Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Po raz ósmy obchodziliśmy 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto upamiętniające żołnierzy niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia. Data została wybrana nieprzypadkowo. 1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie zamordowano siedmiu członków największej niepodległościowej struktury poakowskiej IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to nie tylko hołd oddany żołnierzom walczącym w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, ale również edukacja młodego pokolenia. Jak powiedział św. Jan Paweł II: „Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze Wschodu, trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i Historią”.

Uczestnicy OHP wzięli udział w różnego rodzaju uroczystościach lokalnych, mszach św. w intencji Ojczyzny oraz Żołnierzy Wyklętych, warsztatach historycznych i edukacyjnych, projekcjach filmów, a wreszcie – w 6 Biegu Tropem Wilczym, największym biegu pamięci na świecie, który odbędzie się 4 marca w niemal 300 miastach w Polsce. Na zdjęciu u góry uczestnicy biegu w Szczawnicy.

Lubelska WK

Rada Młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu przygotowała gazetkę tematyczną, a 1 marca wraz z kadrą wychowawczą uczestniczyła w wydarzeniach związanych z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywających się na terenie miasta. Najpierw odbyła msza św. w kościele pw. św. Jana Bożego. Następnie uczestnicy udali się na Stare Miasto, gdzie przed tablicą upamiętniającą byłą katownię UB, przy ul. Kolegiackiej, odbyły się okolicznościowe przemówienia, apel poległych, złożenie wieńców i kwiatów. Organizatorem uroczystości był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany.

Z kolei młodzież i kadra Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie wzięła udział w mszy św. w intencji ojczyzny i ofiar zbrodniczego stalinizmu w kościele pw. św. Michała Archanioła w Lublinie. Po uroczystościach kościelnych złożono kwiaty i zapalono znicze na tzw. „Golgocie Męczeństwa Narodu Polskiego” znajdującej się na terenie parafii. Kolejnym etapem obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w ŚHP była wieczornica poświęcona Danucie Siedzikównie ps. „Inka”. Była ona sanitariuszką w oddziale „Łupaszki” i najmłodszą ofiarą Wojskowego Sądu, skazaną na karę śmierci w 1946 r. W dniu zamordowania nie miała jeszcze 18 lat.

Lublin
Zamość

Wychowankowie Hufca Pracy w Tomaszowie Lubelskim wzięli udział w uroczystości wciągnięcia flagi narodowej na maszt przed budynkiem dawnego Sejmiku Powiatowego i złożenia wieńców przy płycie umieszczonej na ścianie budynku byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie młodzież uczestniczyła w mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Kolejnym elementem wzmacniania pamięci o bohaterach narodowych była wizyta młodzieży w Izbie Pamięci Terroru Komunistycznego w budynku byłego więzienia UB w Tomaszowie Lubelskim, w miejscu kaźni nazywanym „Smoczą Jamą”. Po spotkaniu z przewodnikiem, który zapoznał młodych ludzi z historią „Smoczej Jamy” udano się do sali konferencyjnej Urzędu Miasta, by wspólnie obejrzeć film pt. „Żołnierze Wyklęci”.

W Puławach młodzież i kadra hufca uczciła pamięć Żołnierzy Wyklętych podczas uroczystości w kościele garnizonowym w Puławach. Następnie razem z innymi delegacjami złożono kwiaty i wieńce pod krzyżem upamiętniającym pomordowanych przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Puławach.

Tomaszów Lubelski
Puławy

Kadra OHP, nauczyciele i młodzież z ZS nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach wzięła udział w mszy św. w kościele Najświętszego Zbawiciela, a następnie części artystycznej w kinie „Renesans”. Uczniowie ze szkół z terenu gminy Ryki zaprezentowali wiersze i piosenki związane z Żołnierzami Wyklętymi. Następnie odbyła się projekcja filmu „Inka 1946… Ja jedna zginę”. Na koniec złożono wieńce i zapalono znicze przed pomnikiem AK-WiN oraz na zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym. Dodatkowo uczniowie z Ryk wzięli udział w fabularyzowanej grze miejskiej „Tropem Orlika”, poświęconej majorowi Marianowi Bernaciakowi ps. „Orlik”. W marcu uczniowie i mieszkańcy gminy Ryki w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie swoją siedzibę ma grupa wychowawcza OHP, mogą oglądać wystawę „Bohaterowie Wyklęci, Bohaterki Wyklęte” udostępnioną dzięki życzliwości Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotra Gawryszczaka.

4 lutego uczestnicy Hufca Pracy w Kraśniku wzięli udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, zorganizowanym w mieście już po raz czwarty. W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych młodzież z kraśnickiego hufca 1 marca upamiętniła ostatnich obrońców wolności walczących na ziemiach polskich, przygotowując gazetkę z postaciami żołnierzy oraz uczestnicząc w akademii. W ten sposób uczestnicy oddali hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic Rzeczpospolitej Polskiej. Wieczorem 1 marca delegacja młodzieży wraz z wychowawcą udała się do kościoła Świętego Ducha w Kraśniku na mszę św. za poległych bohaterów.

   

Łódzka WK

Klub Aktywnych z Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim zaprezentował swoim koleżankom i kolegom lekcję historii – spektakl i apel pamięci poświęcony Żołnierzom Niezłomnym. Uroczystość uświetniły utwory patriotyczne i pokazy multimedialne pokazujące bohaterstwo i niezwykłe czyny tych żołnierzy.

Kilka dni później, 1 marca, po południu uczestnicy hufca wzięli udział w IV Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowanym przez Klub Gazety Polskiej oraz Klub Historyczny im. Gen. Stefana Grota-Roweckiego. Marsz przeszedł ulicami miasta i zakończył się mszą za Ojczyznę i Żołnierzy Niezłomnych.

   

Małopolska WK

W 6-2 Hufcu Pracy w Niepołomicach uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, po której młodzież wraz z przedstawicielami organizacji z terenu Miasta i Gminy Niepołomice przeszła pod pomnik upamiętniający żołnierzy zamordowanych przez służby komunistyczne. Spotkanie rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego, po czym uczestnicy hufca wspólnie z mieszkańcami Niepołomic wysłuchali wspomnień o Żołnierzach Wyklętych oraz złożyli symboliczną wiązankę z biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem. Całość obchodów zwieńczyła projekcja filmu „Inka”.

Delegacja uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie udała się na cmentarz do Palczy, by złożyć hołd zasłużonemu żołnierzowi AK Andrzejowi Gielacie ps. „Kmicic” walczącemu pod rozkazami Jana Sałapatka ps. „Orzeł” w oddziale AK „Zemsta”. Po południu odbyła się pogadanka na temat Żołnierzy Wyklętych działających w oddziałach AK na terenie Beskidu Makowskiego pod rozkazami Jana Sałapatka, zamordowanego przez UB w 1955 r. Kolejnym akcentem obchodów było wieczorne oglądanie filmu Jakuba Skoczenia pt. „Ballada o Sałapatku”.

W 6-6 Hufcu Pracy w Proszowicach odbyły się warsztaty historyczne poświęcone „Żołnierzom Wyklętym”. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, wychowawca zapoznał młodzież z najważniejszymi wydarzeniami z okresu 1944-1963 oraz przedstawił sylwetki bohaterów polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Kolejnym punktem warsztatów była projekcja filmu dokumentalnego „Żołnierze Wyklęci”. Na koniec młodzież przygotowała gazetkę okolicznościową.

Lanckorona
Proszowice

W Krakowie młodzież 6-8 HP uczestniczyła w okolicznościowym Apelu Pamięci przy wmurowanym w 2001 roku kamieniu węgielnym pomnika „Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956″. Udział w uroczystościach poprzedzono spotkaniami w grupach wychowawczych, podczas których przybliżono młodzieży genezę święta. Podkreślono, że pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia – tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Z kolei młodzież 6-10 Hufca pracy w Myślenicach obejrzała film i wysłuchała prelekcji poświęconej Żołnierzom Wyklętym, Armii Krajowej oraz legendarnej „Ince”, czyli Danucie Siedzikównie. Dużo uwagi poświecono również bohaterom Ziemi Myślenickiej z tego okresu. Następnie uczestnicy wybrali się do miejsc pamięci: pod budynek byłej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa i pod Pomnik Niepodległości na Rynku w Myślenicach, gdzie zapalono znicze i minutą ciszy oddano hołd Żołnierzom Niezłomnym. Uczestnicy obejrzeli również wystawę w siedzibie Starostwa Powiatowego obejmującą portrety Żołnierzy Niezłomnych i miejsca związane z walką o wolną i niepodległą Polskę. Reprezentacja uczestników hufca wzięła także udział w uroczystej mszy świętej w miejscowym kościele NMP w intencji Ojczyzny oraz przywrócenia pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

