Pod wspólnym niebem

Pod patronatem programu rządowego „Niepodległa” zorganizowano w OHP I Ogólnopolski Konkurs Historyczny pn. „Pod wspólnym niebem”.

Gala finałowa konkursu, poprowadzona przez młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK), odbyła się w zabytkowym Pałacu Załuskich w Iwoniczu 23 listopada.

W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu reprezentujący jednostki Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju oraz zaproszeni goście: wicekurator oświaty w Rzeszowie Stanisław Fundakowski, doradca Komendanta Głównego Sławomir Biszta, przedstawiciele Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Programowej: dyrektor Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie Józef Lachcik, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mł. insp. Piotr Kluz, komendant 9-9 Hufca Pracy w Krośnie Bogusław Stachyrak, przedstawicielka Związków Zawodowych Pracowników OHP Ewa Bajda-Szczygieł, dyrektor Zespołu Szkół przy OSiW w Iwoniczu Krzysztof Buczek, a także jury konkursowe: Magdalena Goleń oraz Adam Przybysz, pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Zebranych powitał Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś, który dziękując wszystkim za przybycie, podsumował przebieg konkursu oraz przedstawił cele i założenia, jakie przyświecały jego organizatorom. Podkreślił, jak ważne jest „życie pod wspólnym niebem”, szczególnie dla mieszkańców Podkarpacia, gdzie przez wiele lat przenikały się kultury mieszkających tu różnych mniejszości narodowych – Żydów, Bojków, Łemków i Romów.

Laureatom konkursu towarzyszył przez cały okres ich pobytu w iwonickim Ośrodku Szkolenia i Wychowania doradca Komendanta Głównego Sławomir Biszta, który zabierając głos podczas gali podziękował organizatorom konkursu za jego organizację, szczególne podziękowania składając kierownik Ośrodka Małgorzacie Frączek będącej inicjatorem tego przedsięwzięcia. Zwrócił również uwagę na potrzebę kontynuacji imprezy w przyszłych latach, jednocześnie proponując zmienioną formułę – w tej uczestnicy przypomnieli jak ich przodkowie żyli pod wspólnym niebem, może czas teraz na edycję pod nazwą „Na wspólnej ziemi?”.

Młodzież została nagrodzona w trzech kategoriach: w kategorii portfolio, prezentacja multimedialna oraz projekt pieszej lub rowerowej ścieżki dydaktycznej.

W kategorii portfolio (teczka, segregator): I miejsce zajęła Sara Belkner (OSiW Mysłakowice, Dolnośląska WK), II – Aneta Lewandowska (2-5 HP Włocławek, Kujawsko-Pomorska WK), III – Emil Narkiewicz (9-17 HP Stalowa Wola, Podkarpacka WK), IV – Karolina Klepacka, (10-2 HP Białystok, Podlaska WK), V – Jolanta Kostka (OSiW Iwonicz, Podkarpacka WK).

Druga z trzech kategorii konkursowych polegała na przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub wideo w formie prezentacji. Zwyciężyła Roksana Strasz (12-6 HP Pszczyna, Śląska WK, na drugim miejscu znalazła się Kinga Kędziora (3-16 HP Kraśnik, grupa wychowawcza w Janowie Lubelskim, Lubelska WK), a na trzecim – Karina Woźniak (9-10 HP Krosno, Podkarpacka), IV miejsce zajął Kamil Borzymowski (7-6 HP Warszawa, Mazowiecka WK), a V – Gabriela Szmyt (15-1 HP Kalisz, Wielkopolska WK).

Ostatnią kategorią był projekt rowerowej lub pieszej ścieżki dydaktycznej. Najbardziej spodobała się jury praca Ilony Piwońskiej (13-7 HP Pińczów, Świętokrzyska WK), II miejsce przypadło Patrycji Salamon (9-8 HP Sanok, Podkarpacka WK), III miejsce zajęła Jolanta Kostka (OSiW Iwonicz, Podkarpacka WK), IV – Dominika Karkoszka (CKiW Szczawnica/Jabłonka), V – Jadwiga Jaromińska (10-2 HP Białystok, Podlaska WK).

Na zakończenie gali wystąpili uczestnicy i absolwentka Ośrodka w Iwoniczu z programem artystycznym przypominającym o mniejszościach zamieszkujących Podkarpacie.

Dodajmy, że galę poprzedziły liczne atrakcje. W dniu przyjazdu młodzieży odbyło się uroczyste otwarcie finału konkursu, którego dokonali doradca Komendanta Głównego OHP Sławomir Biszta oraz  Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś. W sympatycznej  atmosferze,  przy dźwiękach utworów patriotycznych lokalnego zespołu SOUL z Sanoka uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami z tworzenia prac konkursowych.

Drugi dzień minął szybko i intensywnie. Zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku pokazało laureatom konkursu bogactwo i różnorodność Podkarpacia i pozwoliło zrozumieć ideę konkursu. Galicyjski Rynek pozwolił zagłębić się w życie mieszkańców Galicji w okresie 20-lecia międzywojennego, pokazał rozwarstwienie społeczne i różnorodność – od ubogiej kurnej chaty Bojków, po zamożniejsze chyże Łemków, polską chatę, dom zegarmistrza, nauczyciela, właściciela sklepu kolonialnego aż po zamożne domy wójta, lekarza, aptekarza czy plebanię. Piękne cerkwie z kopułami oraz kościoły pokazały z kolei bogactwo i różnorodność sakralnego budownictwa drewnianego. W Centrum Kultury Ekumenicznej w Ośrodku Caritas w Myczkowcach młodzież podziwiała Ogród Biblijny, o którym w ciekawy i dynamiczny sposób opowiadał przewodnik, jak również Park Miniatur Sakralnych z obszaru pogranicza Polski, Słowacji i Ukrainy. Zwiedzanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie przed pomnikiem patrona Ochotniczych Hufców Pracy św. Jana Pawła II w Myczkowcach.

Patronat medialny nad galą konkursu „Pod wspólnym niebem” objęły oddziały w Rzeszowie: Telewizji Polskiej, Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, a także Telewizja „Obiektyw”. Patroni ufundowali także cenne nagrody dla laureatów konkursu.

Konkurs „Pod wspólnym niebem” wpisał się w obchody 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Mamy nadzieję, ze kolejne edycje konkursu pozwolą młodzieży jeszcze bardziej zagłębić się w dzieje i życie swoich małych ojczyzn, rozbudzą w nich miłość do Ojczyzny oraz nauczą zrozumienia innych.

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości