunkami bezpiecznego zatrudnienia, prawami i obowiązkami w zakresie prawa pracy, sposobami poszukiwania pracy oraz korzyściami wynikającymi z podejmowania zatrudnienia w okresie letnim przez młodzież i studentów. Uczestnicy zostali też zapoznani z dostępnymi ofertami pracy z Jawora i okolic, jak również przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą.

„Moja kariera – zawód i edukacja” – to tytuł warsztatów, jakie odbyły się w ramach akcji Lato z OHP w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu. Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w zabawie pn. „Agroturystyka”, w ramach której wcielali się w rolę menedżera, kucharza, pokojówki, pracownika porządkowego, szefa, animatora zabaw dla dzieci. Zajęcia sprzyjały poznaniu swoich mocnych i słabych stron, werbalizacji, wzmocnieniu własnej wartości, pracy w grupie, jak również pracy pod presją czasu. Na zakończenie młodzi ludzie dzielili się wrażeniami i odczuciami oraz omawiali niezbędne kompetencje dla poszczególnych zawodów.

Bolesławiec
Świdnica

Szansę na podjęcie zatrudnienia mieli z kolei uczestnicy giełdy pracy zorganizowanej przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Świdnicy. Przedstawiciel firmy American Axle & Manufacturing (AAM), będącej wiodącym producentem części dla sektora motoryzacyjnego, poszukiwał pracowników na stanowisko operatora produkcji. Specjalista ds. rekrutacji Paulina Skóra zaprezentowała profil działalności firmy oraz udzieliła informacji dotyczącej proponowanej oferty – zakres obowiązków, niezbędne kwalifikacje oraz wzajemne oczekiwania. Następnie odbywały się rozmowy kwalifikacyjne, do których uczestnicy przygotowywali się wspólnie z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery. Osoby, które pozytywnie przeszły proces rekrutacyjny niedługo rozpoczną pracę.

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym dorośli poszukujący pracy poznali podczas dziesięciodniowych warsztatów zorganizowanych w pierwszej połowie lipca tendencje zachodzące na rynku pracy; dokonali bilansu umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych; przygotowali się do autoprezentacji; nauczyli prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą; opracowali strategie pokonywania barier w zatrudnieniu. Doradcy zawodowi prowadzący zajęcia pomogli im także poznać zasady pisania dokumentów aplikacyjnych i przygotować własne. Uczestniczący w warsztatach podkreślali korzyści jakie wynieśli z udziału w warsztatach: zmianę sposobu postrzegania siebie czy podejścia do sytuacji stresowych związanych z podjęciem zatrudnienia.

 

Łódzka WK

Zajęcia praktyczne zakończyły kurs na operatora wózków jezdniowych z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz zmiennym wysięgiem kat. I WJO z bezpieczną wymianą butli gazowej, który zorganizowano w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Skierniewicach.

Kurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem. Dziesięcioosobowa grupa młodzieży przez 89 godzin, z których większość przeznaczona była na zajęcia praktyczne, przygotowywała się do najważniejszego sprawdzianu – egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Jego pozytywny wynik pozwoli uzyskać nowe kwalifikacje przez co młodzi ludzie będą konkurencyjni na rynku pracy i zwiększą swoje szanse na zatrudnienie. Pomoc świeżo upieczonym operatorom w zdobyciu najlepszej oferty pracy zaoferowali już doradca zawodowy i pośrednik pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach.

Podlaska WK

Tajniki skutecznej komunikacji poznawali uczestnicy zajęć, które zorganizowano w Młodzieżowym Centrum Kariery w Zambrowie. Spotkanie odbyło się w ramach utrzymania rezultatów projektu UE „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Młodzież mogła dowiedzieć się, że komunikacja to nic innego, jak wymiana informacji między nadawcą a odbiorcą – werbalna i niewerbalna przy użyciu m.in. gestów, obrazów, tekstów, dźwięków, sygnałów. Doradca zawodowy podkreślił, że udana komunikacja zależy od tego, czy komunikat jest zgodny z intencją nadawcy i zrozumiały dla odbiorcy. Bardzo ważna jest też umiejętność aktywnego słuchania drugiej osoby.

Doradca zawodowy zapoznał także uczestników z barierami utrudniającymi aktywne słuchanie, do których należą między innymi: osądzanie, porównywanie, udzielanie rad, filtrowanie informacji, sprzeciwianie się, krytykowanie, przekonanie o swojej racji. Na zakończenie spotkania prowadząca podkreśliła, iż skuteczne porozumiewanie ma znaczący wpływ na stosunki międzyludzkie. Otwarta komunikacja wzmacnia więzi międzyludzkie, buduje wzajemne zaufanie i daje poczucie bezpieczeństwa.

Warmińsko-Mazurska WK

Giełdę pracy na stanowisko operatora produkcji zorganizowało też Młodzieżowe Centrum Kariery w Kętrzynie. Podczas spotkania przedstawiono młodzieży najważniejsze informacje o warunkach zatrudnienia: wysokości wynagrodzenia, miejscu pracy, rodzaju umowy. Po zapoznaniu się z wymogami jakie stawia pracodawca potencjalnemu pracownikowi, zebrani wzięli udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Wskazówek na temat zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych udzieliła też pośrednik pracy Martyna Sukiennik, która zachęcał do skorzystania z innych propozycji zatrudnienia dostępnych w bazie OHP.

