Wizyta Sekretarza Stanu MRPiPS na Warmii i Mazurach

W dniach 11-12 kwietnia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz Komendant Główny OHP Marek Surmacz wizytowali Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy OHP w Gołdapi.

Podczas wizyty obecni byli również: posłowie Iwona Arent i Wojciech Kossakowski, senator Małgorzata Kopiczko, Wojewódzki Komendant OHP z Warszawy Piotr Modzelewski, Wojewódzki Komendant OHP z Olsztyna Dariusz Rudnik, jego zastępca Paweł Kowszyński oraz Wojewódzki Komendant OHP z Białegostoku Adam Romatowski, a także przedstawiciele Powiatu Gołdapskiego. Gospodarzem spotkania była dyrektor tutejszego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Urszula Jankowska.

Wizyta była doskonałą okazją do omówienia zagadnień związanych z działalnością Ochotniczych Hufców Pracy, w tym bieżących działań gołdapskiego Centrum, a także zadań planowanych do realizacji w najbliższym czasie.

 


Na zdjęciu: (w pierwszym rzędzie od prawej) Komendant Główny OHP Marek Surmacz, poseł Iwona Arent, wiceminister MRPiPS Stanisław Szwed, dyrektor CKiW OHP w Gołdapi Urszula Jankowska, (w drugim rzędzie od prawej) Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP Piotr Modzelewski, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik, Podlaski Wojewódzki Komendant OHP Adam Romatowski, zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński.


 

Podczas dwudniowej wizyty na Warmii i Mazurach wiceminister Stanisław Szwed spotkał się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy oraz Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. W spotkaniu, z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, wzięli także udział Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik i jego zastępca Paweł Kowszyński. Sekretarz stanu poruszył kwestie związane z bezrobociem oraz obecną sytuacją na rynku pracy. Poinformował o projektowanych zmianach w prawie pracy oraz ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na rzecz poprawy skuteczności działania instytucji rynku pracy zarówno dla klientów, przedsiębiorców, jak i pracowników. Podkreślił znaczenie misji społecznej instytucji rynku pracy, w tym rolę OHP na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W Nowym Mieście Lubawskim z kolei otworzył Targi Pracy i Edukacji, nad którymi patronat objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odwiedziło je blisko półtora tysiąca osób, które miały możliwość zapoznania się z ofertą 47 stoisk wystawienniczych oraz zgłoszenia swojej kandydatury na 871 stanowisk pracy oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców.

Na Targach zaprezentowano także kierunki nauczania szkół ponadgimnazjalnych, wyższych oraz oferty firm szkoleniowych. Instytucje państwowe, jak: WKU w Ostródzie, Powiatowa Komenda Policji w Nowym Mieście Lubawskim, Straż Graniczna w Kętrzynie oraz Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim prowadziły nabór na wolne stanowiska. Przybyli mieli możliwość zapoznania się z usługami Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim, Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Iławie oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Kurzętniku. Ponadto zostały ogłoszone wyniki konkursu „Nowoczesne CV” i wręczone nagrody dla jego laureatów.