W wadowickim hufcu przedstawiono młodzieży najważniejsze informacje na temat Żołnierzy Niezłomnych. Następnie uczestnicy zapoznali się z artykułami prasowymi zamieszczonymi w dodatku specjalnym Gazety Krakowskiej o zapomnianej armii Żołnierzy Wyklętych, o największych bitwach: Kuryłówka, Las Stocki, Kielce oraz o ostatnich Żołnierzach Wyklętych. Na zakończenie uczestnicy hufca na podstawie uzyskanych informacji opracowali na ten temat mini quiz.

Obchody święta w 6-17 Hufcu Pracy w Oświęcimie rozpoczął udział w wykładzie autorstwa Marcina Dziubka pt. „Niezłomni Ziemi Oświęcimskiej 1945–1947”, którego tematem była historia, walka oraz bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych. Prowadzący opowiadał, między innymi o oddziale Armii Krajowej działającej pod drutami obozu Auschwitz oraz o Niezłomnych z Oddziału Sosienki. O godzinie 12.00 młodzież uczestniczyła w uroczystości pod pomnikiem Virtuti Militari na placu Tadeusza Kościuszki, gdzie złożyła znicz. Głównym i zarazem kończącym akcentem obchodów był udział w mszy świętej w kościele św. Józefa.

W 6-24 Hufcu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie koła historyczno-regionalnego. Uczestnicy zostali zapoznani z historią i działalnością Żołnierzy Wyklętych oraz ich dokonaniami dla Polski. Przypomniano sylwetkę Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”- organizatora jednej z najprężniej działających grup żołnierzy wyklętych. Wieczorem zaś uczestnicy wzięli udział w zorganizowanej przez Związek Strzelecki oraz Dąbrowski Dom Kultury uroczystej mszy świętej oraz apelu pod pomnikiem w parku miejskim. Młodzież zapaliła znicze i złożyła wiązanki kwiatów.

Młodzież z 6-25 Hufca Pracy w Bochni uczestniczyła w zajęciach poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przygotowano również hufcową wystawę tematyczną, a następnie pod opieką wychowawcy zapalili znicz pod Pomnikiem Gen. Leopolda Okulickiego.

Uczestnicy 6-32 Hufca Pracy razem z limanowską społecznością, przedstawicielami szkół i urzędów wzięli udział w powiatowo-miejskich obchodach Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych. Pamiętając o bohaterach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia młodzież zgromadziła się na uroczystym Apelu Pamięci, który odbył się na miejskim cmentarzu. Kolejną częścią obchodów była msza święta w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej. Po nabożeństwie uczestnicy wzięli udział w spotkaniu patriotycznym połączonym z koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu lokalnego zespołu młodzieżowego „Consonans”, które odbyło się w Domu Pielgrzyma. Ponadto grupa młodzieży obejrzała film pt. „Niezłomni pod drutami Auschwitz”.

W 6-33 Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu udział w obchodach poprzedził wykład na temat podziemia antyhitlerowskiego i antykomunistycznego, oddziałów zbrojnych ZWZ, AK, BCH, NSZ i WIN, walczących na Sądecczyźnie. Ponadto młodzież wykonała w internacie okolicznościową gazetkę ścienną. Uroczystości rozpoczęto w kościele św. Kazimierza od mszy świętej w intencji polskich patriotów poległych i pomordowanych w katowniach Gestapo i UB, a po jej zakończeniu ulicami miasta przeszedł „Marsz Niezłomnych”, w którym wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy oraz członkowie organizacji młodzieżowych i patriotycznych. Przy ul. św. Ducha, pod tablicą poświęconą ks. Władysławowi Gurgaczowi, skazanemu na karę śmierci i zamordowanemu w roku 1949 kapelanowi Oddziału Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej odmówiono modlitwę, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Następnie na nowosądeckim Rynku odśpiewano hymn państwowy oraz odczytano Apel Poległych. Uczestnicy oddali także hołd płk. Narcyzowi Wiatrowi ps. „Zawojna”, komendantowi BCH w Małopolsce, zapalając znicze pamięci pod tablicą na ścianie kościoła św. Kazimierza.

