Podlaska Rada Programowa

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie obradowała 11 czerwca Wojewódzka Rada Programowa Podlaskiej WK OHP połączona z obchodami 60-lecia powstania Ochotniczych Hufców Pracy i 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. (Na zdjęciu u góry od lewej: Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski, Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski, zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Podlaskiej WK OHP Emilia Karwowska)

Gości powitała kierownik Ośrodka w Wasilkowie Małgorzata Jarczewska, która podziękowała także twórcy muralu Rafałowi Roskowińskiemu. Kolejno czwarty i piąty od lewej poseł Dariusz Piontkowski i poseł Lech Antoni Kołakowski.

Wśród obecnych byli: posłowie Lech Antoni Kołakowski i Dariusz Piontkowski, zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, członkowie Rady, Wojewódzki Komendant Adam Krzysztof Romatowski, jego zastępczyni Emilia Karwowska, przedstawiciele lokalnych instytucji współpracujących z OHP na Podlasiu, kadra OHP, uczestnicy Ośrodka i lokalne media.
Najpierw odbyła się w msza święta w kościele pw. Przemienienia Pańskiego, którą celebrowali Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Jan Nikodem Hołodok i ks. mgr Piotr Kobeszko. Następnie zebrani – przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z popisami mażoretek – przemaszerowali do wasilkowskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania, gdzie Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski i zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski odsłonili pamiątkowy mural. Głos zabrał jego wykonawca doktor sztuk pięknych z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie malarz-muralista Rafał Roskowiński.

Posiedzenie Rady Programowej OHP rozpoczął Wojewódzki Komendant OHP Adam Krzysztof Romatowski, zaś otworzył ją Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski. Spotkanie było okazją do wręczenia pracownikom OHP przez zastępcę Komendanta Głównego OHP Piotra Modzelewskiego i Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Krzysztofa Romatowskiego Honorowych Odznak OHP i listów gratulacyjnych za wieloletnią pracę.

Prezentację multimedialną dotyczącą jubileuszu 60-lecia OHP na Podlasiu przedstawiła kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie Małgorzata Jarczewska. Zaś pod koniec posiedzenia członkowie Rady zabrali głos w dyskusji i przekazali gratulacje na ręce kierownictwa Podlaskiej Komendy wraz z pamiątkowymi grawertonami.

Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski podziękował za wspieranie działań OHP i odnosząc się do wielu wysuniętych w trakcie Rady postulatów m.in. stwierdził, że mimo, iż sytuacja na rynku zmienia się, to OHP jako nowoczesna instytucja wychodzi naprzeciw nowym potrzebom młodzieży, jak również pracodawców. Aktualnie na szczeblu państwowym trwają prace, które zmierzają do dalszej modernizacji i rozwoju OHP, włącznie ze zmianą nazwy. Życzył także kadrze OHP na Podlasiu dalszych sukcesów i dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym, która pozytywnie przyczynia się do osiągania zawodowych celów.

Gratulacje złożył również Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski oraz odczytał dwie podjęte w trakcie posiedzenia uchwały.