100 bohaterów na 100-lecie

Uroczystą galą finałową w Lublinie zakończył się 15 listopada Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP pt. „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości”. 24 laureatów odebrało dyplomy i cenne nagrody, prace konkursowe zaprezentowano na okolicznej wystawie, a całe wydarzenie zostało uświetnione koncertem patriotycznym.

Gala finałowa w Sali „Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego była zwieńczeniem wieloetapowego przedsięwzięcia, w ramach którego młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy w szczególny sposób uczciła 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na okolicznej wystawie przedstawiono 123 prace konkursowe – biogramy prezentujące postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach zaborów. W koncercie patriotycznym wzięła udział młodzieżowa parafialna orkiestra dęta z Szastarki, a także uczestniczki Hufca Pracy w Chełmie, Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie wraz w wychowawczyniami z hufców we Włodawie i Lublinie. W programie znalazły się utwory patriotyczne i spektakl pt. „Pamięć to nasz obowiązek” nawiązujący do ostatnich chwil życia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.

Okolicznościowe przemówienia do laureatów, uczestników i organizatorów konkursu oraz do wszystkich zgromadzonych na widowni wygłosili m.in.: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, Michał Sieczka – dyrektor Biura posła na Sejm RP Krzysztofa Michałkiewicza, Marcin Jakóbczyk – asystent Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie Piotr Szczepanik.

Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha gratulując młodzieży, zwróciła uwagę na ideę całego przedsięwzięcia: Przygotowanie prac graficznych, które możemy dziś obejrzeć na wystawie i praca nad biogramami to szczególna lekcja historii dla młodzieży. Dzięki udziałowi w konkursie uczestnicy OHP mogli pogłębić wiedzę historyczną o Polsce, jej bohaterach i dziedzictwie kulturowym, kształtować swój patriotyzm, a także budować tożsamość współczesnego Polaka w oparciu o wzorce z przeszłości. Pamięć o bohaterach, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość, jest bardzo ważna w procesie wychowawczym realizowanym w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP pt. „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” był adresowany do wszystkich uczestników OHP. Wpłynęło 187 projektów z całej Polski, a ocenie poddano 149 prac spełniających wymagania regulaminu. Komisja złożona z historyków prof. Tomasza Panfila i Przemysława Jaśkiewicza oraz plastyka Doroty Jurkowskiej wybrała prace, których autorom przyznano nagrody i wyróżnienia. Każda z prac składała się z opracowania graficznego oraz biogramu dotyczącego danego bohatera. Materiały dotyczące postaci historycznych z okresu od konfederacji barskiej w 1768 r. do przyłączenia Litwy Środkowej do Państwa Polskiego w 1922 r. opracowano w pięciu kategoriach: bohaterowie związani z działaniami militarnymi, politycy, przedstawiciele duchowieństwa, reprezentanci różnych grup społecznych, zawodowych, ekonomicznych, nauki, sztuki i kultury, bohaterowie „Małych Ojczyzn”.

Poniżej lista uczestników OHP nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” w ramach poszczególnych kategorii postaci historycznych.

Kategoria I – bohaterowie związani z działaniami militarnymi:
I miejsce – Cezary Dźwil (Podlaska WK) – bohater Merian Caldwell Cooper
II miejsce – Szymon Kanonowicz (Zachodniopomorska WK) – bohater Kazimierz Sosnkowski
III miejsce – Sebastian Kamiński (Kujawsko-Pomorska WK) – bohater Aleksandra Zagórska
IV miejsce – Lena Zdończyk (Łódzka WK) – bohater Kazimierz Pułaski
V miejsce – Mariusz Melson (CKiW w Dobieszkowie) – bohater Jurek Bitschan
Wyróżnienie – Marcin Młodorzyniak (Wielkopolska WK) – bohater Joanna Żubr
Wyróżnienie – Kinga Rumińska (Wielkopolska WK) – bohater Joanna Żubr
Wyróżnienie – Paulina Gustowska (Lubelska WK) – bohater Romuald Traugutt

Kategoria II – politycy:
I miejsce – Kamil Borzymowski (Mazowiecka WK) – bohater Ignacy Daszyński
II miejsce – Sylwia Florek (CKiW w Tarnowie) – bohater Ignacy Jan Paderewski
III miejsce – Anna Barszczewska (CKiW w Gołdapi) – bohater Józef Piłsudski
IV miejsce – Natalia Targońska (Podlaska WK) – bohater Roman Dmowski
V miejsce – Wiktoria Matuszewska (Zachodniopomorska WK) – bohater Eugeniusz Romer
Wyróżnienie – Natalia Szkoda (Mazowiecka WK) – bohater Ignacy Daszyński