Wychowankowie 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu wzięli udział w zajęciach w miejscowym Muzeum Regionalnym im. Seweryna Udzieli, których tematyka dotyczyła Polaków walczących o wolną i niepodległą Polskę. Młodzi ludzie obejrzeli ekspozycję prezentującą dokumenty życia codziennego okupacji, charakterystykę tajnego nauczania i osób z nią związanych, jak również rzeczy należące do walczących na Sądecczyźnie partyzantów, w tym oryginalną radiostację słynnego oddziału dowodzonego przez por. Juliana Zubka ps. „Tatar”. Lekcję historii zakończono w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sarii, gdzie odbyła się projekcja filmu „Inka 1946”.

Młodzież z 6-36 HP w Skomielnej Białej uczestniczyła w mszy świętej w intencji ojczyzny, żołnierzy zgrupowania partyzanckiego „Błyskawica”, oddziału partyzanckiego „Wiarusy”, poległych i pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych. Następnie obejrzała program artystyczny w wykonaniu Młodzieżowej Wspólnoty „Wieczernik” oraz wysłuchała prelekcji na temat działalności podziemia antykomunistycznego Żołnierzy Wyklętych wygłoszonej przez dr Dawida Galika z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Na zakończenie uczestnicy złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem upamiętniającym wydarzenia z 3 września 1939 roku, znajdującym się przy skomielniańskim cmentarzu.

Podkarpacka WK

Młodzież z 9-10 Hufca Pracy w Krośnie, kształcąca się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 wraz z kadrą udała się do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na wystawę poświęconą Żołnierzom Wyklętym. Wystawa literacka była połączona z prelekcją kierownik biblioteki Krystyny Biernackiej, która przybliżyła biografie żołnierzy antykomunistycznego podziemia.

Z kolei podopieczni 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie udali się na grób Leopolda Lisa-Kuli na cmentarzu „Pobitno”, którego 99. rocznica śmierci przypada 7 marca br. Leopold Lis-Kula, kawaler Orderu Virtuti Militari, był jednym z najbardziej utalentowanych polskich oficerów. W dniu swojej śmierci został mianowany na podpułkownika, a pośmiertnie na pułkownika.

   

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu oraz Hufcu Pracy w Dębicy (Podkarpacka WK) zorganizowano zajęcia dla uczestników związane z Dniem Żołnierzy Wyklętych. W iwonickim Ośrodku przybliżono postać generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, którego 65 rocznicę śmierci niedawno obchodzono, i zaprezentowano film pt. „Niezwyciężeni”, przedstawiający walkę Polaków o wolność od pierwszego dnia II wojny światowej aż do upadku komunizmu. Spotkanie, rozpoczynające cykl zajęć poświęconych Żołnierzom Wyklętym, przygotowali i poprowadzili kierownik Ośrodka Małgorzata Frączek i pedagog Tomasz Józefowicz. 1 marca w Ośrodku odbyła się akademia z okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Zaprezentowano sylwetki polskich bohaterów niepodległościowego podziemia oraz ich tragiczne losy. Szczególną uwagę poświęcono lokalnemu bohaterowi mieszkającemu w Iwoniczu Eugeniuszowi Werensowi pseudonim „Pik”, nastoletniej Danucie Siedzikównie „Ince”, Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, Augustowi Emilowi Fieldorfowi „Nilowi” oraz Mieczysławowi Dziemieszkiewiczowi pseudonim „Rój”.

   

Delegacja uczestników Hufca Pracy w Dębicy udała się wraz z wychowawczynią Barbarą Maroń przed pomnik Żołnierzy Wyklętych znajdujący się na dębickim Rynku, gdzie zapaliła znicze oraz minutą ciszy uczciła młodych bohaterów, którzy zginęli w walce o wolną i suwerenną Polskę. Pomnik ten upamiętnia publiczną egzekucję, która miała miejsce 10 lipca 1946 r. na trzech młodych żołnierzach oddziału leśnego Narodowych Sił Zbrojnych Jana Stefki, ps. „Mściciel”: Józefa Grębosza ps. „Pszczółka”, Józefa Kozłowskiego ps. „Mruk” oraz Franciszka Nostera ps. „Bukiet”. Wcześniej wychowawczyni opowiedziała młodzieży o tragicznych losach żołnierzy niezłomnych. Wykonano także w hufcu okolicznościową gazetkę.

