Zapraszamy na kursy

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczęły się bezpłatne szkolenia w zakresie tzw. ginących zawodów dla osób z całego kraju. Od marca do października będą się tu mogły szkolić osoby, które mają kwalifikacje w zawodach: ślusarza, stolarza, murarza/tynkarza/montera zabudowy i robót wykończeniowych, kucharza i zawodach pokrewnych, krawca, dekarza i poszukują zatrudnienia lub jeszcze się uczą i są w wieku 18-25 lat. W szkoleniach mogą także wziąć udział pełnoletni uczestnicy OHP.

Planuje się 10 dwutygodniowych kursów, obejmujących 96 godzin dydaktycznych.

I tak:
ślusarze poznają tajniki zawodu kowala, nauczą się podkuwać konie i poznają kowalstwo artystyczne;
stolarze nauczą się renowacji mebli, poznają pracę kołodzieja i bednarza;
murarze/tynkarze/monterzy zabudowy i robót wykończeniowych zgłębią zawody brukarza, kamieniarza albo zduna;
kucharze (w tym zawody pokrewne) mają do wyboru nauczenie się umiejętności.

Szkolenia będą prowadzić wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy praktycznej nauki zawodu w warsztatach znajdujących się na terenie Centrum w Roskoszy.

Każde szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, który zostanie przeprowadzony przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców z Lublina. Ukończenie szkolenia nie daje prawa do nadania tytułu czeladnika ani innego mu równoważnego.

ECKiW w Roskoszy zapewni uczestnikom wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu, łącznie z dniami wolnymi od nauki (niedziele). Zostaną oni także objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w trakcie trwania szkolenia oraz dojazdu do i z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

Warsztaty, w których będą się uczyć kursanci, znajdują się w obiektach wioski ginących zawodów na terenie ECKiW w Roskoszy, która powstała w wyniku realizacji przez OHP projektu pn. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i trwał od maja 2014 r. do końca września 2015 r. W skład wioski wchodzą warsztaty i pracownie wyposażone w sprzęt, maszyny i narzędzia do nauki zawodów: kamieniarza, zduna, piekarza, cukiernika, tkacza, rymarza, kowala, dekarza/strzecharza i kołodzieja.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kursach z zakresu „ginących zawodów” zapraszamy do kontaktu z jednostką OHP najbliższą miejsca zamieszkania. Szczegóły w Informacjach adresowych