Uczestnicy projektów na stażach

Dobiega końca pierwszy miesiąc płatnych staży zawodowych uczestników projektów „Obudź swój potencjał – EFS” oraz „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanych przez OHP w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Uczestnicy projektów odbywają staże u lokalnych pracodawców w zawodach, w których podczas kursów nabyli kwalifikacje. Poznanie zasad organizacji zakładu pracy i mechanizmów jego funkcjonowania ma przygotować młodych ludzi do odpowiedzialnego i samodzielnego wykonywania zadań powierzonych w miejscu pracy. To zwiększy ich szanse na zatrudnienie.

Uczestnicy projektu wykonywanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lidzbarku Warmińskim (Warmińsko-Mazurska WK) mają staże na stanowiskach: sprzedawcy-fakturzysty, kosmetyczki, ślusarza-spawacza, a realizowanego przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Dobrym Mieście pracują jako magazynierzy i spawacze oraz w gastronomii i oświacie. Przyjęły ich na staż zakłady na terenie Dobrego Miasta, Górowa Iławeckiego i Lubomina, jak ELKAM, STAN-BUD, JASAM, KIRSUM, WARMAX, ale też szkoły podstawowe czy BRUNO-pub.

W grupach prowadzonych w Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie staże odbywa 132 uczestników projektu „Obudź swój potencjał – YEI”. 17. młodych ludzi rozpoczęło staże już w grudniu ubiegłego roku. Wszyscy po przepracowanym miesiącu otrzymują stypendium w wysokości prawie 1 tys. złotych. Dla przykładu, od 2 stycznia uczestnicy z grupy w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kraśniku odbywają staż na stanowisku magazyniera obsługując przy tym kasę fiskalną, programy do fakturowania, wózek jezdniowy oraz wymieniając butlę gazową. W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej od początku roku 20. młodych osób odbywa staże w zawodach kelnera-barmana, magazyniera, sprzedawcy i operatora koparki.

Uczestnicy z grupy prowadzonej przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Augustowie (Podlaska WK) mogą sprawdzić się w zawodach sprzedawcy i przedstawiciela handlowego. Podobnie jest w innym MCK Podlaskiej Komendy – w Kolnie, gdzie młodzież również poznaje od strony praktycznej zawód sprzedawcy i magazyniera.

Każdy z uczestników ma przydzielonego przez OHP opiekuna, który odwiedza go w miejscu odbywania stażu. Niedawno taką wizytę złożył opiekun z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Andrychowie w zakładzie „Elpida” w Inwałdzie, gdzie szyje się odzież roboczą, ochronną, a także plandeki samochodowe, oraz w firmie produkującej beton – „Smolbet”. W „Elpidzie” stażystka obsługuje m.in. maszyny szwalnicze i zszywa wykrojone elementy, a w „Smolbecie” pomaga w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i sporządzaniu umów o pracę, rozliczaniu delegacji pracowniczych czy ewidencji zwolnień lekarskich, obsługuje urządzenia biurowe. Nad stażystkami czuwają także opiekunowie wyznaczeni przez pracodawcę.

Staże zawodowe są ostatnią formą wsparcia udzielaną uczestnikom projektów.

 

 

www.dreamsart.pl