   

1 marca uczestnicy Hufca Pracy w Rzeszowie złożyli kwiaty na symbolicznym grobie siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, który znajduje się na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja. Z kolei podopieczni Hufca Pracy w Stalowej Woli uczcili ten dzień poprzez udział w zajęciach poświęconych Żołnierzom Wyklętym. Młodzi ludzie wykonywali też plakaty dotyczące polskich bohaterów.

Z młodzieżą tarnobrzeskiego hufca spotkał się działacz podziemia antykomunistycznego Krzysztof Wianecki, który mówił skalę represji, jakiej poddawani byli Żołnierze Wyklęci. Przypominał też biografie Żołnierzy Niezłomnych związanych z Tarnobrzegiem – mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz kpt. Gracjana Fróga pseudonim „Szczerbiec”.

   

W przemyskim Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych zaprezentowano wystawę poświęconą Żołnierzom Wyklętym przygotowaną pod kierunkiem wychowawcy Henryka Szczepanowicza przez uczestników Hufca Pracy w Przemyślu. Na specjalnych sztalugach umieszczono zebrane przez młodzież materiały dotyczące niepodległościowej walki z komunistyczną władzą.

 

 

 

 

Podlaska WK

Uczestnicy Hufca Pracy w Suwałkach wzięli udział 1 marca w miejskich uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. W samo południe rozpoczęto je od mszy św. w Konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Po uroczystościach kościelnych delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod tablicą, upamiętniającą ofiary zbrodni komunistycznych. Po tej części uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami Suwałk pod pomnik Armii Krajowej. Tam złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze.

W słonecznej, lecz bardzo mroźnej aurze, odbyły się 4 marca w Łomży trzy odsłony Biegu Tropem Wilczym: najpierw wystartował „Bieg Rodzinny”, potem bieg OPEN i na końcu bieg służb mundurowych. Hufiec Pracy z Łomży reprezentowali uczestnicy jednostki wraz z komendant Jolantą Karwowską, którzy pobiegli w biegu honorowym. Każdy ukończywszy trasę otrzymał pamiątkowy medal. Oprawę imprezy stanowiły piosenki patriotyczne i odczytywane przez głośniki żołnierskie życiorysy. Była to wyjątkowa, mocno zapadająca w pamięć lekcja historii i patriotyzmu.

  

Pomorska WK

4 marca po raz pierwszy w Tczewie odbył się Bieg Tropem Wilczym będący częścią uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W jego organizację włączył się również miejscowy Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP. Kadra wraz z uczestnikami, oprócz udziału w biegu głównym, odpowiadała również za prowadzenie zawodów strzeleckich, obsługę punktów gastronomicznych z wojskową grochówką, wręczanie medali dla wszystkich startujących, a także informowanie o wydarzeniach towarzyszących.

Bieg główny odbył się na dystansie 1963 metrów i nie miał charakteru rywalizacji. Nie był to przypadkowy dystans – to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty Józef Franczak ps. Lalek.

   

Dużym sukcesem zakończyły się dla uczestników OHP zawody strzeleckie. Pierwsze miejsce zajął Robert Magrean z wynikiem 76/80, a Paweł Wierucki z wynikiem 71/80 był trzeci.

Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski w Tczewie, Przeorat Pomorski Orderu Św. Stanisława, Powiatowe Centrum Sportu i II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie im. Jana III Sobieskiego.

   

Śląska WK

W Myszkowie Bieg Tropem Wilczym współorganizował tamtejszy Hufiec Pracy, którego uczestnicy nie tylko pobiegli, ale również pomagali przy jego organizacji. W biegu startowało blisko 250 osób z całej Polski. Europoseł Jadwiga Wiśniewska ufundowała wyjazdy do Brukseli, fundatorami innych nagród byli II Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach oraz komendant hufca w Myszkowie dr Krzysztof Różczka.

 

 

Świętokrzyska WK

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach rozpoczęła obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych od udziału w koncercie „Moja Niepodległa”, który zorganizowali Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz III Liceum Ogólnokształcące w Kielcach. W przedsięwzięciu wzięli udział: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, senator Krzysztof Słoń, Świętokrzyski Kurator Oświaty Krzysztof Mądzik, kieleccy samorządowcy, pedagodzy, a przede wszystkim młodzież.

