Podziękowanie za ŚDM

Wojewoda Małopolski Józef Pilch skierował na ręce Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Marka Surmacza list z podziękowaniami za włączenie się OHP w przygotowania Światowych Dni Młodzieży 2016. W swoim liście Wojewoda podziękował za zaangażowanie, poświęcenie oraz profesjonalizm jakim wykazali się przedstawiciele OHP. Podziękował również za wielogodzinną służbę, życzliwość i zrozumienie oraz za to, że wszyscy wywiązywali się wzorowo ze swoich zadań.

 

podz_ŚDM1