 

 

Podkarpacka WK

Młodzieżowe Centrum Kariery w Nowej Dębie zorganizowało Dzień otwarty, który był doskonałą okazją do prezentacji m.in. harmonogramu szkoleń na najbliższe miesiące oraz usług pośrednictwa pracy. Jego pracownicy udzielali porad z zakresu rynku pracy, określania predyspozycji zawodowych, a także pomagali w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych.

Ponadto młodzież zgłaszająca się do biura MCK mogła wziąć udział w indywidualnych konsultacjach prowadzonych wspólnie z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie.

Nowa Dęba
Jasło

Z kolei przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaśle uczestniczyli w XIV Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Karpat, którego organizatorami byli: Gmina Jasło, Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu, Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcinicy oraz Stowarzyszenie „Trzcinica Razem”.

Do udziału w imprezie zostały zaproszone kapele ludowe z Polski, Węgier, Rumunii, Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Albanii, które brały udział w konkursie o statuetkę „Karpackiego Grajka”. Poza konkursem można było podziwiać występy zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy.

Imprezie muzycznej towarzyszyły wystawy i targi sztuki ludowej oraz prezentacja działalności lokalnych instytucji, w tym Ochotniczych Hufców Pracy. Doradca zawodowy oraz pośrednik pracy zapraszali osoby zainteresowane do odwiedzania placówki i skorzystania z jej usług.

W czasie wakacji na Podkarpaciu odbyły się również indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Rzeszowie zorganizowane po raz kolejny w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łańcucie. Tym razem młodzież poznała wyniki Kwestionariuszy Zainteresowań Zawodowych, dzięki którym zdobyła wiedzę na temat własnych predyspozycji zawodowych. Wypełniła również dodatkowe testy i odbyła rozmowę dotyczącą wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Jest to niezwykle ważne, by umiejętnie dobrać przyszły zawód i realizować swoje zawodowe pasje.

Łańcut
Krosno

Dla tych, którzy chcieliby podjąć pracę w charakterze opiekuna dzieci i młodzieży podczas kolonii, Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Krośnie zorganizował specjalny 36-godzinny kurs. Jego uczestnicy zapoznali się m.in. z aktualnie obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi, organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży i zajęć w czasie trwania wypoczynku, planowaniem pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, elementami turystyki i krajoznawstwa, rodzajem zajęć kulturalno-oświatowych oraz praktyczno-technicznych, zapewnieniem bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym BHP i zasadami pierwszej pomocy. W ostatnim dniu szkolenia wszyscy pomyślnie zdali egzamin oraz otrzymali zaświadczenia według wzoru MEN, dające im uprawnienia do pracy jako wychowawca w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Wielkopolska WK

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Grodzisku Wielkopolskim i Młodzieżowe Centra Kariery w Wolsztynie, Chodzieży, Śremie, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Gnieźnie i Turku zakończyły szkolenia zawodowe dla 170 uczestników. Kursy, zorganizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „OHP jako realizator usług ryku pracy”, skierowano do młodzieży w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej z wykształceniem od podstawowego do ponadgimnazjalnego. Szkolono przyszłych operatorów wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej, sprzedawców z obsługą kasy fiskalnej, magazynierów z obsługą wózka jezdniowego, spawaczy TIG, pracowników biurowych, kosmetyczki, kelnerów i operatorów koparko-ładowarek.

    

    

Uczestnicy odbywali zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Przykładowo: w szkoleniu „Pracownik biurowy z elementami księgowości” uczestnicy przez 200 godzin (80 godzin teoria, 120 godzin praktyka) zapoznawali się między innymi z elementami prawa administracyjnego, organizacją pracy biurowej, przepływem informacji w zarządzaniu biurem, kulturą zawodu, prawem pracy, zasadami naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, dokumentacją i rozliczaniem pracowników z Urzędem Skarbowym, programem Płatnik, programem Optima Kadry i Płace. Na zajęciach praktycznych redagowali pisma i listy, pisali raporty, obsługiwali fax, kserokopiarki, drukarki, skaner, bindownicę, rozliczali podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Z kolei szkolenie na operatora koparko-ładowarki trwało 134 godziny. Moduł teoretyczny składał się z takich tematów jak: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, BHP, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, budowa koparko-ładowarek, technologia robót. Dużym powodzeniem cieszył się kurs kosmetyczki, w czasie którego uczestniczki poznały zagadnienia związane z kosmetologią, dermatologią, chemią kosmetyczną, masażem kosmetycznym. Nauczyły się wykonywać manicure i pedicure oraz stylizować paznokcie.

Małopolska WK

Kursy zawodowe na operatora koparko-ładowarki oraz magazyniera z obsługą programu do fakturowania, kas fiskalnych i wózka jezdniowego zakończyły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej. Wzięły w nich udział 22 osoby w wieku 18-25 lat, które nie uczyły się i nie miały odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Program kursu na magazyniera obejmował 150 godzin zajęć z zakresu obsługi kas fiskalnych, programów fakturujących i obsługi wózka jezdniowego, natomiast zajęcia pozwalające uzyskać uprawnienia na operatora koparko-ładowarki trwały łącznie 134 godziny. W ramach obu kursów uczestnicy mieli możliwość korzystania z usług i porad indywidualnych doradcy zawodowego i pośrednika pracy OHP. W spotkaniu, podczas którego wręczono zaświadczenia i dokumenty uprawniające do wykonywania zawodów, uczestniczyli m.in. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski (na zdjęciu po lewej w okularach) oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie Adam Potempa.