Delegacja młodzieży wraz z kierownik Ośrodka Agnieszką Kuś uczestniczyła też w mszy świętej w intencji Żołnierzy Niezłomnych w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach oraz złożyła kwiaty pod tablicą w Panteonie Pamięci Narodowej.

Z kolei 4 marca młodzież ze Starachowic wystartowała w Biegu Tropem Wilczym. Na dystansie dwóch kilometrów wśród mężczyzn w klasyfikacji open czwarte miejsce zdobył Michał Kiełek, siódme – Patryk Łyczak, a jedenaste – Piotr Parka. Wśród kobiet najlepiej spisała się Weronika Kaczor, która ukończyła bieg na siódmej pozycji. Dziesiąta była Weronika Adach, a siedemnasta – Ewa Głowacka. W starachowickiej grupie biegowej byli także Sylwia Dróżdż, Jakub Lewicki, Dariusz Dudek i wychowawca Mieczysław Rosiński.

   

Delegacja Świętokrzyskiej WK OHP wzięła udział w obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się na cmentarzu „Piaski” w Kielcach przed pomnikiem symbolizującym żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz poległych i zamordowanych po II wojnie światowej.

Zebranych powitał Andrzej Wiatkowski ze Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego, a głos zabrali także Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z Instytutu Pamięci Narodowej. Modlitwę w intencji Żołnierzy Wyklętych poprowadził ks. Jacek Kopeć. Następnie wieńce przed pamiątkową tablicą złożyli m.in. senator Krzysztof Słoń, wojewódzkie i lokalne władze, przedstawiciele szkół i instytucji, w tym OHP, którą reprezentowali: Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat, uczestnicy i wychowawcy kieleckiego hufca oraz kadra Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach.

Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy uroczystości udali się na „Kielecką łączkę”, gdzie zapalono znicze na mogiłach zamordowanych.

   

Główne uroczystości w Kielcach odbyły się w godzinach popołudniowych. Wtedy to delegacja Świętokrzyskiej WK uczestniczyła w mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w kieleckiej Bazylice Katedralnej. Później uroczystości przeniosły się przed Pomnik Armii Krajowej, gdzie odmówiono modlitwę za zasłużonych w walce o niepodległość Ojczyzny, odczytano Apel Pamięci oraz złożono kwiaty. Uroczystości zakończyła pieśń Wojska Polskiego.

 

 

 

Zachodniopomorska WK

W lokalnych obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wzięli udział podopieczni Hufców Pracy w Szczecinku, Trzebiatowie, Dębnie, Białogardzie oraz Świnoujściu. W Szczecinku uroczystości odbyły się przed obeliskiem upamiętniającym szczecineckie podziemie antykomunistyczne. Liczne poczty sztandarowe, w tym przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, związków kombatanckich i młodzieży oraz delegacja Hufca Pracy złożyli wieńce pod tablicą pamiątkową. Pamięć poległych żołnierzy uczczono również odśpiewaniem pieśni patriotycznych i wspólną modlitwą.

   

Z kolei młodzież z Trzebiatowa wybrała się do starego spichlerza zbożowego na Placu Lipowym, gdzie dzięki zaangażowaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” mogła zobaczyć warunki stacjonowania w obozie Żołnierzy Wyklętych po II wojnie światowej. Organizatorzy przygotowali także wystawę plenerową pt. „Niepokonani. Niezłomni. Wykleci!” autorstwa Andrzeja Ludwiczaka oraz obozowisko leśne. W rolę jednego z żołnierzy wcielił się uczestnik Krzysztof Smoła, dla którego jest to kolejne aktywne działanie na rzecz rekonstruktorów.

W uroczystościach przed pomnikiem Orła Białego wzięła udział delegacja Hufca Pracy w Dębnie, a młodzież z Białogardu we mszy świętej w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz przed pomnikiem Ofiar Totalitaryzmu w Parku Orła Białego. Również uczestnicy Hufca Pracy w Świnoujściu oddali hołd żołnierzom niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia.

