Festiwal Kultury 2017

Od 19 do 21 czerwca w Puławach odbędzie się Festiwal Kultury Młodzieży OHP, w którym wezmą udział uczestnicy OHP wyłonieni podczas wojewódzkich przeglądów artystycznych, oddelegowani imiennie przez poszczególne wojewódzkie komendy.

Prezentacje konkursowe festiwalu odbędą się w następujących kategoriach: prezentacje sceniczne (soliści i zespoły), formy teatralne (teatr żywego planu, teatr poezji, pantomima, monodram, krasomówstwo, recytacje, kabaret), formy muzyczne (zespoły instrumentalne, soliści instrumentaliści, zespoły wokalne, soliści wokaliści, zespoły instrumentalno-wokalne, zespoły folklorystyczne), formy taneczne (soliści tancerze, zespoły taneczne – tańca towarzyskiego, break dance, ludowego).

Prezentacje sceniczne odbędą się 20 czerwca na trzech scenach: Puławskiego Ośrodka Kultury ”Dom Chemika” (ul. Wojska Polskiego 4), Nałęczowskiego Ośrodka Kultury (ul. Lipowa 6) oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Końskowoli (ul. Lubelska 93).

Z kolei prezentacja twórczości plastycznej obejmie: malarstwo (olej, akwarela, tempera, batik), grafikę (linoryt, drzeworyt i inne), grafikę użytkową (plakat, treść i forma dowolna, także technika komputerowa), rysunek (ołówek, kredka, tusz), rzeźbę (drewno, glina, gips), tkaninę artystyczną, rękodzieło artystyczne (metaloplastyka, makrama, haft i inne), a także fotografiię.

Punktem kulminacyjnym festiwalu będzie otwarty dla publiczności koncert galowy, który odbędzie się 21 czerwca o godz. 10.00 w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”. Wystąpią w nim najlepsi wykonawcy. Podczas koncertu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia laureatom dwóch ogólnopolskich konkursów: Festiwalu Kultury Młodzieży OHP oraz Konkursu „Aktywność – dobry wybór”.

Partnerami festiwalu zorganizowanego przez Komendę Główną OHP we współpracy z Lubelską Wojewódzką Komendą OHP i Hufcem Pracy w Puławach są: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach, Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, Nałęczowski Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli, Zespół Szkół im. Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawują: Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, Senator RP Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz, Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, Starosta Powiatu Puławskiego Witold Popiołek oraz Prezydent Miasta Puław Janusz Grobel.

Patronat medialny zaś: TVP 3 Lublin i Polskie Radio Lublin.