O lokalnym rynku pracy

Warsztaty dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mszanie Dolnej (Małopolska WK) odbyły się 10 stycznia.

Zajęcia dotyczyły autoanalizy, aktualnej sytuacji zawodowej i zasad poruszania się po lokalnym rynku pracy. Dodatkowo uczestnicy zdobyli wiedzę na temat sporządzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Ważnym elementem spotkania była dyskusja na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej.