Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3plus. Jednym z partnerów programu są również Ochotnicze Hufce Pracy. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty hoteli szkoleniowych OHP na terenie całego kraju.

Wszelkie informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny, w tym m.in. gdzie się zgłosić, komu przysługuje, na jak długo jest wydawana, jakie bonifikaty przysługują jej posiadaczom oraz jak z niej korzystać można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Zamieszczony tam wykaz zniżek jest na bieżąco aktualizowany.