Wizyta monitorująca

Komendant Główny OHP Marek Surmacz odwiedził 31 marca Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina I Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą, w którym uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie (Podlaska WK) odbywali praktyki zawodowe. Komendantowi Głównemu towarzyszyli Wojewódzki Komendant Podlaskiej WK OHP Adam Romatowski i Wojewódzki Komendant Mazowieckiej WK OHP Piotr Modzelewski.

Młodzi stażyści przebywali we Frankfurcie nad Odrą od 19 marca do 1 kwietnia w ramach projektu pt. „Europejski staż młodych kucharzy i murarzy szansą na rozwój zawodowy”, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+. W ciągu dwóch tygodni 22 uczestników z Podlaskiej Komendy (w tym 10 murarzy i 12 kucharzy) poznawało nowoczesne technologie z dziedziny budownictwa lub zapoznawało się z kuchnią zachodniego sąsiada.

Komendant Główny OHP wspólnie z Wojewódzkimi Komendantami spotkali się m.in. z dyrektorem Zakładu Walterem Jahnem, specjalistką ds. współpracy z zagranicą Katarzyną Rybińską oraz z przedstawicielami władz Frankfurtu nad Odrą. W trakcie spotkania polska delegacja miała okazję zapoznać się z metodami i warunkami szkolenia zawodowego, nowoczesną bazą warsztatową gospodarzy oraz opracować plan dalszej współpracy przy kolejnych projektach realizowanych przez OHP.

Po oficjalnej części wizyty odbyło się spotkanie z grupą stażystów. Młodzież z zadowoleniem wypowiadała się na temat warunków panujących na warsztatach oraz w miejscu zamieszkania, atmosfery, fachowego sposobu przekazywania wiedzy czy też możliwości udziału w wyprawach edukacyjnych po niemieckim regionie. Z kolei pod jej adresem padło wiele pochwał ze strony niemieckich instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Goście z Polski mieli także okazję na ciekawe spędzenie zorganizowanego czasu wolnego. Wspólnie z gospodarzami odwiedzili miejscową strzelnicę. Wizyta zakończyła się uroczystym podsumowaniem, podczas którego zostały wręczone stażystom certyfikaty, a przedstawiciele organizacji niemieckiej zostali zaproszeni do Podlaskiej WK OHP w Białymstoku na zakończenie projektu.