LATO Z OHP

Ochotnicze Hufce Pracy, jak co roku, przygotowały na nadchodzące wakacje oferty pracy krótkoterminowej, różnego rodzaju szkolenia i warsztaty oraz zajęcia aktywizujące młodzież na rynku pracy, a także przedsięwzięcia kulturalne i sportowo-rekreacyjne. Mogą się po nie zgłaszać osoby w wieku od 15 do 25 lat.

Najwięcej młodzieży, jak co roku,  znajdzie zatrudnienie w: handlu, promocji, gastronomii, rolnictwie (m.in. zbiór owoców i warzyw), usługach, przetwórstwie spożywczym.

Oferty zatrudnienia są dostępne w Młodzieżowych Biurach Pracy OHP oraz Młodzieżowych Centrach Kariery OHP, które realizują usługę pośrednictwa pracy. Jednostki te poszukują ofert pracy i kierują młodzież do pracy stałej czy też krótkoterminowej. Informują również o możliwościach przyjęcia do hufców pracy na terenie województwa oraz o organizowanych szkoleniach i warsztatach.

Przy rejestracji w biurze wymagany jest dowód tożsamości oraz, w przypadku niepełnoletnich, zgoda rodziców lub opiekunów na podjęcie pracy. Jeżeli młody człowiek zechce zatrudnić się np. przy sprzedaży lodów, jako kelner, czy ogólnie w gastronomii, potrzebna będzie książeczka z badaniami na nosicielstwo, którą można otrzymać w sanepidzie po przeprowadzeniu odpowiednich badań.

 

Książeczka Zdrowia Sanepidu
Wymagana jest do pracy w miejscach, w których jako pracownik będziesz stykać się z żywnością lub gdy będziesz opiekować się małymi dziećmi. Książeczkę wyrabiasz w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Badanie będzie kosztować od 110 do 200 zł. Na wydanie dokumentu czeka się 7-10 dni. Źródło informacji o książeczce Sanepidu https://interviewme.pl/blog/ksiazeczka-sanepidowska

 

Najtrudniej zdobyć zatrudnienie osobom niepełnoletnim – dla nich jest najmniej ofert, choć liczba niepełnoletnich chcących pracować w czasie wakacji rośnie z roku na rok. Zgodnie z polskim prawem osoby niepełnoletnie mogą zostać zatrudnione tylko przy pracach lekkich, np. przy roznoszeniu ulotek, w reklamie, kulturze, sztuce. Niepełnoletnich nie wolno także zatrudniać w godzinach nocnych, a maksymalny czas ich pracy w ciągu doby nie może przekroczyć sześciu godzin dziennie, a siedem w przypadku osoby, która ukończyła 17 lat. Nie wolno im także wykonywać np. ciężkich prac fizycznych.

 

Przepisy prawa pracy
W świetle przepisów prawa, jeśli masz więcej niż 15 lat a mniej niż 18, to jesteś osobą młodocianą (art. 190 par. 1 kp). Takie osoby można zatrudniać, ale na specjalnych warunkach. Musisz mieć zaświadczenie lekarskie wyraźnie stwierdzające, iż wykonywana przez ciebie praca nie będzie zagrożeniem dla twojego zdrowia.Pracownik młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony przez pracodawcę przy wykonywaniu tzw. lekkich prac, czyli takich które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia ani rozwoju psychofizycznego młodocianego. Każdy pracodawca powinien mieć wykaz prac lekkich w swoim zakładzie pracy – zatwierdzony przez inspektora pracy – i powinien z nimi zapoznać pracownika.
W okresie wakacji wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dotyczy to również przypadku, gdy jesteś zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy.

 

Ochotnicze Hufce Pracy świadczą także usługi z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Doradcy EURES i Asystenci EURES, a także inny personel organizacji partnerskich, świadczy usługi z zakresu unijnego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu unijnej mobilności pracowników, w tym warunków życia i pracy w państwach członkowskich, w ramach sieci EURES.

Na poziomie europejskim prowadzony jest Europejski Portal Mobilności Zawodowej (portal EURES) oferujący m.in. dostęp do ofert pracy publicznych służb zatrudnienia z państw członkowskich oraz do bazy CV osób zainteresowanych pracą za granicą.

W czasie wakacji Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, oprócz pozyskiwania miejsc pracy i pośrednictwa pracy, będą świadczyć również inne usługi, takie jak: informowanie o kształceniu, rekrutacja do projektów na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży, poradnictwo zawodowe. Szkolenia prowadzone za pośrednictwem OHP umożliwiają przede wszystkim nabycie wielu praktycznych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczności. Motywują także młodzież do większej aktywności, rozwijają umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku pracy, kształtują świadomość wyboru dalszej kariery zawodowej.

Zadania z zakresu metod poszukiwania pracy i organizowania warsztatów poradnictwa zawodowego będą realizowane przez Mobilne Centra Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowe Centra Kariery. Szczególnie dotyczy to tej młodzieży, która okres wakacyjny chce wykorzystać na edukację w zakresie uzyskania lub uzupełnienia wiedzy o informacji zawodowej, edukacyjnej i informacji o rynku pracy.

Podczas tegorocznych wakacji w ramach realizowanych programów rynku pracy, oprócz działań aktywizujących młodych ludzi na rynku pracy (kursy, szkolenia, porady, warsztaty), planowane jest również organizowanie szeregu przedsięwzięć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

Zainteresowani naszą ofertą powinni kontaktować się z poszczególnymi Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Młodzieżowymi Biurami Pracy OHP, Młodzieżowymi Centrami Kariery OHP (najbliższymi miejsca zamieszkania) na terenie kraju. Adresy jednostek znajdują się na stronach internetowych: www.ohp.pl w zakładce Informacje adresowe oraz www.dokariery.pl w zakładce Kontakt – Wykaz jednostek organizacyjnych OHP.

Oferty pracy dostępne w bazie OHP znajdują się także na stronie internetowej www.mbp.ohp.pl

    

Sprawdź na jaką pracę m.in. możesz liczyć
Dostawca pizzy 
Animator zabaw dla dzieci
Kolporter ulotek reklamowych
Praca przy zbiorze owoców
Kelner, barman (potrzebna książeczka sanepidu, czasem znajomość języków)
Hostessa
Kasjer/Sprzedawca
Ankieter
Wykładanie towaru na półkach
Konsultanci telefoniczni
Ratownik wodny (wymagane uprawnienia)
Sortowanie listów i paczek
Call center (telesprzedaż)