4 marca z kolei uczestnicy hufców pracy w Szczecinie, Szczecinie-Dąbiu, Policach oraz Stargardzie wzięli udział wraz z kadrą w VI edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Kobylance niedaleko Szczecina. Uroczystość rozpoczęła się od Hymnu RP oraz wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny i żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego. Burmistrz gminy Kobylanki odczytał również słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w których został podkreślony patriotyzm, odwaga i niezłomność żołnierzy polskiego podziemia. Bieg rozpoczął się o godzinie 10. Zawodnicy wyposażeni w pakiety startowe mieli do pokonania dystans o długości 1963 m. Na mecie każdy zawodnik otrzymał gratulacje i medal okolicznościowy. Najlepszy z uczestników OHP, którym był Robert Kapuściński ze Stargardu, zajął dziesiąte miejsce. Pomimo słonecznej pogody mróz nie odpuszczał, dlatego po biegu na wszystkich gości czekała ciepła grochówka. Organizatorzy imprezy zadbali również o najmłodszych. Dzieci wraz z dorosłymi wzięli udział w losowaniu upominków o charakterze patriotycznym, a następnie z niecierpliwością wyczekiwali wyników konkursu plastycznego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Impreza zakończyła się pokazami historycznymi w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance.

   

ECKiW w Roskoszy

W internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy zorganizowano zajęcia, podczas których przedstawiono najważniejsze fakty dotyczące działalności Żołnierzy Wyklętych. Po krótkiej pogadance wychowankowie mieli okazję obejrzeć film „Inka 1946” ukazujący historię Danuty Siedzikówny ps. Inka bohaterskiej sanitariuszki i łączniczki 5 Wileńskiej Brygady AK. Ta niespełna wówczas 18-letnia dziewczyna została 20 lipca 1946 r. aresztowana przez funkcjonariuszy UB i po ciężkim śledztwie skazana na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku.

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych podopieczni Centrum przygotowali także okolicznościową gazetkę upamiętniającą tych zapomnianych bohaterów. Celem zajęć, oprócz edukacyjnego, było podkreślenie szacunku do postaw patriotycznych ludzi, którzy walczyli o suwerenną ojczyznę, jak również zwrócenie uwagi młodzieży na złożoność zjawisk społecznych i politycznych w powojennej Polsce.

Warto dodać, że Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy jest również współorganizatorem konkursu „Żołnierze Wyklęci w walce o wolną Polskę 1944-1956” skierowanego do młodzieży południowego Podlasia, który promuje wiedzę na temat historii polskiego podziemia niepodległościowego.

 

CKiW w Szczawnicy

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szczawnicy, w którym wzięło udział blisko 100 zawodników, rozpoczął się przy Kaplicy na Sewerynówce. Wcześniej odprawiono mszę św. w kościele parafialnym św. Wojciecha w Szczawnicy. Przed oficjalnym rozpoczęciem Biegu, zorganizowanego przez Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy/Jabłonce oraz Akcję Katolicką, dyrektor Centrum Jan Jurek przywitał wszystkich uczestników i gości. Powiedział m.in.: Spotykamy się dziś, by uczcić bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy przeciwstawiali się narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Ich duch trwa w nas, w tym młodym pokoleniu ludzi, którzy są tutaj. W dalszej części zabrała głos poseł Anna Paluch, senator Jan Hamerski, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda oraz przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej dr Michał Wenklar. Kilka wzruszających i ważnych słów padło także w wystąpieniu Marii Dziedziny, córka jednego z Niezłomnych, upamiętnionych na tablicach – Józefa Walkosza. Na zakończenie części oficjalnej został odczytany list Prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników biegu.

    

Dla biegaczy przygotowano trzy trasy o różnych długościach i stopniu trudności. Najdłuższy 10-ciokilometrowy dystans poprowadził aż do obelisku na Krzemieninach upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych. Kolejne trasy wyznaczono na dystansie 4 km oraz 1963 metrów, którego długość nawiązuje do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. W dystansie na 1963 m zwyciężył Piotr Trybała, na 4 km – Mateusz Urban, a na 10 km – Błażej Knutelski.

   

Na zakończenie scenkę historyczną przedstawiła grupa rekonstrukcyjna „Żandarmeria”. Jej członkowie w trakcie trwania imprezy prezentowali wszystkim zebranym broń i sprzęt wojskowy z okresu II wojny światowej i czasów tuż po niej. Przygotowano także wystawę poświęconą bohaterom – żołnierzom wyklętym, którą przygotowała młodzież z Centrum. Wystawa upamiętniała walczących z władzą ludową w latach 1945-1963.

Dla wszystkich uczestników i kibiców kuchnia CKiW przygotowała grochówkę i gorącą herbatę.