Nowe otwarcie na projekty międzynarodowe

W dniach od 29 do 31 maja w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Nosowie (Zachodniopomorska WK) odbyło się spotkanie informacyjne kadry OHP poświęcone projektom realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej, któremu przewodniczył Komendant Główny OHP Marek Surmacz (w pierwszym rzędzie czwarty od lewej). W spotkaniu uczestniczyła również jego zastępca Renata Wicha (trzecia od lewej).

Każdy z przedstawicieli Wojewódzkich Komend czy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP prezentował realizowane dotychczas projekty międzynarodowe, przedstawiając wnioski płynące z tej działalności i ewentualne problemy z niej wynikające. W dalszym ciągu spotkania pokazano możliwości korzystania z różnych dostępnych na rynku źródeł finansowania przy wykonywaniu projektów oraz przekazano wytyczne i standardy dotyczące ich dalszej realizacji. Biorący udział w spotkaniu mogli także odbyć indywidualne konsultacje z zaproszonym do Nosowa ekspertem zewnętrznym oraz wypracować w trakcie warsztatów projekty, które w najbliższym czasie będą przeprowadzane przez OHP. Nową wersję Poradnika Beneficjenta omówiła dyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej KG OHP Edyta Chrząszcz.

Warto dodać, że założenie pałacowo-parkowe w Nosowie, w którym znajduje się Ośrodek, rozciąga się w malowniczej dolinie jednej z najczystszych w województwie rzek Radwi, na skraju wsi, w otoczeniu rozległego parku krajobrazowego okalającego pałac z trzech stron od północy, zachodu i południa. Dwudziestohektarowy piękny park z ponad siedemdziesięcioma, niekiedy bardzo rzadkimi gatunkami drzew egzotycznych, jest, oprócz samej rezydencji, dużą atrakcją dla gości pałacu. Poza tym, co istotne dla odwiedzających, Nosowo znajduje się bardzo blisko morza. Od Mielna dzieli je około 24 km, a Sarbinowa – nieco ponad 32.