Kategoria III – przedstawiciele duchowieństwa:
I miejsce – Klaudiusz Czarnecki (Mazowiecka WK) – bohater św. brat Albert Chmielowski
II miejsce – Mariusz Melson (CKiW w Dobieszkowie) – bohater bp Władysław Bandurski
III miejsce – Sandra Chojnacka (Wielkopolska WK) – bohater ks. Marek Jandołowicz
IV miejsce – Maria Magdalena Stary (Podlaska WK) – bohater ks. Stanisław Staszic
V miejsce – Jakub Białek (Lubelska WK) – bohater św. Urszula Ledóchowska
Wyróżnienie – Jacek Boruszewski (Warmińsko-Mazurska WK) – bohater ks. Walenty Barczewski
Wyróżnienie – Natalia Przebinda (Małopolska WK) – bohater Gabriel Piotr Baudouin

Kategoria IV – wybitni Polacy, przedstawiciele różnych grup społecznych:
I miejsce – Jakub Pawlak (CKiW w Dobieszkowie) – bohater Ignacy Łukasiewicz
II miejsce – Maciej Maliszewski (Warmińsko-Mazurska WK) – bohater Fryderyk Chopin
III miejsce – Tomasz Tracz (CKiW w Oleśnicy) – bohater Andrzej Juliusz Małkowski
IV miejsce – Paweł Bujnarowski (Podlaska WK) – bohater Stefan Banach
V miejsce – Natalia Muzyka (Dolnośląska WK) – bohater Eliza Orzeszkowa
Wyróżnienie – Patryk Makurat (ECKiW w Roskoszy) – bohater Henryk Jordan
Wyróżnienie – Anna Banach (Małopolska WK) – bohater Wojciech Kossak

Kategoria V – bohaterowie „Małych Ojczyzn”:
I miejsce – Maciej Laskowski (Kujawsko-Pomorska WK) – bohater Elżbieta Zawacka
II miejsce – Jakub Soboniak (Kujawsko-Pomorska WK) – bohater Paweł Cyms
III miejsce – Patrycja Wieczyńska (Kujawsko-Pomorska WK) – bohater Ignacy Łyskowski
IV miejsce – Mateusz Rycak (Lubelska WK) – bohater Józef Czechowicz
V miejsce – Grzegorz Białas (Wielkopolska WK) – bohater Emilia Sczaniecka
Wyróżnienie – Patryk Ogórkowski (Podlaska WK) – bohater Władysław Dąbrowski
Wyróżnienie – Wiktoria Łozowska (Warmińsko-Mazurska WK) – bohater Bolesław Nieczuja-Ostrowski

Dyplomy i nagrody dla laureatów wręczali przedstawiciele instytucji organizujących wydarzenie, partnerów i sponsorów: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha (na zdjęciu obok), Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, prezes Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” S.A. Robert Rudnicki, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Marcin Krzysztofik i dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie Piotr Szczepanik.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, poseł na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek i Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk. Patronat medialny sprawowały redakcje TVP 3 Lublin i Polskiego Radia Lublin. Wydarzenie zostało objęte także patronatem rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa” realizowanego w ramach wspólnego świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konkurs realizowany był od 5 lipca do 31 października, organizatorami były Komenda Główna OHP i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, a uczestnikami wychowankowie z jednostek opiekuńczo-wychowawczych ze wszystkich wojewódzkich komend oraz 6 centrów kształcenia i wychowania OHP. Udział w konkursie poza kształtowaniem wśród młodzieży OHP poczucia świadomości i tożsamości narodowej przyczynił się też do rozwijania zainteresowań i zdolności twórczych.

Podczas trzydniowego pobytu laureatów konkursu i opiekunów w Lublinie, związanego z udziałem w uroczystej gali finałowej, młodzież wzięła udział w warsztatach survivalowych zorganizowanych w Nasutowie, wycieczce lubelskim szlakiem niepodległościowym połączonej z grą miejską i poznawaniem najważniejszych zabytków i miejsc nawiązujących do historii Koziego Grodu i postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także w spotkaniu w Środowiskowym Hufcu Pracy podsumowującym działania młodzieży na polskich cmentarzach Wołynia w ramach projektu „Wołyń 2018. ReMisja”.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

 

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości